ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 321.4 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 280.5 KiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 1.9 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie termomodernizacji budynku położonego w Kętrzynie przy ul. F. Chopina 13a w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 268.1 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 234.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 197.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 191 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 198.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 196.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 489 KiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 15.3 MiB)
 • z8- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podstawie art. 22 a ust. PZP (DOC, 220.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 220 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-29 09:13:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 353.1 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.5 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 105 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 208.5 KiB)
 • z2.2- espd-request JEDZ (ZIP, 86.9 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9fd0ada4-c0ad-4148-8e56-6910c84cc3bd.asc (ASC, 700 B)
 • z4-wzór wykazu narzedzi i wyposazenia zakladu lub urzadze ä technicznych (DOC, 71 KiB)
 • z5-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 56 KiB)
 • z6- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72.5 KiB)
 • z7-istotne postanowienia umowy (PDF, 271.7 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 158.8 KiB)
 • z7.1-zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 268.6 KiB)