ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-21
Data rozstrzygnięcia
2020-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 161.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-14
Data rozstrzygnięcia
2020-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 105.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-09
Data rozstrzygnięcia
2020-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-07
Data rozstrzygnięcia
2020-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych”- Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach I, II i III (PDF, 95.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-06
Data rozstrzygnięcia
2020-11-10
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach I i II (PDF, 127.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-28
Data rozstrzygnięcia
2020-10-09
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni terenów komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-07
Data rozstrzygnięcia
2020-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach I, II i III (PDF, 140.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-08-19
Data rozstrzygnięcia
2020-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 138 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-17
Data rozstrzygnięcia
2020-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 201.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT - art. 94 ust. 3 (PDF, 170.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-12
Data rozstrzygnięcia
2020-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 163.6 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji