ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
51 2018-04-03 2018-04-13 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Termomodernizacja budynku przedszkola KRASNAL przy ul. Chrobrego 12 w Kętrzynie” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 495 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 466 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 457 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 4.6 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 357.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 683 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 451 KiB)
52 2018-03-19 2018-04-03 14:00:00 "Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko” w Kętrzynie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 95.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 61.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 9.8 MiB)
 • z7-program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 3.8 MiB)
 • z7.1. - koncepcja zagospodarowania terenu - zał. nr 1 do PFU (PDF, 571.4 KiB)
 • z.7.2a-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2 a do PFU (JPG, 2.6 MiB)
 • z.7.2b-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2b do PFU (JPG, 2.5 MiB)
 • z.7.2c-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2c do PFU (JPG, 2.5 MiB)
 • z7.3.- inwentaryzacja istniejącego placu zabaw- (DOCX, 25.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 633.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 357 KiB)
53 2018-03-07 2018-03-15 09:00:00 Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 119 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6-wzór wykazu narzędzi (DOC, 61.5 KiB)
 • z7-istotne postanowienia umowy (PDF, 8.5 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 372.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 641.3 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 275.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 115.4 KiB)
54 2018-02-23 2018-03-16 10:00:00 Termomodernizacja budynku przedszkola KRASNAL przy ul. Chrobrego 12 w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 11.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 14.3 MiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 494 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 464.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 471.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 457 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 457 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 14.8 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 127.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 672.7 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 454 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 249.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 569.9 KiB)
55 2018-02-20 2018-03-07 13:00:00 Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ul. Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.3 MiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 94 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 9.7 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 120.4 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 578.7 KiB)
56 2018-02-01 2018-02-16 13:00:00 Budowa infrastruktury Miasta Kętrzyn rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.2 MiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 109.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 46.5 KiB)
 • z4a-c - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 84 KiB)
 • z5a-c - wzór wykazu osób (DOC, 80 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 9.7 MiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 9.7 MiB)
 • z6c- istotne postanowienia umowy (PDF, 9.8 MiB)
 • z7a - opracowanie projektowe - cz.1 (ZIP, 3.5 MiB)
 • z7b - opracowanie projektowe - cz.2 (ZIP, 7.8 MiB)
 • z7c - opracowanie projektowe - cz.3 (ZIP, 2 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 100 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.pdf (PDF, 446 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 119.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 68 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części III (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II (PDF, 131.8 KiB)
57 2018-01-05 2018-01-23 09:00:00 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 60.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 13.6 MiB)
 • z6.4 - zał. nr 4 do istotnych postanowień umowy (PDF, 1.8 MiB)
 • z7.1 - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany (ZIP, 87 MiB)
 • z7.2 - Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy (ZIP, 216.7 MiB)
 • z7.3 - Dokumentacja techniczna - przedmiary (ZIP, 1.5 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.6 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 572.8 KiB)
58 2017-12-19 2017-12-27 13:00:00 Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 268.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 311.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 82 KiB)
 • z2 a) - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 48 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 39 KiB)
 • z4 a) - wzór wykazu usług (DOC, 41.5 KiB)
 • z5 a) - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 44 KiB)
 • z6 a) - istotne postanowienia umowy (PDF, 972.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 475.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 370.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 635.1 KiB)
59 2017-12-19 2017-12-27 12:30:00 Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 260.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 288.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 72.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 46 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 38.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 41.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 43.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 776.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 474.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 360.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 572.9 KiB)
60 2017-11-27 2017-12-19 10:00:00 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 254.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 82 KiB)
 • z2- wzór oswiadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 58.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 43 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 13.3 MiB)
 • z7.1 - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany (ZIP, 87 MiB)
 • z7.2 - Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy (ZIP, 182.2 MiB)
 • z7.3 - Dokumentacja techniczna - przedmiary (ZIP, 1.8 MiB)
 • z7.4 - Dokumentacja techniczna - rysunki zamienne (ZIP, 10.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 230 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 843.7 KiB)
 • z7_5-uzupełniające rysunki konstrukcyjne (ZIP, 2.1 MiB)
 • z7_6-uzupełniające przedmiary branży teletechnicznej (ZIP, 151.8 KiB)
 • Sprostowanie Modyfikacji nr 1 do SIWZ (PDF, 286.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 146.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 736.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 476.2 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 9.7 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ.pdf (PDF, 401.6 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień nr 2 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 213.7 KiB)
 • Załącznik do informacji z otwarcia ofert.pdf (DOC, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 470.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu