ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 9032
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 21010
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 31484
Kierownictwo urzędu 9703
Burmistrz Miasta 9804
Zastępca Burmistrza 5563
Sekretarz 5573
Skarbnik 5099
Rada Miejska 15338
Skład Rady Miejskiej 10942
Komisje Rady Miejskiej 4893
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 7874
Komisja Gospodarki Komunalnej 7696
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 6852
Komisja Mieszkaniowa 3933
Komisja Rewizyjna 5055
Sesje Rady Miejskiej 73168
Archiwum VI kadencja 13125
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 32726
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 81
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 57
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 38
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 66
Miejskie spółki prawa handlowego 7388
KTBS Sp. z o.o. 10136
KEC Komec Sp. z o.o. 5948
MWiK Sp. z o.o. 5155
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 32159
Jednostki organizacyjne 11846
Przedszkole Integracyjne 4240
Żłobek Miejski 4536
Szkoła Podstawowa nr 1 4360
Szkoła Podstawowa nr 3 3622
Szkoła Podstawowa nr 4 4453
Szkoła Podstawowa nr 5 4320
Miejska Biblioteka Publiczna 3801
Kętrzyńskie Centrum Kultury 5186
Muzeum 3875
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8639
Środowiskowy Dom Samopomocy 5888
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4923
Oświata 7030
Informacje 6596
Rekrutacja do szkół podstawowych 6003
Obowiązek szkolny 568
Wybory 7301
Samorząd 2018 337
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 5583
Parlament RP 2015 5357
Wybory ławników 2015 3890
Referendum ogólnokrajowe 2015 5697
Prezydent 2015 6743
Samorząd 2014 15763
Parlament Europejski 2014 5000
Organizacje pozarzadowe 13457
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2183
Kętrzyńska Rada Seniorów 1056
Wykaz organizacji NGO 8825
Wykaz organizacji pożytku publicznego 5476
Programy współpracy 2028
Program współpracy na 2018r. 1040
Program współpracy na 2017r. 2192
Program współpracy na 2016r. 4088
Program współpracy na 2015r. 3930
Program współpracy na 2014r. 3791
Program współpracy na 2013r. 1351
Otwarte konkursy ofert 82570
Zamówienia publiczne 261919
Zamówienia publiczne aktualne 180988
Zamówienia publiczne w toku 135822
Zamówienia publiczne archiwalne 170937
Wyniki zamówień publicznych 177642
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 59175
Zapytania ofertowe 201999
Ogłoszenia o naborze 68165
Ogłoszenia aktualne 25955
Ogłoszenia w toku 74562
Wyniki naboru 136992
Procedury załatwiania spraw 136329
Wydziały / Stanowiska 72596
Sprawy 99072
Akty prawne 15251
Statut Miasta 4156
Rejestr aktów prawa miejscowego 16718
Zarządzenia Burmistrza 694219
Uchwały Rady Miejskiej 700568
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 84
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 10796
Finanse miasta w 2018r. 1754
Finanse miasta w 2017r. 4481
Finanse miasta w 2016r. 7685
Finanse miasta w 2015r. 9138
Finanse miasta w 2014r. 9642
Finanse miasta w 2012r. 9314
Finanse miasta w 2013r. 11782
Finanse miasta w 2011r. 2082
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 65472
Przetargi 92384
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 114696
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 64131
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 16588
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 27235
Sprzedaż mienia 66517
Oświadczenia majątkowe 13407
Aktualne oświadczenia majątkowe 81196
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 17515
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 21216
Ochrona środowiska 9491
Gospodarka wodna 1721
Gospodarka odpadami 7318
Odpady komunalne 17261
Odpady niebezpieczne 2087
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2123
Plany i programy 6120
Rejestr Działalności Regulowanej 4236
Rejestr informacji o środowisku 10211
Informacje o środowisku i jego ochronie 7900
Czystsze powietrze 1326
Programy zdrowotne 4829
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 13897
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 24
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 3329
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3843
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 10641
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4625
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7988
Obowiązujące miejscowe plany 17963
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 5787
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5867
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 4419
Program rozwoju usług społecznych 1758
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1473
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 5946
Informacja publiczna 2358
Udostępnianie informacji publicznej 1034
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1068
Kontrole 28114
Skargi, wnioski i petycje 4119
Petycje 2710
Skargi i wnioski 1808
Ewidencje, rejestry, wykazy 7368
Księga rejestrowa instytucji kultury 5437
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2321
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5555
Rejestr zbiorów danych osobowych 3706
Tablica ogłoszeń 38700

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2465
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2863
O Biuletynie 2745
Rejestr zmian 658862
Redakcja Biuletunu 3533
Instrukcja obsługi 2304
Pliki do pobrania 8026
Mapa serwisu 2665
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 5582

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 374233
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 122122
Podatki i opłaty lokalne 10119
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 67683

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn