ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne + UE

Nr UZP: 599371-N-2020; 540205219-N-2020 ; 540209247-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-10-29 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-10-29 14:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-10-19 przez

Załączniki