ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-06-19 2019-06-27 08:00:00 „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292.8 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 68.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 171.4 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 55.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 477 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130.1 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 132 KiB)
2 2019-05-27 2019-06-13 09:00:00 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn” unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 337.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 111.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 74 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 73 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy dla częsci I (PDF, 225.4 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 223.8 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa dla części I (RAR, 19.8 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa dla części II (RAR, 1.7 MiB)
 • z8a-8b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 82.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 92 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 140.5 KiB)
 • z7a1- Zakres robót budowlanych do wykonania (PDF, 902.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 851.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w częściach I oraz II (PDF, 138.6 KiB)
3 2019-05-16 2019-07-02 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384.4 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 80 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 209.5 KiB)
 • z2.2- espd-request (ZIP, 83.3 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c6050427-bfc2-4750-9d65-2c7b7a728197.asc (ASC, 700 B)
 • z4- wzór wykazu uslug (DOC, 98 KiB)
 • z5-wzór wykazu narzedzi i wyposazenia zakladu lub urzadzeń technicznych (DOC, 84.5 KiB)
 • z6-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 96.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 272 KiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 112 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.6 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 181.8 KiB)
 • zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 91 KiB)
 • zm4- zmodyfikowany ujednolicony wzór wykazu uslug (DOC, 57 KiB)
 • zm7 - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 272.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 77.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 148.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 633.5 KiB)
4 2019-04-30 2019-07-01 11:00:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 76.5 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 208.5 KiB)
 • z.2.2 -espd-request(1) (ZIP, 83.4 KiB)
 • z3-KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9afd1301-6530-43e5-bccc-98f62285491f.asc (ASC, 700 B)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 174.6 KiB)
 • z1 do wyjaśnień nr 1 - zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 roku (PDF, 37.5 KiB)
 • z2 do wyjaśnień nr 1 - zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Miejską Kętrzyn (PDF, 24.9 KiB)
 • z.3 do wyjaśnień nr 1 - zestawienie udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Miejską Kętrzyn (PDF, 22.6 KiB)
 • modyfikacja wyjaśnień nr 1 do SIWZ (PDF, 189.5 KiB)
 • z2 - zmodyfikowane, ujednolicone zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Miejską Kętrzyn (PDF, 73.6 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 168.8 KiB)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 163.3 KiB)
 • wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 148.1 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 142.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.7 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 137.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 76.8 KiB)
 • modyfikacja nr 3 SIWZ (PDF, 179.1 KiB)
 • zm1- zmodyfikowany ujednolicony formularz oferty (DOC, 79.5 KiB)
 • zm2.1- zmodyfikowana ujednolicona edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 210 KiB)
 • zm2.2- zmodyfikowany ujednolicony espd-request (ZIP, 88.2 KiB)
 • zm3-aktualny KluczPub_Oferta_PostepowanieID_47e97e79-0bd2-4524-8752-a7c35832fdb4.asc (ASC, 700 B)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 83.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 138.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 54 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.8 KiB)
5 2019-04-25 2019-05-10 09:00:00 Wykonanie robót budowlanych w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019r. w podziale na 3 części w systemie zaprojektuj i wybuduj rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 114.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 49.5 KiB)
 • z4a-4c - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 85 KiB)
 • z5a-5c - wzór wykazu osób (DOC, 80 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy dla części I-III (PDF, 224.8 KiB)
 • z7- program funkcjonalno-użytkowy dla części I-III (PDF, 6.1 MiB)
 • z8a-8c- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 93.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 96 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert w części I, II oraz III (PDF, 143.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci I (PDF, 168.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci II (PDF, 167.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci III (PDF, 167.7 KiB)
6 2019-04-17 2019-05-06 09:00:00 Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 336.7 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 111.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 73.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 73 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 214.2 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 212.7 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa dla części I (RAR, 19.8 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa dla części II (RAR, 1.7 MiB)
 • z8a-8b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 82 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 91.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert w części I i II (PDF, 607 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w części I i II (PDF, 597.9 KiB)
7 2019-04-17 2019-04-25 08:00:00 Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 313 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 122 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 61.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 159.4 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 71.1 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 501.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 584.5 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 156.1 KiB)
8 2019-04-04 2019-04-12 13:00:00 „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 273.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 290 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 153.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 101.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy w części I (DOC, 150.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy w części II (DOC, 317.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I (PDF, 329.5 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II (PDF, 4.7 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy w części I (PDF, 222.6 KiB)
 • z5b - istotne postanowienia umowy w części II (PDF, 224.2 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 140.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 681.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 147.9 KiB)
9 2019-03-25 2019-04-04 08:00:00 „Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane”. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 634.9 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 120.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze. na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 59 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 59.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 44 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 40 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 163.8 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 76.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.7 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 508.6 KiB)
 • z7 - zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 272.6 KiB)
 • z.7.1 zmodyfikowany, ujednolicony wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 71.1 KiB)
 • modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 164.9 KiB)
 • z5 - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu osób (DOC, 56 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 495.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 159.9 KiB)
10 2018-12-05 2018-12-21 08:00:00 Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109 KiB)
 • SIWZ (PDF, 283.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 502.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 452.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 378.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 371.5 KiB)
 • z4a-4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 606.2 KiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy część I (PDF, 199 KiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 201.3 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 492 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 259.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 267.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu