ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie””
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 281.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 359.9 KiB)
 • Załączniki 1-6, 8 do SIWZ (ZIP, 153.9 KiB)
 • Załącznik 7a (ZIP, 121.2 MiB)
 • Załącznik 7b (ZIP, 24.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.5 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 169.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do Modyfikacji (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 do Modyfikacji (ZIP, 156 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 98.6 KiB)