ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 997.2 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 495 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 457 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 458 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 21 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 492.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.5 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 388 KiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 492.4 MiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2018-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2018 roku - część I ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.4 MiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 94.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 77 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 8 MiB)
 • z7- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 9.1 MiB)
 • z8- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 12 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 679.7 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 535.7 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2018-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko” w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 95.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 74.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 9.8 MiB)
 • z7-program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 3.7 MiB)
 • z7.1. - koncepcja zagospodarowania terenu - zał. nr 1 do PFU (PDF, 688.1 KiB)
 • z.7.2a-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2 a do PFU (JPG, 2.6 MiB)
 • z.7.2b-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2b do PFU (JPG, 2.5 MiB)
 • z.7.2c-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2c do PFU (JPG, 2.5 MiB)
 • z7.3.- inwentaryzacja istniejącego placu zabaw- (DOCX, 25.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 651.1 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 592.1 KiB)
 • Uzupełnienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2018-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Termomodernizacja budynku przedszkola KRASNAL przy ul. Chrobrego 12 w Kętrzynie” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 495 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 466 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 472.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 457 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 4.6 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 357.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 683 KiB)
 • z1-wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 451 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2018-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-03 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko” w Kętrzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 95.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 61.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 9.8 MiB)
 • z7-program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 3.8 MiB)
 • z7.1. - koncepcja zagospodarowania terenu - zał. nr 1 do PFU (PDF, 571.4 KiB)
 • z.7.2a-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2 a do PFU (JPG, 2.6 MiB)
 • z.7.2b-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2b do PFU (JPG, 2.5 MiB)
 • z.7.2c-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - zał. nr 2c do PFU (JPG, 2.5 MiB)
 • z7.3.- inwentaryzacja istniejącego placu zabaw- (DOCX, 25.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 633.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 357 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2018-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 119 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6-wzór wykazu narzędzi (DOC, 61.5 KiB)
 • z7-istotne postanowienia umowy (PDF, 8.5 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 372.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 641.3 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 275.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 115.4 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2018-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku przedszkola KRASNAL przy ul. Chrobrego 12 w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 11.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 14.3 MiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 494 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 464.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 471.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 457 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 457 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 14.8 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 127.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 672.7 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 454 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 249.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 569.9 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2018-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ul. Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.3 MiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 94 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 9.7 MiB)
 • z7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 120.4 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 578.7 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2018-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury Miasta Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.2 MiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 109.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 46.5 KiB)
 • z4a-c - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 84 KiB)
 • z5a-c - wzór wykazu osób (DOC, 80 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 9.7 MiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 9.7 MiB)
 • z6c- istotne postanowienia umowy (PDF, 9.8 MiB)
 • z7a - opracowanie projektowe - cz.1 (ZIP, 3.5 MiB)
 • z7b - opracowanie projektowe - cz.2 (ZIP, 7.8 MiB)
 • z7c - opracowanie projektowe - cz.3 (ZIP, 2 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 100 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.pdf (PDF, 446 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 119.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 68 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części III (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II (PDF, 131.8 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2018-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 60.5 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 13.6 MiB)
 • z6.4 - zał. nr 4 do istotnych postanowień umowy (PDF, 1.8 MiB)
 • z7.1 - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany (ZIP, 87 MiB)
 • z7.2 - Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy (ZIP, 216.7 MiB)
 • z7.3 - Dokumentacja techniczna - przedmiary (ZIP, 1.5 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.6 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 572.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji