ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-10-02 2019-10-18 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary- Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńska) w Kętrzynie w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 352.9 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 106 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 50.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 74.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 66 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 244.6 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 240.1 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa (ZIP, 29.6 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa (ZIP, 30.9 MiB)
 • z8a-8b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 83.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 749.9 KiB)
2 2019-10-02 2019-10-14 14:00:00 „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 149 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 42.5 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 63.3 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 165.2 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 330.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 110.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 663.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 634.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 718.8 KiB)
3 2019-09-23 2019-10-01 09:00:00 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 148.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 43 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 63.3 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 165.3 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 303.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 611.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 411.9 KiB)
4 2019-09-19 2019-09-27 08:00:00 Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 28.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 312.4 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 121.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 61.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 155.6 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych – zał. nr 1 do istotnych post. umowy (XLSX, 71.1 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 572 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 601.5 KiB)
5 2019-09-10 2019-09-19 09:00:00 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 278.8 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 139.5 KiB)
 • z2-wzór oświadczenia z art. 25a ust.1 pkt1ustawy PZP (DOC, 37.5 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 108.4 KiB)
 • z4-istotne postanowienia umowy (PDF, 257.3 KiB)
 • z5-wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 66.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 611.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 461.7 KiB)
6 2019-09-05 2019-10-10 10:00:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 821.8 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 57 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 187 KiB)
 • z.2.2- espd-request (ZIP, 87.5 KiB)
 • z3-KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f9c01a24-b5db-4577-ae39-e88c2a580acb.asc (ASC, 700 B)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 178.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 135 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 54 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 613.2 KiB)
7 2019-08-27 2019-09-04 09:00:00 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 145.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 43 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 40.7 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 176.6 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 320.7 KiB)
8 2019-08-21 2019-09-23 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.8 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 80 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 209 KiB)
 • z2.2- espd-request JEDZ (ZIP, 87.5 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4dbd2cc1-5254-465e-92c3-2bdf366b8eef.asc (ASC, 700 B)
 • z4- wzór wykazu uslug (DOC, 57 KiB)
 • z5-wzór wykazu narzedzi i wyposazenia zakladu lub urzadzeń technicznych (DOC, 84.5 KiB)
 • z6-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 56 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 272.4 KiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 72 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 148.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 615.9 KiB)
9 2019-08-09 2019-08-26 09:00:00 Remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.7 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 101.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 214.4 KiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 2.6 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 606.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 704 KiB)
10 2019-08-09 2019-08-20 08:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 498.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.4 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 240.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 197.5 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 237.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 426.3 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 304.2 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 230.5 KiB)
 • z7 -tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 785.2 KiB)
 • z8-tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 445.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 112.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 688.4 KiB)
 • srostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 77.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu