ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1019.4 KiB)
 • z1 - formularz ofertowy (DOC, 337 KiB)
 • z2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOC, 199.5 KiB)
 • z3a - formularz cenowy czesc I (DOC, 425 KiB)
 • z3b - formularz cenowy czesc II (DOC, 268.5 KiB)
 • z3c - formularz cenowy czesc III (DOC, 289 KiB)
 • z3d - formularz cenowy czesc IV (DOC, 241.5 KiB)
 • z3e - formularz cenowy czesc V (DOC, 212.5 KiB)
 • z3f - formularz cenowy czesc VI (DOC, 230 KiB)
 • z4a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 2.1 MiB)
 • z4b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 815.6 KiB)
 • z4c - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 1.1 MiB)
 • z4d - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 893 KiB)
 • z4e - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 686.7 KiB)
 • z4f - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. VI (PDF, 773.7 KiB)
 • z5 - istotne postanowienia umowy (PDF, 400.7 KiB)
 • z6 - formularz Grupa Kapitałowa (DOCX, 135.1 KiB)
 • z7 - tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.6 MiB)
 • z8 - tabela testów wydajnościowych karty graficznej (GPU Benchmarks) (PDF, 14 MiB)
 • z9 - formularz identyfikator postępowania (DOCX, 101.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2 (PDF, 35.7 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 469.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 120.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 516.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 700.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 98 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 61 KiB)
 • z3- wzór formularza cenowego (DOC, 60.5 KiB)
 • z4 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (PDF, 732.3 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 736.9 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89 KiB)
 • z7-tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 2.7 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 13.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 96.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych”- Etap III”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 293.1 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 116.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 62 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu osób (DOC, 88.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 204.9 KiB)
 • z7a-7b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 95.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 90.5 KiB)
 • z6a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 733.9 KiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 441.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 80.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-08 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 244.2 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 187 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 134 KiB)
 • z3a- formularz cenowy czesc I (DOC, 558.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy czesc II (DOC, 270 KiB)
 • z3c- formularz cenowy czesc III (DOC, 422.5 KiB)
 • z3d- formularz cenowy cz. IV (DOC, 375.5 KiB)
 • z3e- formularz cenowy cz. V (DOC, 347 KiB)
 • z3f- formularz cenowy cz. VI (DOC, 364.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 3.3 MiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 1.1 MiB)
 • z4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 1.4 MiB)
 • z4d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 1.7 MiB)
 • z4e- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 434 KiB)
 • z4f- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. VI (PDF, 1.6 MiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 882.1 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 298.5 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.8 MiB)
 • z8 -tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Video card) (PDF, 13.6 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 107 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 677.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 55.6 KiB)
 • z3b.1- zmodyfikowany ujednolicony formularz cenowy czesc II (DOC, 404.5 KiB)
 • z4b.1.- zmodyfikowany ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.5 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 91.5 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 67.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. I (PDF, 89.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. II (PDF, 89.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. III (PDF, 91.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. IV (PDF, 85 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz.V (PDF, 84.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz.VI (PDF, 87.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 299.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 106.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 46.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4- wzór wykazu osób (DOC, 74.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 205.6 KiB)
 • z6- dokumentacja projektowa (ZIP, 2.1 MiB)
 • z7- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (1) (DOC, 81 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 81.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 103.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 103.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 136.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 59.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu osób (DOC, 87.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 206.1 KiB)
 • z6a - dokumnetacja projektowa czesć I (ZIP, 5.2 MiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa częsć II (ZIP, 5.6 MiB)
 • z7a-7b- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (1) (DOC, 94.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 81 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w części I i II (PDF, 129.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 526.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 291 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 248.5 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 266 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 122.3 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 345.6 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 284 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 3.2 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych kart graficznych (GPU) (PDF, 1.9 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni terenów komunalnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 434.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 585.4 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 196 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ustawy PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 114 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 60 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 914.5 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych będący zał. nr 1 do istotnych post. umowy (XLSX, 76.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 94 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 157.8 KiB)
 • z6.1 - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 276.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 159 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-06 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 488.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 566.7 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 239 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 197 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 206.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 130.4 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 403.8 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 231.5 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 2.9 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 76.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 272.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 235 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 232.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) (PDF, 207.2 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 305.6 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263 KiB)
 • z7 -tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks)) (PDF, 3.5 MiB)
 • z8-tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card)) (PDF, 1.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 88.3 KiB)
 • zm6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 87.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 543.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji