ˆ

Komisja Gospodarki Komunalnej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-12-03 12:26:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Kompetencje i skład

 
 
Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:
 1. zaopatrzenia w energię cieplną,
 2. komunalnego budownictwa mieszkaniowego utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych, 
 3. utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
 4. wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz utrzymania czystości urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,
 5. miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 6. lokalnego transportu zbiorowego,
 7. ładu przestrzennego i architektury,
 8. zieleni miejskiej, zadrzewień, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 9. cmentarzy komunalnych,
 10. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 11. porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli,
 12. targowisk i hal targowych.
Skład
 
 1. Abramowicz Anna
 2. Buraczek Zenon
 3. Czech Wioletta
 4. Mitros Edward
 5. Niedźwiecki Andrzej Eugeniusz
 6. Piasecka Halina Krystyna - Przewodnicząca
 7. Szatrawski Józef
 8. Sznip Stanisław
 9. Szymański Ryszard Teodor - Z-ca Przewodniczącej
 

Protokoły z posiedzeń

 
 • Protokół posiedzenia nr 18/16 z dnia 19 stycznia 2016r.
 • Protokół posiedzenia nr 17/15 z dnia 29 grudnia 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 16/15 z dnia 8 grudnia 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 15/15 z dnia 23 listopada 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 14/15 z dnia 4 listopada 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 13/15 z dnia 27 października 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 12/15 z dnia 14 września 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 11/15 z dnia 27 sierpnia 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 10/15 z dnia 1 lipca 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 9/15 z dnia 16 czerwca 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 8/15 z dnia 26 maja 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 7/15 z dnia 29 kwietnia 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 6/15 z dnia 24 marca 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 5/15 z dnia 24 lutego 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 4/15 z dnia 5 lutego 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 3/15 z dnia 20 stycznia 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 2/14 z dnia 29 grudnia 2014r.
 • Protokół posiedzenia nr 1/14 z dnia 11 grudnia 2014r.
 
« powrót do poprzedniej strony