ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 64.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.2 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 316 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 266 KiB)
 • z3a- formularz cenowy część I (DOC, 318.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy część II (DOC, 687.5 KiB)
 • z3c- formularz cenowy część III (DOC, 336.5 KiB)
 • z3d- formularz cenowy cz. IV (DOC, 320 KiB)
 • z3e- formularz cenowy cz. V (DOC, 296 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 334.8 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 2 MiB)
 • z4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 393.9 KiB)
 • z4d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 342.9 KiB)
 • z4e- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 217 KiB)
 • z5 - istotne postanowienia umowy cz. I,II,III,V (PDF, 146.9 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy część IV (PDF, 147.6 KiB)
 • z7- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 291 KiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.8 MiB)
 • z9 -tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Video card) (PDF, 13.9 MiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 150.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 129 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 116.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 86.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II (PDF, 103.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III (PDF, 103.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. IV (PDF, 109.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowaniu cz. V (PDF, 104.5 KiB)