ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2018/12/13Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2018/12/13

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-12-03

Ogłoszono dnia: 2018-12-03 przez Jolanta Łastówka

Termin składania dokumentów: 2018-12-13 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2018/12/13

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat stażu pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obowiązujących regulacji prawnych ( ustaw i przepisów wykonawczych) z zakresu działania wydziału, m.in. ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o systemie oświaty, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o sporcie, o ochronie danych osobowych, Karta Nauczyciela, Prawo zamówień publicznych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z zarządzaniem zespołem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • podejmowanie działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie : oświaty, promocji
  i rozwoju,
 • współpraca , sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy jednostek organizacyjnych,
 • gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem,
 • opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu, w części dot. zadań wydziału oraz sprawozdań
  z wykonania budżetu,
 • opiniowanie projektów planów finansowych ( i innych materiałów planistycznych monitorowanych miejskich jednostek organizacyjnych ),
 • nadzór nad podległym zespołem pracowników,
 • prowadzenie spraw dot. zamówień publicznych i wydatków budżetowych zgodnie z zakresem kompetencji wydziału,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca administracyjno- biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn,

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe ( świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna  na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn (http://bip.miastoketrzyn.pl/).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-13 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta  11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju ” do dnia 13 grudnia 2018 r. do godz. 15.30.
c. Miejsce:
Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta: 
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
parter, pok. nr 2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Łastówka Data wytworzenia informacji: 2018-12-03
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łastówka Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 21:15:17
Wprowadził informację do BIP: Marek Kaliszewski Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 21:16:23
Osoba, która zmieniła informację: Marek Kaliszewski Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 12:11:30
Artykuł był wyświetlony: 1425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu