ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 11858
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 26561
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 40846
Kierownictwo urzędu 12865
Burmistrz Miasta 14821
Zastępca Burmistrza 8488
Sekretarz 7964
Skarbnik 7426
Rada Miejska 20087
Skład Rady Miejskiej 16636
Komisje Rady Miejskiej 6575
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 13348
Komisja Gospodarki Komunalnej 12523
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 11915
Komisja Mieszkaniowa 5302
Komisja Rewizyjna 7149
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 310
Sesje Rady Miejskiej 105186
Nagrania sesji RM 124
Interpelacje i zapytania 253
Archiwum VII kadencja 313
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 565
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 64
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1423
Komisja Gospodarki Komunalnej 1072
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 1365
Komisja Mieszkaniowa 209
Komisja Rewizyjna 582
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 5149
Archiwum VI kadencja 17407
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 45075
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 1549
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1241
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 740
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2679
Miejskie spółki prawa handlowego 9538
KTBS Sp. z o.o. 13488
KEC Komec Sp. z o.o. 8097
MWiK Sp. z o.o. 6752
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 49619
Jednostki organizacyjne 14679
Przedszkole Malinka 5424
Żłobek Miejski 6032
Przedszkole Smerfowa Kraina 274
Żłobek Miejski nr 2 177
Szkoła Podstawowa nr 1 5671
Szkoła Podstawowa nr 4 5940
Szkoła Podstawowa nr 3 4716
Szkoła Podstawowa nr 5 6326
Miejska Biblioteka Publiczna 4700
Kętrzyńskie Centrum Kultury 6734
Muzeum 4971
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10688
Środowiskowy Dom Samopomocy 7692
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 6516
Oświata 8944
Informacje 8633
Rekrutacja do szkół podstawowych 8107
Obowiązek szkolny 1282
Wybory 10433
Parlament Europejski 2019 190
Samorząd 2018 10030
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 8177
Parlament RP 2015 6774
Wybory ławników 2015 4726
Referendum ogólnokrajowe 2015 7445
Prezydent 2015 8477
Parlament Europejski 2014 6355
Samorząd 2014 18349
Organizacje pozarzadowe 17108
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 3708
Kętrzyńska Rada Seniorów 2310
Wykaz organizacji NGO 11261
Wykaz organizacji pożytku publicznego 7130
Programy współpracy 2885
Program współpracy na 2019r. 332
Program współpracy na 2018r. 2511
Program współpracy na 2017r. 3511
Program współpracy na 2016r. 6153
Program współpracy na 2015r. 6030
Program współpracy na 2014r. 5566
Program współpracy na 2013r. 2127
Otwarte konkursy ofert 111622
Zamówienia publiczne 376743
Zamówienia publiczne aktualne 270807
Zamówienia publiczne w toku 213631
Zamówienia publiczne archiwalne 266993
Wyniki zamówień publicznych 270763
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 77498
Zapytania ofertowe 254697
Ogłoszenia o naborze 95838
Ogłoszenia aktualne 34245
Ogłoszenia w toku 100038
Wyniki naboru 174035
Procedury załatwiania spraw 176955
Wydziały / Stanowiska 107539
Sprawy 134338
Akty prawne 18226
Statut Miasta 5700
Rejestr aktów prawa miejscowego 23023
Zarządzenia Burmistrza 1032418
Uchwały Rady Miejskiej 1036830
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 88
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 13015
Finanse miasta w 2019r. 1254
Finanse miasta w 2018r. 5325
Finanse miasta w 2017r. 7453
Finanse miasta w 2015r. 11113
Finanse miasta w 2016r. 10279
Finanse miasta w 2014r. 11386
Finanse miasta w 2012r. 11980
Finanse miasta w 2013r. 14185
Finanse miasta w 2011r. 2614
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 70269
Przetargi 144368
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 156437
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 90035
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 22893
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 35992
Sprzedaż mienia 75648
Oświadczenia majątkowe 16685
Aktualne oświadczenia majątkowe 147553
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 21449
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 25488
Ochrona środowiska 11380
Gospodarka wodna 2755
Gospodarka odpadami 8115
Odpady komunalne 22872
Odpady niebezpieczne 2673
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2658
Plany i programy 7573
Rejestr Działalności Regulowanej 5359
Rejestr informacji o środowisku 20334
Informacje o środowisku i jego ochronie 10909
Czystsze powietrze 2004
Programy zdrowotne 7289
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 17415
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 29
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 4682
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4544
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 13288
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6423
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9735
Obowiązujące miejscowe plany 24644
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 9252
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7082
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 5499
Program rozwoju usług społecznych 2448
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2074
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 8275
Informacja publiczna 3688
Udostępnianie informacji publicznej 1670
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1576
Kontrole 34023
Zgromadzenia publiczne 800
Skargi, wnioski i petycje 5768
Petycje 4339
Skargi i wnioski 2554
Ewidencje, rejestry, wykazy 8712
Księga rejestrowa instytucji kultury 6931
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2881
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7325
Ochrona danych osobowych 6099
Tablica ogłoszeń 55759

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2873
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3271
O Biuletynie 3221
Rejestr zmian 967909
Redakcja Biuletunu 4273
Instrukcja obsługi 2666
Pliki do pobrania 9240
Mapa serwisu 3172
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 7392

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 507286
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 147160
Podatki i opłaty lokalne 15554
Ostatnio dodane 72092
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn