ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2018-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 501 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 466.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 457 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 5.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.9 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 42 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 655.6 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2018-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-19 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stanowisk postojowych i remont jezdni ulicy Poznańskiej w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 104 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 50.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 44.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 73.5 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu osób (DOC, 71 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 10.5 MiB)
 • z6b-istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 10.5 MiB)
 • z7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 208.2 MiB)
 • z7b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 4.2 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 88.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.7 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 170 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2018-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Targowiska Miejskiego w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 12.9 MiB)
 • z7-program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 1.3 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 758.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 98.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 206.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 100 KiB)
 • z4.1- zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525.6 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2018-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 12.2 MiB)
 • z6- dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.4 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 526.7 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2018-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.8 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 84 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 33.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 188 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 185 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 87 KiB)
 • z3d- formularz cenowy dla części IV (DOC, 86 KiB)
 • z4a-d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 10.4 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy dla części I, II, IV (PDF, 2.3 MiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części III (PDF, 2.3 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 179.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.1 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 59 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część I (PDF, 601.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część II (PDF, 689.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część III (PDF, 685 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część IV (PDF, 647.5 KiB)
 • Informacja o wyborze kolejnej oferty w części IV (PDF, 350.9 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2018-05-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12.3 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 495 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 457 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 458 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 21.5 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 492.4 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 763.4 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 501.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 243 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 254.1 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2018-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 258.8 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 95.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 56 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 14 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 30.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 25 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 125.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 227.9 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.3 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2018-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 41.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 187.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 185 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 116.5 KiB)
 • z3d- formularz cenowy dla części IV (DOC, 112.5 KiB)
 • z4a-d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-IV (PDF, 10.4 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy dla części I, II, IV (PDF, 87.2 KiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części III (PDF, 87.3 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 345.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 803.4 KiB)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 589.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.4 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 59 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 217.5 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2018-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 997.2 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 495 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 457 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 458 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 21 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 492.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.5 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 388 KiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 492.4 MiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2018-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2018 roku - część I ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.4 MiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 94.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 77 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 8 MiB)
 • z7- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 9.1 MiB)
 • z8- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 12 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 679.7 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 535.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji