ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 254.2 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 148 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 63.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 56 KiB)
 • z4a-4c - wzór wykazu osób (DOC, 101.5 KiB)
 • z5-istostne postanowienia umowy (PDF, 205.9 KiB)
 • z6a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 841.6 KiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 790.8 KiB)
 • z6c- dokumentacja projektowa część III (ZIP, 648.6 KiB)
 • z7a-7c- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ustawy PZP (DOC, 105.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 98 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.2 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 166.1 KiB)
 • z1-zmodyfikowany formularz oferty (DOC, 147.5 KiB)
 • z2- zmodyfikowany wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 63.5 KiB)
 • z3- zmodyfikowany wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 55.5 KiB)
 • z5-zmodyfikowane istostne postanowienia umowy (PDF, 206.9 KiB)
 • z6a- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część I (ZIP, 841.9 KiB)
 • z6b- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część II (ZIP, 790.9 KiB)
 • z6c- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część III (ZIP, 648.8 KiB)
 • z7a-7c- zmodyfikowane zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ustawy PZP (DOC, 106 KiB)
 • z8 - zmodyfikowany wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 96.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 162.4 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 158.4 KiB)
 • z1-zmodyfikowany formularz oferty (DOC, 147.5 KiB)
 • z6b- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część II (ZIP, 649.1 KiB)
 • z6c- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część III (ZIP, 790.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 321 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.7 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 57 KiB)
 • SO.271.22.2020_wyjasnienia_nr_1_do_SIWZ.pdf (PDF, 270.6 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 191.2 KiB)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 156.3 KiB)
 • dane finansowe GMK (ZIP, 6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 138 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 522.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 633.6 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 291 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 248.5 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 266.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 122.4 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 344.1 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 284 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 3.2 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych kart graficznych (GPU) (PDF, 1.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 165.6 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 201.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT - art. 94 ust. 3 (PDF, 170.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 25.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 321.5 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 280.8 KiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 4.5 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 592.7 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 140.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 163.6 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 137.5 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 526.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 291 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 248.5 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 266 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 122.3 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 345.6 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 284 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 3.2 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych kart graficznych (GPU) (PDF, 1.9 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 321.4 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 280.5 KiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 1.9 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 565.8 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 140.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 152.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie termomodernizacji budynku położonego w Kętrzynie przy ul. F. Chopina 13a w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 268.1 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 234.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 197.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 191 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 198.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 196.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 489 KiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 15.3 MiB)
 • z8- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podstawie art. 22 a ust. PZP (DOC, 220.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 220 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 442.7 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-29 09:13:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 353.1 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.5 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 105 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 208.5 KiB)
 • z2.2- espd-request JEDZ (ZIP, 86.9 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9fd0ada4-c0ad-4148-8e56-6910c84cc3bd.asc (ASC, 700 B)
 • z4-wzór wykazu narzedzi i wyposazenia zakladu lub urzadze ä technicznych (DOC, 71 KiB)
 • z5-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 56 KiB)
 • z6- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72.5 KiB)
 • z7-istotne postanowienia umowy (PDF, 271.7 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 158.8 KiB)
 • z7.1-zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 268.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130.7 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 425.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 732 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 78 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ustawy PZP (DOC, 55.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 60.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 64.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 910.1 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 56 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 276.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 165.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni terenów komunalnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 434.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 585.4 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 196 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ustawy PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 114 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 60 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 914.5 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych będący zał. nr 1 do istotnych post. umowy (XLSX, 76.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 94 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 157.8 KiB)
 • z6.1 - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 276.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 159 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji