ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2017-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 98 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 13.7 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 270.9 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 947.3 KiB)
 • z4.1. - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 68.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 784.8 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 927 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 176 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 76 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 51 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 41.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 62.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 153.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 124.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 138.6 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 12.8 MiB)
 • z7_dokumentacvja projektowa (ZIP, 255.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.8 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 181.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 234.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 738.2 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 182.8 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 201.9 KiB)
 • wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOC, 80 KiB)
 • wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia- zał. nr 2 do SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ (DOC, 41 KiB)
 • wzór wykazu usług - zał. nr 4 do SIWZ (DOC, 49.5 KiB)
 • wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - zał. 5 do SIWZ (DOC, 71.5 KiB)
 • istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 240.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.6 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 122.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 142.1 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 74.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40.5 KiB)
 • z3- istotne postanowienia umowy (PDF, 6.7 MiB)
 • z4 - zbiorcze zestawienie materiałów biurowych (DOC, 843.5 KiB)
 • z5 -formularz cenowy (DOC, 485.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 66.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 30 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 181.3 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 696 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na jezdni, chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 184.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 72.5 KiB)
 • z1a) - wzór formularza kalkulacji ceny ofertowej (DOC, 59 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 192 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 47 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 63.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.4 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 119.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.1 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 166.7 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 55 KiB)
 • z1a) - zwór formularza cenowego (DOC, 305 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 49 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu dostaw (DOC, 44 KiB)
 • z5 - zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych (PDF, 132.6 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 287.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 144 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 160.7 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 160.7 KiB)
 • ujednolicony, zmodyfikowany wzór formularza cenowego - zał. 1a) do SIWZ (DOC, 305.5 KiB)
 • ujednolicone, zmodyfikowane zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ (PDF, 134.1 KiB)
 • ujednolicone, zmodyfikowane istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 288.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 267.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 138.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 128 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 154.1 KiB)
 • II ujednolicony, zmodyfikowany wzór formularza cenowego - zał. 1a) do SIWZ (DOC, 306 KiB)
 • II ujednolicone, zmodyfikowane zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ (PDF, 134.6 KiB)
 • II ujednolicone, zmodyfikowane istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 288.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 237.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 139.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 4 do SIZ (PDF, 218.2 KiB)
 • IV ujednolicony, zmodyfikowany wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOC, 58.5 KiB)
 • IV ujednolicony, zmodyfikowany wzór formularza cenowego - zał. nr 1a) do SIWZ (DOC, 289.5 KiB)
 • IV ujednolicone, zmodyfikowane zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ (PDF, 142.4 KiB)
 • IV ujednolicone, zmodyfikowane istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 302.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 266.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 143.5 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 176.5 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 120 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 48.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 41 KiB)
 • z4 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • z5- wzór wykazu dostaw (DOC, 52.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 97.8 KiB)
 • z7- szczegółowy opis przedmiot zamowienia (PDF, 1.3 MiB)
 • z8 -rysunek nr A2.1 - Szczegół scena i kurtyna (rozstawienie sceny) (PDF, 298.9 KiB)
 • z9- rysunek nr A19.1 - Szczegół scena i kurtyna (rozmieszczenie sceny, kurtyn i konstrukcji) (PDF, 315 KiB)
 • z10- rysunek nr A26.1 - Szczegół scena i kurtyna (rozmieszczenie sceny i kurtyny) (PDF, 340.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 639.2 KiB)
 • z7 - zmodyfiowany i ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (z7 do SIWZ) (PDF, 692.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 408.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 616.5 KiB)
 • z7 - zmodyfiowany i ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (z7 do SIWZ) (PDF, 695.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 506.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.5 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 171.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 731.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 721.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części III (PDF, 461.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV (PDF, 690.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części V (PDF, 573.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części VI (PDF, 677.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części VII (PDF, 654.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części VIII (PDF, 660.9 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 187.4 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 70 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 50.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 47 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 42 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 46 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 89.1 KiB)
 • z7.1 - Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany (PDF, 13.7 MiB)
 • z7.2 - Opis projektu (PDF, 99.7 KiB)
 • z7.3 - zdjęcie nr 1 (JPG, 1.7 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 2 (JPG, 1.7 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 3 (JPG, 1.8 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 4 (JPG, 2 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 5 (JPG, 6.1 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 6 (JPG, 6.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.6 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.3 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 201 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 75 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia zgodnego z art. 25a PZP (DOC, 50.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 47.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 42.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 47.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 228.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji