ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2017-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 101 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 45.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 76 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu osób (DOC, 71 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 10.9 MiB)
 • z7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • z7b - dokumentacja projektowa (ZIP, 9 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 84.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 856.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II (PDF, 1 MiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ul. Limanowskiego 14
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 98 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 9.9 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 52.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • z6.1.-zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 9.9 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 810.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 714.6 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 705 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2017 roku - część II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 299.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 123 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 70.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 62 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 43 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 47 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 144.3 KiB)
 • z7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 146.7 KiB)
 • z8 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 748.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 357.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 647.8 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja części pomieszczeń (na parterze) w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 10.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 69.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 13.7 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 28.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 61.4 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 905.3 KiB)
 • z6.1.-zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 13.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 776.1 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 789.9 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 98 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 13.7 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 270.9 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 947.3 KiB)
 • z4.1. - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 68.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 784.8 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 927 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 176 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 76 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia art. 25a PZP (DOC, 51 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 41.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 62.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 153.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 124.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 138.6 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 12.8 MiB)
 • z7_dokumentacvja projektowa (ZIP, 255.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.8 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 181.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 234.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 738.2 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 182.8 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 201.9 KiB)
 • wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOC, 80 KiB)
 • wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia- zał. nr 2 do SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ (DOC, 41 KiB)
 • wzór wykazu usług - zał. nr 4 do SIWZ (DOC, 49.5 KiB)
 • wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - zał. 5 do SIWZ (DOC, 71.5 KiB)
 • istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 240.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.6 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 122.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 142.1 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 74.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 40.5 KiB)
 • z3- istotne postanowienia umowy (PDF, 6.7 MiB)
 • z4 - zbiorcze zestawienie materiałów biurowych (DOC, 843.5 KiB)
 • z5 -formularz cenowy (DOC, 485.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 66.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 30 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 181.3 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 696 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na jezdni, chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 184.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 72.5 KiB)
 • z1a) - wzór formularza kalkulacji ceny ofertowej (DOC, 59 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 192 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 47 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 63.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.4 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 119.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji