ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 313 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 122 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 61.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 159.4 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 71.1 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 501.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 584.5 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 156.1 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 273.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 290 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 153.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 101.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy w części I (DOC, 150.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy w części II (DOC, 317.5 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I (PDF, 329.5 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II (PDF, 4.7 MiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy w części I (PDF, 222.6 KiB)
 • z5b - istotne postanowienia umowy w części II (PDF, 224.2 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 140.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 681.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 147.9 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-04 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 634.9 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 120.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze. na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 59 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 59.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 44 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 40 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 163.8 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 76.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.7 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 508.6 KiB)
 • z7 - zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 272.6 KiB)
 • z.7.1 zmodyfikowany, ujednolicony wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia – zał. nr 1 do istotnych postanowień umowy (XLSX, 71.1 KiB)
 • modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 164.9 KiB)
 • z5 - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu osób (DOC, 56 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 495.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 159.9 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-21 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109 KiB)
 • SIWZ (PDF, 283.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 502.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 452.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 378.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 371.5 KiB)
 • z4a-4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 606.2 KiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy część I (PDF, 199 KiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 201.3 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 492 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 259.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 267.1 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2018-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-05 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg powiatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 106 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 47.5 KiB)
 • z4a-4b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 84.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 71 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy (PDF, 192.9 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 176.9 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 783.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 613.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 565.9 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-05 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 249.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 340.6 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 90 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 47.5 KiB)
 • z4a-4b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 85.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 71 KiB)
 • z6a -istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 338.5 KiB)
 • z6b -istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 355 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 74.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • z6a -zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy w części I (PDF, 337.8 KiB)
 • z6b -zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy w cześci II (PDF, 354.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 816.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 635 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 581.4 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-22 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.5 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 111 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 56 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 48.5 KiB)
 • z4a-c- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 94.5 KiB)
 • z5a-c - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 82 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy (PDF, 263 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 263.8 KiB)
 • z6c-istotne postanowienia umowy (PDF, 197.9 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 99 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach I-II (PDF, 172.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III (PDF, 182.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części III oraz o unieważnieniu postępowania w części III (PDF, 616.5 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-05 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 286.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 101 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu uslug (DOC, 72 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 70.5 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy (PDF, 335.5 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 197.5 KiB)
 • z7a-b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 83 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 92 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 117.4 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 272.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 105.4 KiB)
 • z1-zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 107 KiB)
 • z6a - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 335.5 KiB)
 • z6b - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 197.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 197.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach I-II (PDF, 170.8 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 243.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 325.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 86.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 60.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 43.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 43.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 10.5 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 34.6 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 66 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 132.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 28.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 182.4 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 285.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 111.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 73.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 71.5 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 216.8 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 216.4 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa ul. Chopina 20 (PDF, 4.1 MiB)
 • z7a- projekt zagospodarowania terenu ul. Chopina 20 (PDF, 769 KiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa ul. Batorego (PDF, 4.5 MiB)
 • z7b- projekt zagospodarowania terenu ul. Batorego (PDF, 597.2 KiB)
 • z8a-8b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 82 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 91.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 849.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w częsci II (PDF, 119.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części I (PDF, 170.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji