ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa muru oporowego przy ulicy Sikorskiego 61 w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142 KiB)
 • SIWZ (PDF, 322.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 95 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 241.2 KiB)
 • z7 -DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (RAR, 11.9 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 144.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 134.3 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 136.5 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 136.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323.5 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 96.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 289 KiB)
 • z7- dokumentacja projektowa (ZIP, 36.3 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 78.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 162.7 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 164.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.1 KiB)
 • ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „MALINKA” w Kętrzynie (PDF, 21.1 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 76.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.6 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 147.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-06 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 488.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 566.7 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 239 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 197 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 206.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 130.4 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 403.8 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 231.5 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 2.9 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 76.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-05 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 204.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 232 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 146.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 235 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 103 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 103 KiB)
 • z4a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I (PDF, 96.4 KiB)
 • z4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II (PDF, 88.3 KiB)
 • z5 - istotne postanowienia umowy dla części I i II (PDF, 146.4 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 270.5 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 2.9 MiB)
 • z8 tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 1.7 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 90.4 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 120.1 KiB)
 • z4a.1- zmodyfikowany, ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I (PDF, 98.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.9 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 88.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 97.6 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszyxh ofert w części I (PDF, 99 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszyxh ofert w części II (PDF, 96.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 328.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 368.9 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 268 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 215 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 203.5 KiB)
 • z4a-4g - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 269 KiB)
 • z5a-5g - wzór wykazu osób (DOC, 247.5 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 500.7 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 500.3 KiB)
 • z6c- istotne postanowienia umowy część III (PDF, 488.6 KiB)
 • z6d- istotne postanowienia umowy część IV (PDF, 488.6 KiB)
 • z6e- istotne postanowienia umowy część V (PDF, 488.5 KiB)
 • z6f- istotne postanowienia umowy część VI (PDF, 487.9 KiB)
 • z6g- istotne postanowienia umowy część VII (PDF, 489.7 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa część I (ZIP, 6 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa część II (ZIP, 6 MiB)
 • z7c- dokumentacja projektowa część III (ZIP, 6.2 MiB)
 • z7d- dokumentacja projektowa część IV (ZIP, 6.1 MiB)
 • z7e- dokumentacja projektowa część V (ZIP, 6.4 MiB)
 • z7f- dokumentacja projektowa część VI (ZIP, 6.3 MiB)
 • z7g- dokumentacja projektowa część VII (ZIP, 14.9 MiB)
 • z8a-g- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 286 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 269.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 92.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części III (PDF, 85.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV (PDF, 79.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części VII (PDF, 86.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszyxh ofert w części I, II, V, VI (PDF, 113.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa interaktywnego wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 296.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 273.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 247.5 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 255.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 240 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 251 KiB)
 • z6- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (DOC, 338 KiB)
 • z.6.1- rzut pomieszczenia, w którym znajdować się będzie makieta ze szkicem okablowania (PDF, 272.6 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 7 MiB)
 • z8-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 240.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 92.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 86.7 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 95.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.7 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 367.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.2 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 271 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 216 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 204 KiB)
 • z4a-4h - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 279.5 KiB)
 • z5a-5h - wzór wykazu osób (DOC, 254 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 500.7 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 500.3 KiB)
 • z6c- istotne postanowienia umowy (PDF, 488.7 KiB)
 • z6d- istotne postanowienia umowy (PDF, 488.6 KiB)
 • z6e- istotne postanowienia umowy (PDF, 488.5 KiB)
 • z6f- istotne postanowienia umowy (PDF, 488.6 KiB)
 • z6g- istotne postanowienia umowy (PDF, 487.8 KiB)
 • z6h- istotne postanowienia umowy (PDF, 489.8 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa (ZIP, 6 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa (ZIP, 6 MiB)
 • z7c- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.1 MiB)
 • z7d- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.2 MiB)
 • z7e- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.1 MiB)
 • z7f- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.4 MiB)
 • z7g- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.3 MiB)
 • z7h- dokumentacja projektowa (ZIP, 6.2 MiB)
 • z8a-h- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 295 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 135 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 118.2 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 81.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 113.2 KiB)
 • z7h1- projekt budowlany (PDF, 6.7 MiB)
 • z7h2- przedmiar robót (PDF, 3.7 MiB)
 • z7h3- rysunek elewacji północno wschodniej oraz południowo zachodniej (PDF, 5.4 MiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 66.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 93.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach I- II (PDF, 89.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV (PDF, 85.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części V (PDF, 80.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach VI-VIII (PDF, 91.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci III (PDF, 101.8 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 66 KiB)
 • sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w częściach I-II (PDF, 70.4 KiB)
 • sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III (PDF, 70.2 KiB)
 • sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w części IV (PDF, 70.5 KiB)
 • sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w części V (PDF, 77.4 KiB)
 • sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w części VI-VIII (PDF, 72.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 70.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.1 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 100 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 208.5 KiB)
 • z2.2- espd-request JEDZ (ZIP, 87.5 KiB)
 • z3- KluczPubliczny_Wniosek_PostepowanieID_7a8501be-4bd2-452f-a207-3d51a6c24446.asc (ASC, 700 B)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 57 KiB)
 • z5-wzór wykazu narzedzi i wyposazenia zakladu lub urzadze ä technicznych (DOC, 84.5 KiB)
 • z6-wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 56 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 946.7 KiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 788.9 KiB)
 • z1.1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 197 KiB)
 • zm1.2- zmodyfikowany, ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 110 KiB)
 • zm7.1 -zmienione, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 247.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 75.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 134.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323.9 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 145 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 42 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 54 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 164.6 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 141.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 25.9 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 151.3 KiB)
 • z1.1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 145.5 KiB)
 • z3.1 - zmodyfikowana ujednolicona specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 54.6 KiB)
 • z4.1- zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 165.3 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 135.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.4 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 135.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-01-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 114.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 62 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 158.9 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych – zał. nr 1 do istotnych post. umowy (XLSX, 76.3 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 159.2 KiB)
 • z7.1- zmodyfikowane ujednolicone istostne postanowienia umowy (PDF, 159 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 131.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 163.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji