ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 08/05/17

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2017-05-08

Ogłoszono dnia: 2017-05-08 przez Jolanta Łastówka

Termin składania dokumentów: 2017-05-22 16:00:00

Nr ogłoszenia: 08/05/17

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie  wyższe magisterskie,
 • staż pracy minimum 3 lata,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • nieposzlakowana opinia ,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy
  o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność obsługi komputera ,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków Gminy Miejskiej Kętrzyn , w tym prowadzenie spraw związanych
  z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn i wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości podlegających podziałowi na wniosek,
 • przygotowywanie projektów umów o dzierżawę, zawiadomień o rozwiązywaniu umów dzierżawnych, aneksów do umów   w przypadku zmiany warunków  lub wysokości czynszu dzierżawnego terenów  stanowiących własność  miasta  Kętrzyn,
 • nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości,
 • gospodarka nieruchomościami - nabywanie nieruchomości  do gminnego zasobu nieruchomości  w drodze umowy oraz w postępowaniu wywłaszczeniowym,  przekazywanie  nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, innej gminy lub powiatu, zamiana gruntów pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a osobami fizycznymi lub prawnymi, ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz ustanawianie służebności na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn, aporty nieruchomości,
 • przygotowywanie decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna oraz ustalanie opłat adiacenckich, ustanawianie prawa użytkowania na nieruchomości, użyczanie, oddawania nieruchomości do używania i  przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • wypowiadanie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i oferowanie nowej opłaty w związku ze zmianą wartości gruntu,
 • wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z zakresu planowania przestrzennego, 

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys  i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności / kursy, szkolenia/,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-05-22 16:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie : do 22 maja 2017 r. do godz. 16:00 pod  adresem:
Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta Kętrzyn ”.
Oferty , które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz. 922) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. , poz. 902 ).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Łastówka Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łastówka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-08 15:37:12
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Sokołowski Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 15:39:14
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Sokołowski Data ostatniej zmiany: 2017-05-30 15:06:53
Artykuł był wyświetlony: 2014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu