ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-24 2018-11-05 14:00:00 Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 286.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 101 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu uslug (DOC, 72 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 70.5 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy (PDF, 335.5 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 197.5 KiB)
 • z7a-b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 83 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 92 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 117.4 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 272.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 105.4 KiB)
 • z1-zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 107 KiB)
 • z6a - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 335.5 KiB)
 • z6b - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 197.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 197.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach I-II (PDF, 170.8 KiB)
2 2018-10-18 2018-11-05 09:00:00 Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 243.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 325.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 86.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 60.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 43.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 43.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 10.5 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 34.6 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 66 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 132.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 28.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 182.4 KiB)
3 2018-09-26 2018-10-11 09:00:00 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 285.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 111.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 73.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 71.5 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 216.8 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 216.4 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa ul. Chopina 20 (PDF, 4.1 MiB)
 • z7a- projekt zagospodarowania terenu ul. Chopina 20 (PDF, 769 KiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa ul. Batorego (PDF, 4.5 MiB)
 • z7b- projekt zagospodarowania terenu ul. Batorego (PDF, 597.2 KiB)
 • z8a-8b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 82 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 91.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 849.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w częsci II (PDF, 119.8 KiB)
4 2018-09-14 2018-10-01 09:00:00 Budowa sięgacza ulicy Górnej w Ketrzynie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 272.7 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 230.3 KiB)
 • z7-dokumentacja projektowa (ZIP, 34.6 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 442.7 KiB)
5 2018-09-13 2018-09-21 09:00:00 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 366.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420.9 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 501 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 473 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 463.5 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 392.7 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 482.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 413.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 254.6 KiB)
6 2018-09-04 2018-09-19 14:00:00 „Remont ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mazurskiej w Kętrzynie” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • SIWZ (PDF, 266 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 204.2 KiB)
 • z7- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 4.9 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.2 KiB)
7 2018-08-30 2018-09-07 13:00:00 Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 340.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 372.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 319 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 549 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 245.5 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 238 KiB)
 • z4a-4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III (PDF, 3.7 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 278.2 KiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 276.6 KiB)
 • z5c- istotne postanowienia umowy dla części III (PDF, 278.2 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 364 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 262.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci I (PDF, 260.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w częsci III (PDF, 254.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w częsci II (PDF, 253.8 KiB)
8 2018-08-24 2018-09-03 09:00:00 „Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.6 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 82.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 61 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 55.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 212.5 KiB)
 • z7- wykaz miejskiej sieci kanalizacji deszczowej GMK (PDF, 160.1 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 634.7 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 622 KiB)
9 2018-08-21 2018-08-29 13:00:00 Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.8 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 505.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 452.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 690 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 379 KiB)
 • z3c- formularz cenowy dla części III (DOC, 376.5 KiB)
 • z4a-4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III (PDF, 4 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 3.4 MiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 3.3 MiB)
 • z5c- istotne postanowienia umowy dla części III (PDF, 3.3 MiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 497.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część I (PDF, 238.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania- Część II (PDF, 239.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci III (PDF, 265.2 KiB)
10 2018-08-20 2018-08-28 14:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Kętrzynie” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 501 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 466.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 473 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 463 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 399.1 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 81 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 483.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu