ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-27 2019-06-13 09:00:00 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn” w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 337.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 111.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 74 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 73 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy dla częsci I (PDF, 225.4 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 223.8 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa dla części I (RAR, 19.8 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa dla części II (RAR, 1.7 MiB)
 • z8a-8b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 82.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 92 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 140.5 KiB)
 • z7a1- Zakres robót budowlanych do wykonania (PDF, 902.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 851.4 KiB)
2 2019-04-25 2019-05-10 09:00:00 Wykonanie robót budowlanych w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019r. w podziale na 3 części w systemie zaprojektuj i wybuduj rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 114.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 49.5 KiB)
 • z4a-4c - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 85 KiB)
 • z5a-5c - wzór wykazu osób (DOC, 80 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy dla części I-III (PDF, 224.8 KiB)
 • z7- program funkcjonalno-użytkowy dla części I-III (PDF, 6.1 MiB)
 • z8a-8c- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 93.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 96 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert w części I, II oraz III (PDF, 143.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci I (PDF, 168.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci II (PDF, 167.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci III (PDF, 167.7 KiB)
3 2019-04-17 2019-05-06 09:00:00 Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 336.7 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 111.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 73.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 73 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 214.2 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 212.7 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa dla części I (RAR, 19.8 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa dla części II (RAR, 1.7 MiB)
 • z8a-8b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 82 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 91.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert w części I i II (PDF, 607 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w części I i II (PDF, 597.9 KiB)
4 2019-04-17 2019-04-25 08:00:00 Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 313 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 122 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 61.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 159.4 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 71.1 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 501.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 584.5 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 156.1 KiB)
5 2019-04-04 2019-04-12 13:00:00 „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 273.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 290 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 153.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 101.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy w części I (DOC, 150.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy w części II (DOC, 317.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I (PDF, 329.5 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II (PDF, 4.7 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy w części I (PDF, 222.6 KiB)
 • z5b - istotne postanowienia umowy w części II (PDF, 224.2 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 140.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 681.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 147.9 KiB)
6 2019-03-25 2019-04-04 08:00:00 „Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane”. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 634.9 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 120.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze. na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 59 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 59.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 44 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 40 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 163.8 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 76.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.7 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 508.6 KiB)
 • z7 - zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 272.6 KiB)
 • z.7.1 zmodyfikowany, ujednolicony wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 71.1 KiB)
 • modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 164.9 KiB)
 • z5 - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu osób (DOC, 56 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 495.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 159.9 KiB)
7 2018-12-05 2018-12-21 08:00:00 Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109 KiB)
 • SIWZ (PDF, 283.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 502.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 452.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 378.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 371.5 KiB)
 • z4a-4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 606.2 KiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy część I (PDF, 199 KiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 201.3 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 492 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 259.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 267.1 KiB)
8 2018-11-27 2018-12-05 08:00:00 Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg powiatowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 106 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 47.5 KiB)
 • z4a-4b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 84.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 71 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy (PDF, 192.9 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 176.9 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 783.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 613.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 565.9 KiB)
9 2018-11-26 2018-12-05 08:00:00 Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 249.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 340.6 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 90 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 47.5 KiB)
 • z4a-4b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 85.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 71 KiB)
 • z6a -istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 338.5 KiB)
 • z6b -istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 355 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 74.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • z6a -zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy w części I (PDF, 337.8 KiB)
 • z6b -zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy w cześci II (PDF, 354.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 816.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 635 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 581.4 KiB)
10 2018-11-14 2018-11-22 08:00:00 Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.5 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 111 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 56 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 48.5 KiB)
 • z4a-c- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 94.5 KiB)
 • z5a-c - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 82 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy (PDF, 263 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 263.8 KiB)
 • z6c-istotne postanowienia umowy (PDF, 197.9 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 99 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach I-II (PDF, 172.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III (PDF, 182.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części III oraz o unieważnieniu postępowania w części III (PDF, 616.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu