ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
81 2017-02-02 2017-02-17 08:00:00 Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2017 roku - część I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 200.4 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 61 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 116.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 35.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 44.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 144.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 132.6 KiB)
 • z7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 202.9 KiB)
 • z8 - specyfikacja techniczna roboty publiczne (PDF, 652.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.2 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.8 KiB)
82 2016-11-14 2016-12-27 09:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 200.5 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 166.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 222.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 106.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 115 KiB)
 • z5 -wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 169 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 229.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.7 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 181.1 KiB)
83 2016-11-14 2016-12-02 10:00:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 177.8 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (DOC, 64.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 48.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 54 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 349209-2016 (PDF, 47.8 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 181.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 723.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 171 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 164.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 432.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 185 KiB)
84 2016-11-10 2016-11-21 10:00:00 Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni i chodników, dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 203.6 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 144 KiB)
 • z 2a)-b) - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 142 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 105 KiB)
 • z 4a)-b) - wzór wykazu wykonanych usług (DOC, 150 KiB)
 • z 5a)-b) - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 172 KiB)
 • z 6a) - istotne postanowienia umowy (PDF, 132 KiB)
 • z 6b) - istotne postanowienia umowy (PDF, 125.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 716.5 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 551.8 KiB)
 • z1 - zmodyfikowany, ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 144 KiB)
 • z 2a)-b) - zmodyfikowany, ujednolicony wzór oświadczenia z art. 25a PZP (DOC, 142 KiB)
 • z3 - zmodyfikowany, ujednolicony wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 105.5 KiB)
 • z 5a)-b) - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 172 KiB)
 • z 6a) - zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 133.3 KiB)
 • z6 b) - zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 125.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 179.5 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszych ofert w częściach I-II (PDF, 182.8 KiB)
85 2016-10-19 2016-11-03 10:00:00 Utworzenie miejsca dla rozwoju teatru oraz tańca w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 208.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 57.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia zgodnego z art.25a ust.1 ustawy PZP (DOC, 111.5 KiB)
 • z3 -	wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 104.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 44 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 152.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 168 KiB)
 • z7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 7.7 MiB)
 • z7b - przedmiary robót (ZIP, 2.6 MiB)
 • z8 - dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (PDF, 176.8 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 37.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 169.5 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 179.5 KiB)
86 2016-10-12 2016-11-24 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196 KiB)
 • SIWZ (PDF, 192 KiB)
 • z1- zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II (PDF, 87.7 KiB)
 • z2- wzór formularza oferty (DOC, 123 KiB)
 • z3- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (DOC, 221.5 KiB)
 • z4 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 110.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 479.6 KiB)
 • z5-zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 115.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 136 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 588.8 KiB)
 • z1- zmodyfikowane ujednolicone zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II (PDF, 474.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 508.9 KiB)
 • propozycja rozstrzygięcia w części I i II (PDF, 65.6 KiB)
87 2016-09-28 2016-11-08 09:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 199.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 166 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 220 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 102.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu wykonanych usług (DOC, 114 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 169 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 231.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.2 KiB)
 • Propozycja unieważnienia postępowania (PDF, 44.7 KiB)
88 2016-09-19 2016-11-09 10:00:00 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina– I etap unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 357.7 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 85.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 218 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 54 KiB)
 • z4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (DOC, 71.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 59 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 57 KiB)
 • z7_1 - dokumentacja projektowa - cz. 1 (ZIP, 1.7 MiB)
 • z7_2 - dokumentacja projektowa - cz. 2 (ZIP, 216.3 MiB)
 • z7_3 - dokumentacja projektowa - cz. 3 (URL, 121 B)
 • z7_4 - dokumentacja projektowa - cz. 4 (ZIP, 5.3 MiB)
 • z7_5 - dokumentacja projektowa - cz. 5 (ZIP, 77.7 MiB)
 • z8 - istotne postanowienia umowy (PDF, 678.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • z1 do wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 6.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 663.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 74.2 KiB)
 • zm1 -Charakterystyka nawierzchni pełnego poliuretanu (Full PUR) (PDF, 35.6 KiB)
 • zm2- zamienne przedmiary robót.rar (RAR, 1.4 MiB)
 • zm3- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 85.5 KiB)
 • zm4- zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 267.2 KiB)
 • Ustosunkowanie się Zamawiającego do pisma Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego (PDF, 428.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 273 KiB)
 • Zmodyfikowane i ujednolicone istotne postanowienia umowy - zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 261.2 KiB)
 • z1 do Modyfikacji nr 2 do SIWZ (ZIP, 521.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 636 KiB)
 • z1 do Wyjaśnień nr 3 do SIWZ (ZIP, 871.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 386.4 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 SIWZ (PDF, 170.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 4 SIWZ (PDF, 323.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 218.9 KiB)
89 2016-09-19 2016-10-04 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej i wymiana nawierzchni z budową odwodnienia dróg wewnętrznych w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 13.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 226.2 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 128 KiB)
 • z2 a)-c) - wzór oświadczenia zgodnego z art.25a ust.1 ustawy PZP (DOC, 158 KiB)
 • z3 a) - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 102 KiB)
 • z4 a)-c) - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 175.5 KiB)
 • z5 a)-c) - wzór wykazu osób (DOC, 185 KiB)
 • z6 a) - dokumentacja budowlano-wykonawcza (ZIP, 23.9 MiB)
 • z6 b) - dokumentacja budowlano-wykonawcza (ZIP, 7.5 MiB)
 • z6 c) - dokumentacja budowlano-wykonawcza (ZIP, 6.5 MiB)
 • z7 a) - istotne postanowienia umowy (PDF, 129.2 KiB)
 • z7 b) - istotne postanowienia umowy (PDF, 128.7 KiB)
 • z7 c) - istotne postanowienia umowy (PDF, 128.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.8 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszych ofert w częściach I-III (PDF, 277.1 KiB)
90 2016-07-26 2016-08-10 10:00:00 Wykonanie elewacji Loży Masońskiej wraz z robotami towarzyszącymi rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 216.3 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (DOC, 77.5 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 38.2 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 38.2 KiB)
 • z3a - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • z4 - Wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 69 KiB)
 • z5 - Wzór wykazu osób (DOC, 74 KiB)
 • z6 - Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (PDF, 41.5 KiB)
 • z8- istotne postanowienia umowy (PDF, 224.1 KiB)
 • z7- Dokumentacja techniczna (ZIP, 32.9 MiB)
 • rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 48.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu