ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 598226-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-02 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-02 11:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-10-16 przez

Załączniki