ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2018-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-19 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mazurskiej w Kętrzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • SIWZ (PDF, 266 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 204.2 KiB)
 • z7- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 4.9 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.2 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2018-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 340.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 372.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 319 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 549 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 245.5 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 238 KiB)
 • z4a-4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III (PDF, 3.7 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 278.2 KiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 276.6 KiB)
 • z5c- istotne postanowienia umowy dla części III (PDF, 278.2 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 364 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 262.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci I (PDF, 260.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w częsci III (PDF, 254.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w częsci II (PDF, 253.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2018-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.6 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 82.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 61 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 55.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 212.5 KiB)
 • z7- wykaz miejskiej sieci kanalizacji deszczowej GMK (PDF, 160.1 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 634.7 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 622 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2018-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.8 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 505.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 452.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 690 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 379 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 376.5 KiB)
 • z4a-4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III (PDF, 4 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 3.4 MiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 3.3 MiB)
 • z5c- istotne postanowienia umowy dla części III (PDF, 3.3 MiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 497.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część I (PDF, 238.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część II (PDF, 239.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci III (PDF, 265.2 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2018-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-28 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Kętrzynie” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 501 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 466.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 473 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 463 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 399.1 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 81 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 483.3 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2018-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-24 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mazurskiej w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 325.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 243.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 101.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 10.5 MiB)
 • z7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 4.9 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 29.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 192.8 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2018-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 505.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 452 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 690 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 378.5 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 376 KiB)
 • z4a-4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III (PDF, 9 MiB)
 • z5a - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 3.3 MiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 3.3 MiB)
 • z5c - istotne postanowienia umowy część III (PDF, 3.4 MiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 497 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część I (PDF, 621.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część II (PDF, 685.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część III (PDF, 678 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2018-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-20 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 14.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 14.1 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 498 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 457 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 461 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 19.2 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 120.3 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 481 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 835.7 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2018-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-31 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 90 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 42.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 1.5 MiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 176 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 131 KiB)
 • z3d- formularz cenowy dla części IV (DOC, 98.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części I (PDF, 31.8 MiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części II	 (PDF, 1.8 MiB)
 • z4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części III (PDF, 1.9 MiB)
 • z4d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części IV (PDF, 1.8 MiB)
 • z5a - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 2.7 MiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 2.7 MiB)
 • z5c - istotne postanowienia umowy część III (PDF, 2.7 MiB)
 • z5d - istotne postanowienia umowy część IV (PDF, 2.7 MiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 83.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 29.1 KiB)
 • z3b.1.-zmodyfikowany ujednolicony formularz cenowy dla części II (DOC, 166 KiB)
 • z4b.1. - zmodyfikowany, ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części II (2) (PDF, 1.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert w częściach I-IV (PDF, 1.1 MiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 311.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 621.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III (PDF, 711.1 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV (PDF, 654.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 765.5 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2018-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.6 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 91 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 61 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 55.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 6.8 MiB)
 • z7- wykaz miejskiej sieci kanalizacji deszczowej GMK (PDF, 1.3 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 391.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji