ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w branży drogowej i sanitarnej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 307.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 599.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie””
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 281.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 359.9 KiB)
 • Załączniki 1-6, 8 do SIWZ (ZIP, 153.9 KiB)
 • Załącznik 7a (ZIP, 121.2 MiB)
 • Załącznik 7b (ZIP, 24.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.5 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 169.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do Modyfikacji (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 do Modyfikacji (ZIP, 156 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 98.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 206.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 206.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 253.3 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 173 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 129.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy cz. I (DOC, 186 KiB)
 • z3b- formularz cenowy cz. II (DOC, 162.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ cz I (PDF, 286.5 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 390.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy część I (PDF, 201.2 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 201.1 KiB)
 • z7- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 139 KiB)
 • z8-tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (1) (PDF, 2.7 MiB)
 • z9- tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 13.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 83.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II (PDF, 90.7 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I (PDF, 88.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 516.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 700.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 98 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 61 KiB)
 • z3- wzór formularza cenowego (DOC, 60.5 KiB)
 • z4 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (PDF, 732.3 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 736.9 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89 KiB)
 • z7-tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 2.7 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 13.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 96.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 08:11:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni terenów komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 314.5 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 84 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 216 KiB)
 • z2.2- espd-request JEDZ (ZIP, 91.7 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2920a565-fc00-4af6-9923-01219ae7ee9d (ASC, 700 B)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 41.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 43.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 40.5 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 151 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych będący zał. nr 1 do istotnych post. umowy (XLSX, 75.5 KiB)
 • z8- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 83.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap I”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.8 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 136 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 47.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 41.5 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu osób (DOC, 60.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 206.4 KiB)
 • z6a - dokumnetacja projektowa czesć I (ZIP, 5.2 MiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa częsć II (ZIP, 5.6 MiB)
 • z7a-7b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 72.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 78.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w części I i II (PDF, 136.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 299.2 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 87 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 38 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 33.5 KiB)
 • z4- wzór wykazu osób (DOC, 48 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 206.2 KiB)
 • z6- dokumentacja projektowa (ZIP, 2.1 MiB)
 • z7- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 61.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 66 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 103.7 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 78.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 161.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych”- Etap III”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 293.1 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 116.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 62 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu osób (DOC, 88.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 204.9 KiB)
 • z7a-7b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 95.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 90.5 KiB)
 • z6a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 733.9 KiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 441.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 80.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 308.8 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 112.5 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 184 KiB)
 • z2.2- espd-request JEDZ (ZIP, 87 KiB)
 • z3-KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0541c96c-1c9d-4c80-839d-c0dd8d63a831 (ASC, 700 B)
 • z4- wzór wykazu uslug (DOC, 57 KiB)
 • z5-wzór wykazu narzedzi i wyposazenia zakladu lub urzadze ä technicznych (DOC, 63 KiB)
 • z6-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 57 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 248.3 KiB)
 • z8- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podstawie art. 22 a ust. PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 79.2 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 104 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 83.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 105.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-08 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 244.2 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 187 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 134 KiB)
 • z3a- formularz cenowy czesc I (DOC, 558.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy czesc II (DOC, 270 KiB)
 • z3c- formularz cenowy czesc III (DOC, 422.5 KiB)
 • z3d- formularz cenowy cz. IV (DOC, 375.5 KiB)
 • z3e- formularz cenowy cz. V (DOC, 347 KiB)
 • z3f- formularz cenowy cz. VI (DOC, 364.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 3.3 MiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 1.1 MiB)
 • z4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 1.4 MiB)
 • z4d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 1.7 MiB)
 • z4e- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 434 KiB)
 • z4f- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. VI (PDF, 1.6 MiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 882.1 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 298.5 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.8 MiB)
 • z8 -tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Video card) (PDF, 13.6 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 107 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 677.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 55.6 KiB)
 • z3b.1- zmodyfikowany ujednolicony formularz cenowy czesc II (DOC, 404.5 KiB)
 • z4b.1.- zmodyfikowany ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.5 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 91.5 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 67.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. I (PDF, 89.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. II (PDF, 89.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. III (PDF, 91.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. IV (PDF, 85 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz.V (PDF, 84.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz.VI (PDF, 87.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji