ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 488.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 595.9 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 239.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 197.5 KiB)
 • z3- wzór formularza cenowego (DOC, 209.5 KiB)
 • z4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 129.3 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 302.8 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 231.5 KiB)
 • z7-tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.7 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 1.8 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 96.2 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 161.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 64.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.2 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 316 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 266 KiB)
 • z3a- formularz cenowy część I (DOC, 318.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy część II (DOC, 687.5 KiB)
 • z3c- formularz cenowy część III (DOC, 336.5 KiB)
 • z3d- formularz cenowy cz. IV (DOC, 320 KiB)
 • z3e- formularz cenowy cz. V (DOC, 296 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. I (PDF, 334.8 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II (PDF, 2 MiB)
 • z4c- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. III (PDF, 393.9 KiB)
 • z4d- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. IV (PDF, 342.9 KiB)
 • z4e- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. V (PDF, 217 KiB)
 • z5 - istotne postanowienia umowy cz. I,II,III,V (PDF, 146.9 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy część IV (PDF, 147.6 KiB)
 • z7- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 291 KiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 10.8 MiB)
 • z9 -tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Video card) (PDF, 13.9 MiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 150.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 129 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 116.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 86.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II (PDF, 103.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III (PDF, 103.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania cz. IV (PDF, 109.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowaniu cz. V (PDF, 104.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 299.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 106.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 46.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4- wzór wykazu osób (DOC, 74.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 205.6 KiB)
 • z6- dokumentacja projektowa (ZIP, 2.1 MiB)
 • z7- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (1) (DOC, 81 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 81.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 103.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 103.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 136.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 59.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu osób (DOC, 87.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 206.1 KiB)
 • z6a - dokumnetacja projektowa czesć I (ZIP, 5.2 MiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa częsć II (ZIP, 5.6 MiB)
 • z7a-7b- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (1) (DOC, 94.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 81 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w części I i II (PDF, 129.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 323.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.7 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 236.6 KiB)
 • z7- program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 1.7 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 94.3 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 91.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 101.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 105.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 321.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 280.6 KiB)
 • z7- dokumentacja projektowa I (ZIP, 16.6 MiB)
 • z7- dokumentacja projektowa II (ZIP, 9.7 MiB)
 • z7- dokumentacja projektowa III (ZIP, 5 MiB)
 • z7- dokumentacja projektowa IV (ZIP, 3.4 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 101.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych”- Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 366.3 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 150 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 64.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 56.5 KiB)
 • z4a-4c - wzór wykazu osób (DOC, 101 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 205.9 KiB)
 • z6a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 964.1 KiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 960.1 KiB)
 • z6c- dokumentacja projektowa część III (ZIP, 993.7 KiB)
 • z7a-7c- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 106 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 98 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 90.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach I, II i III (PDF, 95.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 181.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.2 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • z 2.1a- edytowalna wersja formularza JEDZ część I (DOC, 217 KiB)
 • z 2.1b- edytowalna wersja formularza JEDZ część II (DOC, 212.5 KiB)
 • z.2.2a- espd-request część I (ZIP, 91.1 KiB)
 • z.2.2b -espd-request część II (ZIP, 89.5 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d630527e-5df0-4d15-91d9-54d60ca40e77.asc (ASC, 700 B)
 • z4a- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP część I (DOC, 71.5 KiB)
 • z4b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP część II (DOC, 72 KiB)
 • z5a-wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych część I (DOC, 59.5 KiB)
 • z5b-wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych część II (DOC, 60 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy cz. I (PDF, 250.9 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy cz. II (PDF, 172.9 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 86.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 106.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach I i II (PDF, 127.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni terenów komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 27.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 159.7 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 114 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zobowiazanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 60 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 144 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych będący zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 76.1 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 130.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 622.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 254.2 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 148 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 63.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 56 KiB)
 • z4a-4c - wzór wykazu osób (DOC, 101.5 KiB)
 • z5-istostne postanowienia umowy (PDF, 205.9 KiB)
 • z6a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 841.6 KiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 790.8 KiB)
 • z6c- dokumentacja projektowa część III (ZIP, 648.6 KiB)
 • z7a-7c- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ustawy PZP (DOC, 105.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 98 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.2 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 166.1 KiB)
 • z1-zmodyfikowany formularz oferty (DOC, 147.5 KiB)
 • z2- zmodyfikowany wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 63.5 KiB)
 • z3- zmodyfikowany wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 55.5 KiB)
 • z5-zmodyfikowane istostne postanowienia umowy (PDF, 206.9 KiB)
 • z6a- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część I (ZIP, 841.9 KiB)
 • z6b- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część II (ZIP, 790.9 KiB)
 • z6c- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część III (ZIP, 648.8 KiB)
 • z7a-7c- zmodyfikowane zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ustawy PZP (DOC, 106 KiB)
 • z8 - zmodyfikowany wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 96.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 162.4 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 158.4 KiB)
 • z1-zmodyfikowany formularz oferty (DOC, 147.5 KiB)
 • z6b- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część II (ZIP, 649.1 KiB)
 • z6c- zmodyfikowana dokumentacja projektowa część III (ZIP, 790.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.2 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach I, II i III (PDF, 140.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji