ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ołoszenie (PDF, 119.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 871.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 199 KiB)
 • z2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (DOC, 200.5 KiB)
 • z3a - formularz cenowy cz. I komputery (DOC, 214.5 KiB)
 • z3b - formularz cenowy cz. II meble (DOC, 169 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I (PDF, 642.4 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II (PDF, 294 KiB)
 • 5a- Istotne postanowienia umowy pomoce CZĘŚĆ I 022021 (PDF, 402.9 KiB)
 • 5b - Istotne postanowienia umowy pomoce CZĘŚĆ II 022021 (PDF, 403 KiB)
 • z6 -formularz Grupa Kapitałowa (DOCX, 134.8 KiB)
 • z7-PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs (PDF, 2.5 MiB)
 • z8-_PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List (PDF, 13.7 MiB)
 • z9- formularz identyfikator postępowania (PDF, 373.5 KiB)