ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 12683
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 28352
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 44179
Kierownictwo urzędu 14096
Burmistrz Miasta 16261
Zastępca Burmistrza 9457
Skarbnik 8248
Rada Miejska 21578
Skład Rady Miejskiej 17966
Komisje Rady Miejskiej 7095
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 15988
Komisja Gospodarki Komunalnej 14348
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 13999
Komisja Mieszkaniowa 5725
Komisja Rewizyjna 7960
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 649
Sesje Rady Miejskiej 114479
Nagrania sesji RM 683
Interpelacje i zapytania 782
Archiwum VII kadencja 405
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 1320
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 96
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2879
Komisja Gospodarki Komunalnej 2188
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 2602
Komisja Mieszkaniowa 467
Komisja Rewizyjna 1367
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 11127
Archiwum VI kadencja 19131
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 49473
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 2009
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1652
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 998
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3847
Miejskie spółki prawa handlowego 10315
KTBS Sp. z o.o. 14669
KEC Komec Sp. z o.o. 8931
MWiK Sp. z o.o. 7364
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 54871
Jednostki organizacyjne 15759
Przedszkole Malinka 5889
Żłobek Miejski 6561
Przedszkole Smerfowa Kraina 759
Żłobek Miejski nr 2 451
Szkoła Podstawowa nr 1 5999
Szkoła Podstawowa nr 4 6450
Szkoła Podstawowa nr 3 5062
Szkoła Podstawowa nr 5 6996
Miejska Biblioteka Publiczna 5032
Kętrzyńskie Centrum Kultury 7302
Muzeum 5369
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11401
Środowiskowy Dom Samopomocy 8596
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7139
Oświata 9556
Informacje 9331
Rekrutacja do szkół podstawowych 8888
Obowiązek szkolny 1547
Wybory 11354
Parlament Europejski 2019 2464
Samorząd 2018 12159
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 9197
Parlament RP 2015 7419
Wybory ławników 2015 5042
Referendum ogólnokrajowe 2015 8099
Prezydent 2015 9305
Parlament Europejski 2014 6946
Samorząd 2014 19418
Organizacje pozarzadowe 18266
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 4250
Kętrzyńska Rada Seniorów 2686
Wykaz organizacji NGO 12233
Wykaz organizacji pożytku publicznego 7791
Programy współpracy 3215
Program współpracy na 2019r. 523
Program współpracy na 2018r. 2994
Program współpracy na 2017r. 3932
Program współpracy na 2016r. 6849
Program współpracy na 2015r. 6745
Program współpracy na 2014r. 6206
Program współpracy na 2013r. 2391
Otwarte konkursy ofert 120985
Oferty złożone poza konkursem 48
Zamówienia publiczne 424695
Zamówienia publiczne aktualne 311796
Zamówienia publiczne w toku 251134
Zamówienia publiczne archiwalne 310814
Wyniki zamówień publicznych 312771
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 82768
Zapytania ofertowe 272437
Ogłoszenia o naborze 108894
Ogłoszenia aktualne 38820
Ogłoszenia w toku 111297
Wyniki naboru 201499
Procedury załatwiania spraw 192138
Wydziały / Stanowiska 121299
Sprawy 149004
Akty prawne 19455
Statut Miasta 6386
Rejestr aktów prawa miejscowego 25865
Zarządzenia Burmistrza 1178159
Uchwały Rady Miejskiej 1175128
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 91
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 13927
Finanse miasta w 2019r. 2567
Finanse miasta w 2018r. 6844
Finanse miasta w 2017r. 8523
Finanse miasta w 2015r. 12007
Finanse miasta w 2016r. 11323
Finanse miasta w 2014r. 12104
Finanse miasta w 2012r. 13007
Finanse miasta w 2013r. 15199
Finanse miasta w 2011r. 2775
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 124
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 190
Gospodarka nieruchomościami 71775
Przetargi 168426
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 172582
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 99352
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 24897
Sprzedaż mienia 78413
Oświadczenia majątkowe 17954
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 126
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 178944
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 22881
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 26951
Ochrona środowiska 12030
Gospodarka wodna 3112
Gospodarka odpadami 8445
Odpady komunalne 25159
Odpady niebezpieczne 2852
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2839
Plany i programy 8107
Rejestr Działalności Regulowanej 5816
Rejestr informacji o środowisku 24882
Informacje o środowisku i jego ochronie 11953
Czystsze powietrze 2261
Programy zdrowotne 8137
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 18893
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 9239
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 31
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 5122
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4758
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 14200
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7052
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 10318
Obowiązujące miejscowe plany 27338
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 10374
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7466
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 5896
Program rozwoju usług społecznych 2646
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 94
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2245
Informacja publiczna 4074
Udostępnianie informacji publicznej 1913
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1746
Kontrole 36097
Zgromadzenia publiczne 1132
Skargi, wnioski i petycje 6223
Petycje 5039
Skargi i wnioski 2813
Ewidencje, rejestry, wykazy 9131
Księga rejestrowa instytucji kultury 7576
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3107
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8128
Ochrona danych osobowych 7093
Tablica ogłoszeń 61538

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 2978
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3374
O Biuletynie 3338
Rejestr zmian 1129937
Redakcja Biuletunu 4512
Instrukcja obsługi 2755
Pliki do pobrania 9823
Mapa serwisu 3333
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 8116

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 560299
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 158081
Podatki i opłaty lokalne 17333
Ostatnio dodane 73404
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn