ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-08 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 244.2 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 187 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 134 KiB)
 • z3a- formularz cenowy czesc I (DOC, 558.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy czesc II (DOC, 270 KiB)
 • z3c- formularz cenowy czesc III (DOC, 422.5 KiB)
 • z3d- formularz cenowy cz. IV (DOC, 375.5 KiB)
 • z3e- formularz cenowy cz. V (DOC, 347 KiB)
 • z3f- formularz cenowy cz. VI (DOC, 364.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 3.3 MiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 1.1 MiB)
 • z4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 1.4 MiB)
 • z4d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 1.7 MiB)
 • z4e- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 434 KiB)
 • z4f- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. VI (PDF, 1.6 MiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 882.1 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 298.5 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.8 MiB)
 • z8 -tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Video card) (PDF, 13.6 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 107 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 677.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 55.6 KiB)
 • z3b.1- zmodyfikowany ujednolicony formularz cenowy czesc II (DOC, 404.5 KiB)
 • z4b.1.- zmodyfikowany ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.5 KiB)