ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 10025
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 23344
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 36110
Kierownictwo urzędu 10819
Burmistrz Miasta 12037
Zastępca Burmistrza 6724
Sekretarz 6550
Skarbnik 5965
Rada Miejska 17192
Skład Rady Miejskiej 13825
Komisje Rady Miejskiej 5575
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 10472
Komisja Gospodarki Komunalnej 10044
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 9276
Komisja Mieszkaniowa 4509
Komisja Rewizyjna 6098
Sesje Rady Miejskiej 89047
Archiwum VI kadencja 15353
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 39049
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 811
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 635
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 424
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1296
Miejskie spółki prawa handlowego 8327
KTBS Sp. z o.o. 12031
KEC Komec Sp. z o.o. 7098
MWiK Sp. z o.o. 5958
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 41526
Jednostki organizacyjne 13241
Przedszkole Integracyjne 4893
Żłobek Miejski 5398
Szkoła Podstawowa nr 1 5235
Szkoła Podstawowa nr 3 4267
Szkoła Podstawowa nr 4 5361
Szkoła Podstawowa nr 5 5552
Miejska Biblioteka Publiczna 4295
Kętrzyńskie Centrum Kultury 5992
Muzeum 4487
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9846
Środowiskowy Dom Samopomocy 6841
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5784
Oświata 8092
Informacje 7730
Rekrutacja do szkół podstawowych 7200
Obowiązek szkolny 951
Wybory 9511
Samorząd 2018 7314
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 7044
Parlament RP 2015 6119
Wybory ławników 2015 4379
Referendum ogólnokrajowe 2015 6637
Prezydent 2015 7576
Samorząd 2014 17204
Parlament Europejski 2014 5717
Organizacje pozarzadowe 15603
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 3001
Kętrzyńska Rada Seniorów 1813
Wykaz organizacji NGO 10199
Wykaz organizacji pożytku publicznego 6311
Programy współpracy 2520
Program współpracy na 2019r. 51
Program współpracy na 2018r. 1856
Program współpracy na 2017r. 2919
Program współpracy na 2016r. 5162
Program współpracy na 2015r. 4975
Program współpracy na 2014r. 4704
Program współpracy na 2013r. 1774
Otwarte konkursy ofert 98733
Zamówienia publiczne 318681
Zamówienia publiczne aktualne 221727
Zamówienia publiczne w toku 167814
Zamówienia publiczne archiwalne 216175
Wyniki zamówień publicznych 222250
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 69602
Zapytania ofertowe 230065
Ogłoszenia o naborze 81820
Ogłoszenia aktualne 29767
Ogłoszenia w toku 85967
Wyniki naboru 154187
Procedury załatwiania spraw 155113
Wydziały / Stanowiska 89006
Sprawy 115887
Akty prawne 16559
Statut Miasta 4813
Rejestr aktów prawa miejscowego 19941
Zarządzenia Burmistrza 845732
Uchwały Rady Miejskiej 853889
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 85
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 11940
Finanse miasta w 2018r. 3782
Finanse miasta w 2017r. 6274
Finanse miasta w 2016r. 9190
Finanse miasta w 2015r. 10185
Finanse miasta w 2014r. 10615
Finanse miasta w 2012r. 10721
Finanse miasta w 2013r. 13053
Finanse miasta w 2011r. 2377
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 68170
Przetargi 118318
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 135602
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 78044
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 20066
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 32242
Sprzedaż mienia 71830
Oświadczenia majątkowe 14901
Aktualne oświadczenia majątkowe 112011
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 19628
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 23541
Ochrona środowiska 10598
Gospodarka wodna 2344
Gospodarka odpadami 7746
Odpady komunalne 20408
Odpady niebezpieczne 2408
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2417
Plany i programy 6940
Rejestr Działalności Regulowanej 4855
Rejestr informacji o środowisku 14917
Informacje o środowisku i jego ochronie 9585
Czystsze powietrze 1683
Programy zdrowotne 6137
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 15871
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 27
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 4092
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4229
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 12050
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5636
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8949
Obowiązujące miejscowe plany 21332
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 7650
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6559
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 4999
Program rozwoju usług społecznych 2153
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1795
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 7164
Informacja publiczna 3075
Udostępnianie informacji publicznej 1369
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1354
Kontrole 31360
Zgromadzenia publiczne 327
Skargi, wnioski i petycje 5067
Petycje 3492
Skargi i wnioski 2232
Ewidencje, rejestry, wykazy 8105
Księga rejestrowa instytucji kultury 6240
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2622
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6431
Ochrona danych osobowych 5042
Tablica ogłoszeń 47760

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2686
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3086
O Biuletynie 2951
Rejestr zmian 804646
Redakcja Biuletunu 3928
Instrukcja obsługi 2482
Pliki do pobrania 8595
Mapa serwisu 2932
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 6640

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 444127
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 133067
Podatki i opłaty lokalne 12289
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 70060

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn