ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 261
Data ogłoszenia
2013-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do projektu Miasta Svetly i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 87.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 161.2 KiB)
 • z1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (PDF, 792 KiB)
 • z2 - wzór Umowy (PDF, 79.3 KiB)
 • z3a - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 45.8 KiB)
 • z3b - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (PDF, 38.3 KiB)
 • z3c - wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (PDF, 54.1 KiB)
 • z4 - wzór Wykazu dostaw (PDF, 53.6 KiB)
 • z5 - wzór Formularza ofertowego (PDF, 72.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ do wszystkich wykonawców (PDF, 106.2 KiB)
 • Zwiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 63.5 KiB)
Lp 262
Data ogłoszenia
2013-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Krótkiej i drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Reja i Kajki w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 59.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 128.7 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 45.2 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 42.8 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 42.1 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (PDF, 51 KiB)
 • z4 - Wzór wykazu wykonanych robót (PDF, 42.1 KiB)
 • z5 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 85.3 KiB)
 • z6 - SST oraz dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych (PDF, 36.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 29.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 67.8 KiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (PDF, 46.8 KiB)
 • zał. nr 3a do SIWZ - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (PDF, 42.4 KiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowalnaych (PDF, 47.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 491.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (PDF, 513.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 52.6 KiB)
Lp 263
Data ogłoszenia
2013-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 56.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 129.4 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 44.7 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 43.4 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 42.4 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (PDF, 51.5 KiB)
 • z4 - Zbiorcze zestawienie materiałów biurowych (PDF, 231.4 KiB)
 • z5 - Wzór formularza cenowego (pdf) (PDF, 112.5 KiB)
 • z5 - Wzór formularza cenowego (doc) (DOC, 436.5 KiB)
 • z6 - Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami od nr 1 do nr 18 (PDF, 592.4 KiB)
 • z7 - Wzór wykazu dostaw (PDF, 39.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 40.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 44.5 KiB)
Lp 264
Data ogłoszenia
2013-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące naprawy nawierzchni dróg w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 60.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 131.1 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 44.9 KiB)
 • z1a - Wzór formularza cenowego (PDF, 40.6 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 42.7 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (PDF, 41.6 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych (PDF, 51.1 KiB)
 • z4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych (PDF, 41 KiB)
 • z5 - Wzór wykazu osób (PDF, 42.6 KiB)
 • z5a - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień (PDF, 38.7 KiB)
 • z6 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń (PDF, 33.3 KiB)
 • z7 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 85.6 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 43.1 KiB)
Lp 265
Data ogłoszenia
2013-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2013.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 57 KiB)
 • SIWZ (PDF, 129.4 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 44.7 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 43.4 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 42.4 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (PDF, 51.5 KiB)
 • z4 - Zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych (PDF, 99.9 KiB)
 • z5 - Wzór formularza cenowego (pdf) (PDF, 64.2 KiB)
 • z5 - Wzór formularza cenowego (doc) (DOC, 264 KiB)
 • z6 - Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami od nr 1 do nr 17 (PDF, 257.9 KiB)
 • z7 - Wzór wykazu dostaw (PDF, 39.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 37.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 38.6 KiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 4 do SIWZ - Zbiorcze zestawienie materiałów eksploatacyjnych (PDF, 99.9 KiB)
 • Zmodyfiakowany zał. nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy (pdf) (PDF, 64.6 KiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy (doc) (DOC, 265 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 46 KiB)
Lp 266
Data ogłoszenia
2013-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja pomieszczeń - wykonanie prac remontowo-budowlanych lokalu w budynku przy ul. Kaszubskiej 7 w Kętrzynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 64.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 142 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 45.3 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 42.5 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 41.8 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych (PDF, 50.8 KiB)
 • z4 - Wzór wykazu robót budowlanych (PDF, 40.7 KiB)
 • z5 - Wzór wykazu osób (PDF, 44.4 KiB)
 • z5a - Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (PDF, 38.7 KiB)
 • z6 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 93.5 KiB)
 • z7.1 - dokumentacja techniczna - projekt budowlany (PDF, 2.4 MiB)
 • z7.2 - dokumentacja techniczna - ST branża elektryczna (PDF, 1.7 MiB)
 • z7.2 - dokumentacja techniczna - ST branża ogólnobudowlana (PDF, 981.8 KiB)
 • z7.2 - dokumentacja techniczna - ST branża sanitarna (PDF, 2.4 MiB)
 • z7.3 - dokumentacja techniczna - przedmiary - branża elektryczna (PDF, 188.5 KiB)
 • z7.3 - dokumentacja techniczna - przedmiary - branża ogólnobudowlana (PDF, 75.5 KiB)
 • z7.3 - dokumentacja techniczna - przedmiary - branża sanitarna (PDF, 65 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 45.2 KiB)
 • Propozycja odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 65.3 KiB)
Lp 267
Data ogłoszenia
2013-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż mebli biurowych i archiwalnych do Urzędu Miasta Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 53.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 117.8 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 45.2 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 42.9 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 41.7 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych (PDF, 51.4 KiB)
 • z4a - Istotne postanowienia umowy (PDF, 67.8 KiB)
 • z4b - Istotne postanowienia umowy (PDF, 68 KiB)
 • z5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 91 KiB)
 • z6a - Wzór formularza cenowego (PDF, 50.6 KiB)
 • z6b - Wzór formularza cenowego (PDF, 44 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 23 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 30.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 24.3 KiB)
 • zmodyfikowany zał. nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 91.2 KiB)
 • zmodyfikowany zał. nr 6a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (PDF, 50.8 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty w części I- Meble biurowe (PDF, 68.3 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty w części II- Meble archiwalne (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I - meble biurowe spośród pozostałych ofert (PDF, 58.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I – Meble Biurowe spośród pozostałych ofert (PDF, 52.3 KiB)
Lp 268
Data ogłoszenia
2013-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni ulic Wojska Polskiego, Powstańców Warszawy, Mazurska, Mielczarskiego, Kopernika, Reja i drogi wewnętrznej przy ul. Daszyńskiego w Kętrzynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 63.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 45.7 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 43.5 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 42.5 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (PDF, 51.7 KiB)
 • z4 - Wzór wykazu wykonanych robót (PDF, 42.1 KiB)
 • z5 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 74.5 KiB)
 • z6 - SST oraz dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych (PDF, 611.6 KiB)
 • z1 do SST - Zgłoszenia robót budowlanych (PDF, 49.7 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 515.2 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 49.5 KiB)
Lp 269
Data ogłoszenia
2013-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 51.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 121.9 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 44.7 KiB)
 • z1a - Wzór formularza cenowego (PDF, 49 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 43.4 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 42.7 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP dla osób fizycznych (PDF, 51.1 KiB)
 • z4 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 68.5 KiB)
 • z5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 40.5 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 36.6 KiB)
Lp 270
Data ogłoszenia
2013-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 51.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 137.9 KiB)
 • z1 - Zakres przedmiotu zamówienia (PDF, 35.7 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 34.1 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 32.8 KiB)
 • z3a - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (PDF, 51.3 KiB)
 • z4 - Wzór formularza oferty (PDF, 43.8 KiB)
 • z5 - Wzór formularza cenowego (PDF, 41 KiB)
 • z6 - Wzór wykazu wykonanych usług (PDF, 34 KiB)
 • z7 - Wzór umowy (PDF, 66.8 KiB)
 • z8 - Wzór wykazu osób (PDF, 36.2 KiB)
 • z8a - Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (PDF, 31.2 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 43.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji