ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-06-19 2019-06-27 08:00:00 „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha” ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292.8 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 68.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 171.4 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 55.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 477 KiB)
2 2019-05-16 2019-07-02 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384.4 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 80 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 209.5 KiB)
 • z2.2- espd-request (ZIP, 83.3 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c6050427-bfc2-4750-9d65-2c7b7a728197.asc (ASC, 700 B)
 • z4- wzór wykazu uslug (DOC, 98 KiB)
 • z5-wzór wykazu narzedzi i wyposazenia zakladu lub urzadzeń technicznych (DOC, 84.5 KiB)
 • z6-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 96.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 272 KiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 112 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.6 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 181.8 KiB)
 • zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 91 KiB)
 • zm4- zmodyfikowany ujednolicony wzór wykazu uslug (DOC, 57 KiB)
 • zm7 - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 272.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 77.8 KiB)
3 2019-04-30 2019-07-01 11:00:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 76.5 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 208.5 KiB)
 • z.2.2 -espd-request(1) (ZIP, 83.4 KiB)
 • z3-KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9afd1301-6530-43e5-bccc-98f62285491f.asc (ASC, 700 B)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 174.6 KiB)
 • z1 do wyjaśnień nr 1 - zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 roku (PDF, 37.5 KiB)
 • z2 do wyjaśnień nr 1 - zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Miejską Kętrzyn (PDF, 24.9 KiB)
 • z.3 do wyjaśnień nr 1 - zestawienie udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Miejską Kętrzyn (PDF, 22.6 KiB)
 • modyfikacja wyjaśnień nr 1 do SIWZ (PDF, 189.5 KiB)
 • z2 - zmodyfikowane, ujednolicone zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Miejską Kętrzyn (PDF, 73.6 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 168.8 KiB)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 163.3 KiB)
 • wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 148.1 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 142.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.7 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 137.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 76.8 KiB)
 • modyfikacja nr 3 SIWZ (PDF, 179.1 KiB)
 • zm1- zmodyfikowany ujednolicony formularz oferty (DOC, 79.5 KiB)
 • zm2.1- zmodyfikowana ujednolicona edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 210 KiB)
 • zm2.2- zmodyfikowany ujednolicony espd-request (ZIP, 88.2 KiB)
 • zm3-aktualny KluczPub_Oferta_PostepowanieID_47e97e79-0bd2-4524-8752-a7c35832fdb4.asc (ASC, 700 B)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 83.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu