ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2018-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-31 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 244 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 10 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 34.3 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 81 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 289.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 609.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 395.8 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2018-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 318.1 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 111 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja JEDZ (DOC, 185.5 KiB)
 • z2.2- espd-request (XML, 124 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 188.3 KiB)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 117.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75.2 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 122.6 KiB)
 • wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 110.1 KiB)
 • wyjaśnienia nr 5 do SIWZ (PDF, 110.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.3 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2018-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 14.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 14 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 498 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 331 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 338.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 457 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 461 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 19.4 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 120.3 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 481 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 311.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 254.8 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2018-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12.6 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 498 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 339.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 456.5 KiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 88.2 MiB)
 • z5- wzór wykazu osób (DOC, 325.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 15.5 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 481 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 265.2 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2018-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 10.1 MiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 34.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 215.6 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 391.3 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-06 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Dostawa sprzętu do konserwacji i utrzymania boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - I etap"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40.5 KiB)
 • z3- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 759.7 KiB)
 • z4-istotne postanowienia umowy (PDF, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 100 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 197.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.6 KiB)
 • modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 142.1 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (DOC, 2.5 MiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (DOC, 2.5 MiB)
 • z4.1- zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 106.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 213.7 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41.5 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 350.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 564.9 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-09 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stanowisk postojowych i remont jezdni ulicy Poznańskiej w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 104.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 44.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 74 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu osób (DOC, 71.5 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 10.4 MiB)
 • z6b-istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 10.3 MiB)
 • z7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 208.2 MiB)
 • z7b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 4.2 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 88.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.8 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część II (PDF, 168.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 609.7 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.9 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 498 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 456.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 459.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 15.6 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 88.2 MiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 259 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.1 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 383.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 76 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40 KiB)
 • z3- istotne postanowienia umowy (PDF, 6.9 MiB)
 • z4 - zbiorcze zestawienie materiałów biurowych (PDF, 411.7 KiB)
 • z5 -formularz cenowy (DOC, 383.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 100 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 277.7 KiB)
 • z4.1 - zmodyfikowane ujednolicone zbiorcze zestawienie materiałów biurowych (PDF, 410 KiB)
 • z5.1. -zmodyfikowany ujednolicony formularz cenowy (DOC, 380 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.5 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 755.2 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-21 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu do konserwacji i utrzymania boiska piłkarskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - I etap”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40 KiB)
 • z3- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 776.4 KiB)
 • z4-istotne postanowienia umowy (PDF, 3 MiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 186.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.2 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 437.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji