ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w branży drogowej i sanitarnej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.3 KiB)
  • SWZ (PDF, 307.5 KiB)
  • Załączniki do SWZ (ZIP, 599.8 KiB)
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.3 KiB)