ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne + UE

Nr UZP: 600718-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-10-29 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-10-29 14:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-10-21 przez

Załączniki