ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
261 2012-12-14 2012-12-27 09:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórek obiektów budowlanych położonych w Kętrzynie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 55.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 124.6 KiB)
 • z1 - Formularz oferty (PDF, 51.7 KiB)
 • z2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaiu art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp (PDF, 36.4 KiB)
 • z3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (PDF, 42.3 KiB)
 • z3a - Oświadczenie dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (PDF, 52.5 KiB)
 • z4 - Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat (PDF, 39.4 KiB)
 • z5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia (PDF, 45.5 KiB)
 • z5a - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (PDF, 39 KiB)
 • z6 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 82.9 KiB)
 • z6.1 - załącznik do istotnych postanowień umowy (PDF, 6.1 MiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.7 KiB)
262 2012-12-13 2012-12-21 09:00:00 Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 56.6 KiB)
 • SIWZ wraz z kompletem załączników (PDF, 308.3 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.1 KiB)
263 2012-11-26 2012-12-04 10:00:00 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich dla uczestników projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svietlego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 76.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 140.4 KiB)
 • z1 - Wzór umowy (PDF, 123.1 KiB)
 • z2a - Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 49.4 KiB)
 • z2b - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (PDF, 46.5 KiB)
 • z2c - Wzór Oświadczenie o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (PDF, 46.6 KiB)
 • z3 - Wzór Wykazu usług (PDF, 43.6 KiB)
 • z4 - Wzór Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (PDF, 44.9 KiB)
 • z5 - Wzór Formularza ofertowego (PDF, 49.5 KiB)
 • z6 - Wzór Formularza cenowego (PDF, 44.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 37.1 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 418.8 KiB)
264 2012-11-21 2012-12-04 09:30:00 Świadczeniu usług tłumaczenia ustnego, pisemnego oraz wynajmu sprzętu do tłumaczenia ustnego w ramach realizacji projektu pn „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 69.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 139.5 KiB)
 • z1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 67.7 KiB)
 • z2 - Wzory umów (PDF, 107.1 KiB)
 • z3a - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 50 KiB)
 • z3b - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (PDF, 46.6 KiB)
 • z3c - wzór oświadczenia o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (PDF, 46.7 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług dla części I i II (PDF, 53.4 KiB)
 • z5 - wzór formularza ofertowego (PDF, 65.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 33.7 KiB)
 • Wyaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 60.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 59.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (PDF, 56.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 63.6 KiB)
 • z5 - ujednolicony (PDF, 65.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.6 KiB)
 • Propozycja unieważnienia postępowania w części I (PDF, 300 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty w części III (PDF, 653.9 KiB)
 • Propozycja odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 1019.6 KiB)
265 2012-11-19 2012-12-10 09:00:00 Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 78 KiB)
 • Specyfikacja z kompletem załączników (PDF, 662 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 54.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 53.1 KiB)
 • Propozycja unieważnienia postępowania (PDF, 82.1 KiB)
266 2012-11-17 2012-12-04 10:30:00 Wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 84.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 143.9 KiB)
 • z1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (PDF, 108 KiB)
 • z1.1 - Annex VII Terms of reference for an expenditure verification (nieoficjalne tłumaczenie – „Załącznik VII Specjalne warunki Umowy Grantowej (BUDG i EFR) - Weryfikacja Wydatków”) - zał. nr 1 do SOPZ (PDF, 205.4 KiB)
 • z1.2 - wzór Deklaracji bezstronności i poufności (PDF, 37.3 KiB)
 • z1.3 - wzór Wstępnych wyników audytu (PDF, 36.1 KiB)
 • z1.4 - wzór Informacji o wykryciu nieprawidłowości (PDF, 34.8 KiB)
 • z2 - wzór Umowy (PDF, 103.3 KiB)
 • z3a - wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 51.1 KiB)
 • z3b - wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (PDF, 49.4 KiB)
 • z3c - wzór Oświadczenie o zgodności dla osób fizycznych art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (PDF, 51.7 KiB)
 • z4 - wzór Wykazu usług (PDF, 52.7 KiB)
 • z5 - wzór Wykazu osób (PDF, 71.4 KiB)
 • z6 - wzór Formularza ofertowego (PDF, 63 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51.3 KiB)
 • Propozycja odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.6 KiB)
267 2012-11-13 2012-12-19 12:00:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatęwcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 156.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 187.5 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 51.7 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 49.3 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (PDF, 45.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 70.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (PDF, 50.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (PDF, 49.9 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 49.2 KiB)
268 2012-10-20 2012-11-27 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 158 KiB)
 • Specyfikacja (PDF, 174.9 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (PDF, 73.9 KiB)
 • z2 - Wzór formularza oferty (PDF, 73.9 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 45.4 KiB)
 • z4 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 50 KiB)
 • z4a - Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (PDF, 52.2 KiB)
 • z5 - Wzór umowy (PDF, 330.8 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 69.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu