ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-26 2018-07-11 10:00:00 Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 10.1 MiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 34.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 215.6 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 391.3 KiB)
2 2018-06-26 2018-07-06 14:00:00 "Dostawa sprzętu do konserwacji i utrzymania boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - I etap" rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40.5 KiB)
 • z3- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 759.7 KiB)
 • z4-istotne postanowienia umowy (PDF, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 100 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 197.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.6 KiB)
 • modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 142.1 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (DOC, 2.5 MiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (DOC, 2.5 MiB)
 • z4.1- zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 106.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 213.7 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41.5 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 350.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 564.9 KiB)
3 2018-06-22 2018-07-09 14:00:00 Budowa stanowisk postojowych i remont jezdni ulicy Poznańskiej w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 104.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 44.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 74 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu osób (DOC, 71.5 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 10.4 MiB)
 • z6b-istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 10.3 MiB)
 • z7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 208.2 MiB)
 • z7b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 4.2 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 88.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.8 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część II (PDF, 168.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 609.7 KiB)
4 2018-06-20 2018-07-05 10:00:00 Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.9 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 498 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 456.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 459.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 15.6 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 88.2 MiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 259 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.1 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 383.5 KiB)
5 2018-06-20 2018-07-02 09:00:00 „Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 76 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40 KiB)
 • z3- istotne postanowienia umowy (PDF, 6.9 MiB)
 • z4 - zbiorcze zestawienie materiałów biurowych (PDF, 411.7 KiB)
 • z5 -formularz cenowy (DOC, 383.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 100 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 277.7 KiB)
 • z4.1 - zmodyfikowane ujednolicone zbiorcze zestawienie materiałów biurowych (PDF, 410 KiB)
 • z5.1. -zmodyfikowany ujednolicony formularz cenowy (DOC, 380 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.5 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 755.2 KiB)
6 2018-06-13 2018-06-21 14:00:00 „Dostawa sprzętu do konserwacji i utrzymania boiska piłkarskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - I etap” unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40 KiB)
 • z3- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 776.4 KiB)
 • z4-istotne postanowienia umowy (PDF, 3 MiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 186.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.2 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 437.2 KiB)
7 2018-06-12 2018-06-20 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 501 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 466.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 457 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 5.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.9 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 42 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 655.6 KiB)
8 2018-06-04 2018-06-19 14:00:00 Budowa stanowisk postojowych i remont jezdni ulicy Poznańskiej w Kętrzynie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 104 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 50.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 44.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 73.5 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu osób (DOC, 71 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 10.5 MiB)
 • z6b-istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 10.5 MiB)
 • z7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 208.2 MiB)
 • z7b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 4.2 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 88.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.7 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 170 KiB)
9 2018-05-30 2018-06-18 10:00:00 Przebudowa Targowiska Miejskiego w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 12.9 MiB)
 • z7-program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 1.3 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 758.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 98.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 206.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 100 KiB)
 • z4.1- zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525.6 KiB)
10 2018-05-30 2018-06-14 11:00:00 Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 12.2 MiB)
 • z6- dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.4 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 526.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu