ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/01/14Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/01/14

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. organizacji pozarządowych - Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kętrzyn

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju

Data udostępnienia: 2019-01-03

Ogłoszono dnia: 2019-01-03 przez Jolanta Łastówka

Termin składania dokumentów: 2019-01-14 16:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/01/14

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe
 • 5 lat stażu pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność, kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta na rzecz jego mieszkańców, a w szczególności:
  - przygotowywanie i realizacja Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  - koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami oraz monitorowanie warunków jej rozwoju,
  - utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami,
  - udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom,
  - informowanie organizacji o przeprowadzonych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwości pozyskiwania funduszy,
  - podejmowanie działań na rzecz wspierania, rozwoju i aktywizacji organizacji pozarządowych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania,
  - prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
  - organizowanie szkoleń dla organizacji,
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową, które zajmują się współpracą z organizacjami.
 • Współpraca z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Kętrzyńską Radą Seniorów w celu rozwoju form współdziałania oraz efektywnego wspierania działalności sektora pozarządowego.
 • Koordynowanie zadań w zakresie wsparcia inicjatyw społecznych na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.
 • Udział w komisjach konkursowych rozpatrujących wnioski organizacji pozarządowych składanych w drodze otwartych konkursów ofert.
 • Nadzór i koordynacja spraw z zakresu „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca administracyjno- biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

V. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe ( świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna  na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn (http://bip.miastoketrzyn.pl/).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-14 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta  11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. organizacji pozarządowych- Pełnomocnik Burmistrza Miasta w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju do dnia
14 stycznia 2019 r. do godz. 16.00
.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Łastówka Data wytworzenia informacji: 2019-01-03
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łastówka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 13:40:52
Wprowadził informację do BIP: Marek Kaliszewski Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 13:41:44
Osoba, która zmieniła informację: Marek Kaliszewski Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 15:37:31
Artykuł był wyświetlony: 1925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu