ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2018/05/10-01

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Kierownik Kancelarii Tajnej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-05-10

Ogłoszono dnia: 2018-05-10 przez Jolanta Łastówka

Termin składania dokumentów: 2018-05-24 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2018/05/10-01

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 –letni staż pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • nieposzlakowana opinia ,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość problematyki obronnej i obrony cywilnej, znajomość zagadnień z zakresu reagowania kryzysowego,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz Kancelarii Tajnej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja spraw związanych z obronnością kraju i obroną cywilną,
 • prowadzenie spraw związanych z porządkiem , bezpieczeństwem publicznym, 
 • prowadzenie spraw Zarządzania Kryzysowego,
 • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją, 
 • prowadzenie kontroli instytucji i zakładów pracy na terenie Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zabezpieczenia imprez masowych,
 • wyrażanie zgody na użycie materiałów pirotechnicznych,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą Straży Miejskiej,
 • nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/ przekształceniu Straży Miejskiej,
 • przyjmowanie zgłoszeń o imprezach artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności i sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta,
 • wydawanie decyzji zezwalających lub zabraniających organizowania imprez masowych,
 • realizowanie zadań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, 
 • prowadzenie Kancelarii Tajnej,
 • weryfikacja, opracowywanie i publikacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11,
 • Praca administracyjno- biurowa; 1/2 wymiaru czasu pracy, umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na czas określony,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn,
 • Kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy,

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys  i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności / kursy, szkolenia/,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-24 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie : do 24 maja 2018 r. do godz. 15.30 pod  adresem: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego- Kierownik Kancelarii Tajnej
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie ”.
 
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11,
11-400 Kętrzyn
parter, pok. nr 2

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Łastówka Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Łastówka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 14:38:40
Wprowadził informację do BIP: Marek Kaliszewski Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 14:41:58
Osoba, która zmieniła informację: Marek Kaliszewski Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 11:46:35
Artykuł był wyświetlony: 1115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu