ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-24 2018-05-11 10:00:00 „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej” unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 41.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 187.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 185 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 116.5 KiB)
 • z3d- formularz cenowy dla części IV (DOC, 112.5 KiB)
 • z4a-d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-IV (PDF, 10.4 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy dla części I, II, IV (PDF, 87.2 KiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części III (PDF, 87.3 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 345.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 803.4 KiB)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 589.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.4 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 59 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 217.5 KiB)
2 2018-04-06 2018-04-27 10:00:00 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 997.2 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 495 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 457 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 458 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 21 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 492.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.5 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 388 KiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 492.4 MiB)
3 2018-03-19 2018-04-03 14:00:00 "Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko” w Kętrzynie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 95.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 61.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 9.8 MiB)
 • z7-program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 3.8 MiB)
 • z7.1. - koncepcja zagospodarowania terenu - zał. nr 1 do PFU (PDF, 571.4 KiB)
 • z.7.2a-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2 a do PFU (JPG, 2.6 MiB)
 • z.7.2b-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2b do PFU (JPG, 2.5 MiB)
 • z.7.2c-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2c do PFU (JPG, 2.5 MiB)
 • z7.3.- inwentaryzacja istniejącego placu zabaw- (DOCX, 25.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 633.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 357 KiB)
4 2017-11-27 2017-12-19 10:00:00 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 254.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 82 KiB)
 • z2- wzór oswiadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 58.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 43 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 13.3 MiB)
 • z7.1 - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany (ZIP, 87 MiB)
 • z7.2 - Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy (ZIP, 182.2 MiB)
 • z7.3 - Dokumentacja techniczna - przedmiary (ZIP, 1.8 MiB)
 • z7.4 - Dokumentacja techniczna - rysunki zamienne (ZIP, 10.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 230 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 843.7 KiB)
 • z7_5-uzupełniające rysunki konstrukcyjne (ZIP, 2.1 MiB)
 • z7_6-uzupełniające przedmiary branży teletechnicznej (ZIP, 151.8 KiB)
 • Sprostowanie Modyfikacji nr 1 do SIWZ (PDF, 286.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.2 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 146.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 736.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 476.2 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 9.7 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ.pdf (PDF, 401.6 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień nr 2 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 213.7 KiB)
 • Załącznik do informacji z otwarcia ofert.pdf (DOC, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 470.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 1 MiB)
5 2017-11-03 2017-11-14 10:00:00 Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 250.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 74 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 47 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 42.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 44.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 191.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 262.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 756.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 139.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 318.4 KiB)
6 2017-05-22 2017-06-09 10:00:00 Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 12.8 MiB)
 • z7_dokumentacvja projektowa (ZIP, 255.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.8 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 181.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 234.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 738.2 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 182.8 KiB)
7 2016-09-28 2016-11-08 09:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 199.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 166 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 220 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 102.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu wykonanych usług (DOC, 114 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 169 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 231.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.2 KiB)
 • Propozycja unieważnienia postępowania (PDF, 44.7 KiB)
8 2016-09-19 2016-11-09 10:00:00 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina– I etap unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 357.7 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 85.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 218 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 54 KiB)
 • z4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (DOC, 71.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 59 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 57 KiB)
 • z7_1 - dokumentacja projektowa - cz. 1 (ZIP, 1.7 MiB)
 • z7_2 - dokumentacja projektowa - cz. 2 (ZIP, 216.3 MiB)
 • z7_3 - dokumentacja projektowa - cz. 3 (URL, 121 B)
 • z7_4 - dokumentacja projektowa - cz. 4 (ZIP, 5.3 MiB)
 • z7_5 - dokumentacja projektowa - cz. 5 (ZIP, 77.7 MiB)
 • z8 - istotne postanowienia umowy (PDF, 678.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • z1 do wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 6.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 663.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 74.2 KiB)
 • zm1 -Charakterystyka nawierzchni pełnego poliuretanu (Full PUR) (PDF, 35.6 KiB)
 • zm2- zamienne przedmiary robót.rar (RAR, 1.4 MiB)
 • zm3- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 85.5 KiB)
 • zm4- zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 267.2 KiB)
 • Ustosunkowanie się Zamawiającego do pisma Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego (PDF, 428.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 273 KiB)
 • Zmodyfikowane i ujednolicone istotne postanowienia umowy - zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 261.2 KiB)
 • z1 do Modyfikacji nr 2 do SIWZ (ZIP, 521.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 636 KiB)
 • z1 do Wyjaśnień nr 3 do SIWZ (ZIP, 871.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 386.4 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 SIWZ (PDF, 170.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 4 SIWZ (PDF, 323.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 218.9 KiB)
9 2016-07-05 2016-09-06 10:00:00 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina– I etap unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 174.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (DOC, 81 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 38.6 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 37.4 KiB)
 • z3a - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • z4 - Wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 68 KiB)
 • z5 - Wzór wykazu osób (DOC, 72 KiB)
 • z6 - Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (PDF, 42.1 KiB)
 • z8- istotne postanowienia umowy (PDF, 233.8 KiB)
 • Z7 - Dokumentacja projektowa (PDF, 40.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 85.2 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4 do SIWZ (DOC, 70 KiB)
 • zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy - zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 234.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • z1 do Wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 77.7 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 497.6 KiB)
 • Zmodyfikowany i ujednolicony wzór formularza oferty - z1 do SIWZ (DOC, 89.5 KiB)
 • Zmodyfikowany i ujednolicony wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - z4 do SIWZ (DOC, 58.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88.1 KiB)
 • Ustosunkowanie się Zamawiającego do pisma Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego (PDF, 563 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 214.1 KiB)
 • zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy - zał. nr 8 do SIWZ 18.08.2016 (PDF, 234.9 KiB)
 • Propozycja unieważnienia postępowania (PDF, 265.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu