ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
71 2017-05-22 2017-06-09 10:00:00 Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 12.8 MiB)
 • z7_dokumentacvja projektowa (ZIP, 255.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.8 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 181.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 234.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 738.2 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 182.8 KiB)
72 2017-05-11 2017-06-20 09:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 201.9 KiB)
 • wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOC, 80 KiB)
 • wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia- zał. nr 2 do SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ (DOC, 41 KiB)
 • wzór wykazu usług - zał. nr 4 do SIWZ (DOC, 49.5 KiB)
 • wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - zał. 5 do SIWZ (DOC, 71.5 KiB)
 • istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 240.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.6 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 122.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 142.1 KiB)
73 2017-05-08 2017-05-16 10:00:00 Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 74.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40.5 KiB)
 • z3- istotne postanowienia umowy (PDF, 6.7 MiB)
 • z4 - zbiorcze zestawienie materiałów biurowych (DOC, 843.5 KiB)
 • z5 -formularz cenowy (DOC, 485.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 66.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 30 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 181.3 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 696 KiB)
74 2017-04-29 2017-06-07 09:00:00 Utrzymanie czystości na jezdni, chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 184.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 72.5 KiB)
 • z1a) - wzór formularza kalkulacji ceny ofertowej (DOC, 59 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 192 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 47 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 63.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.4 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 119.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.1 KiB)
75 2017-04-14 2017-05-15 12:00:00 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 166.7 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 55 KiB)
 • z1a) - zwór formularza cenowego (DOC, 305 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 49 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu dostaw (DOC, 44 KiB)
 • z5 - zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych (PDF, 132.6 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 287.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 144 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 160.7 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 160.7 KiB)
 • ujednolicony, zmodyfikowany wzór formularza cenowego - zał. 1a) do SIWZ (DOC, 305.5 KiB)
 • ujednolicone, zmodyfikowane zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ (PDF, 134.1 KiB)
 • ujednolicone, zmodyfikowane istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 288.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 267.9 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 138.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 128 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 154.1 KiB)
 • II ujednolicony, zmodyfikowany wzór formularza cenowego - zał. 1a) do SIWZ (DOC, 306 KiB)
 • II ujednolicone, zmodyfikowane zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ (PDF, 134.6 KiB)
 • II ujednolicone, zmodyfikowane istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 288.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 237.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 139.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 4 do SIZ (PDF, 218.2 KiB)
 • IV ujednolicony, zmodyfikowany wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOC, 58.5 KiB)
 • IV ujednolicony, zmodyfikowany wzór formularza cenowego - zał. nr 1a) do SIWZ (DOC, 289.5 KiB)
 • IV ujednolicone, zmodyfikowane zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 5 do SIWZ (PDF, 142.4 KiB)
 • IV ujednolicone, zmodyfikowane istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 302.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 266.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 143.5 KiB)
76 2017-04-04 2017-04-14 10:00:00 Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 176.5 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 120 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 48.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 41 KiB)
 • z4 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • z5- wzór wykazu dostaw (DOC, 52.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 97.8 KiB)
 • z7- szczegółowy opis przedmiot zamowienia (PDF, 1.3 MiB)
 • z8 -rysunek nr A2.1 - Szczegół scena i kurtyna (rozstawienie sceny) (PDF, 298.9 KiB)
 • z9- rysunek nr A19.1 - Szczegół scena i kurtyna (rozmieszczenie sceny, kurtyn i konstrukcji) (PDF, 315 KiB)
 • z10- rysunek nr A26.1 - Szczegół scena i kurtyna (rozmieszczenie sceny i kurtyny) (PDF, 340.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 639.2 KiB)
 • z7 - zmodyfiowany i ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (z7 do SIWZ) (PDF, 692.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 408.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 616.5 KiB)
 • z7 - zmodyfiowany i ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (z7 do SIWZ) (PDF, 695.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 506.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.5 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 171.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 731.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 721.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części III (PDF, 461.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV (PDF, 690.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części V (PDF, 573.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części VI (PDF, 677.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części VII (PDF, 654.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części VIII (PDF, 660.9 KiB)
77 2017-03-23 2017-03-31 09:00:00 "Zagospodarowanie Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 187.4 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 70 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 50.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 47 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 42 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 46 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 89.1 KiB)
 • z7.1 - Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany (PDF, 13.7 MiB)
 • z7.2 - Opis projektu (PDF, 99.7 KiB)
 • z7.3 - zdjęcie nr 1 (JPG, 1.7 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 2 (JPG, 1.7 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 3 (JPG, 1.8 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 4 (JPG, 2 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 5 (JPG, 6.1 MiB)
 • z7.3 zdjęcie nr 6 (JPG, 6.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.6 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.3 KiB)
78 2017-03-20 2017-03-28 09:00:00 Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 201 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 75 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia zgodnego z art. 25a PZP (DOC, 50.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 47.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 42.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 47.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 228.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.4 KiB)
79 2017-03-16 2017-04-12 14:00:00 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – I etap rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 220.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 101 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 52.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • z4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (DOC, 76 KiB)
 • z5 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 60.5 KiB)
 • z7.1 - dokumentacja projektowa - zakres I etapu (ZIP, 46.5 MiB)
 • z7.2 - dokumentacja projektowa - pb całość (ZIP, 216.3 MiB)
 • z7.3 - dokumentacja projektowa - pw całość (ZIP, 232.9 MiB)
 • z7.4 - dokumentacja projektowa - uzupełnienie (ZIP, 8.3 MiB)
 • z7.54 - dokumentacja projektowa - badania geologiczne (ZIP, 1.7 MiB)
 • z8 - istotne postanowienia umowy (PDF, 281.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 182.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 49.7 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 419.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 579.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • z1 do wyjaśnień nr 2 do SIWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 808.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.8 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 685.6 KiB)
 • z1 do modyfikacji nr 3 do SIWZ - zamienny przedmiar robót (PDF, 151.1 KiB)
 • z2 do modyfikacji nr 3 do SIWZ - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (z8 do SIWZ)) (PDF, 966.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 198.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 4 do SIWZ (PDF, 674.1 KiB)
 • z1 do modyfikacji nr 4 do SIWZ - zamienny przedmiar robót (PDF, 151.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ (PDF, 501.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 418.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 733.3 KiB)
80 2017-02-02 2017-02-17 08:00:00 Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2017 roku - część I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 200.4 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 61 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 116.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 35.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 44.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 144.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 132.6 KiB)
 • z7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 202.9 KiB)
 • z8 - specyfikacja techniczna roboty publiczne (PDF, 652.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.2 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu