ˆ

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-12-03 12:23:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Kompetencje
 
Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:
 1. edukacji publicznej, w tym w szczególności gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli,
 2. ochrony zdrowia,
 3. kultury, w tym bibliotek publicznych oraz innych komunalnych jednostek upowszechniania kultury,
 4. kultury fizycznej, turystyki i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 5. pomocy społecznej,
 6. profilaktyki przeciwalkoholowej,
 7. promocji miasta. 
Skład
 
 1. Baranowski Jerzy
 2. Jowsa Łukasz Paweł
 3. Kot Tadeusz - Z-ca Przewodniczącej
 4. Krupienik Krzysztof
 5. Mielniczek Marek Igor
 6. Szymkiewicz Helena - Przewodnicząca
  Protokoły z posiedzeń
 
« powrót do poprzedniej strony