ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 8007
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 18720
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 27127
Kierownictwo urzędu 8776
Burmistrz Miasta 8522
Zastępca Burmistrza 4843
Sekretarz 4795
Skarbnik 4430
Rada Miejska 13954
Skład Rady Miejskiej 9526
Komisje Rady Miejskiej 4332
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6124
Komisja Gospodarki Komunalnej 5488
Komisja Mieszkaniowa 3463
Komisja Rewizyjna 4203
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 5532
Sesje Rady Miejskiej 59796
Archiwum VI kadencja 10830
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 25575
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 6432
KTBS Sp. z o.o. 8633
KEC Komec Sp. z o.o. 4837
MWiK Sp. z o.o. 4496
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 24446
Jednostki organizacyjne 10387
Przedszkole Integracyjne 3633
Żłobek Miejski 3762
Szkoła Podstawowa nr 1 3675
Szkoła Podstawowa nr 3 3023
Szkoła Podstawowa nr 4 3721
Zespół Szkół nr 1 3489
Gimnazjum nr 2 3383
Miejska Biblioteka Publiczna 3269
Kętrzyńskie Centrum Kultury 4462
Muzeum 3321
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7604
Środowiskowy Dom Samopomocy 5043
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4042
Oświata 6007
Informacje 5240
Rekrutacja do szkół podstawowych 4839
Obowiązek szkolny 160
Wybory 6435
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 4223
Parlament RP 2015 4530
Wybory ławników 2015 3350
Referendum ogólnokrajowe 2015 4610
Prezydent 2015 5743
Samorząd 2014 14334
Parlament Europejski 2014 4254
Organizacje pozarzadowe 11696
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 1277
Kętrzyńska Rada Seniorów 149
Wykaz organizacji NGO 7571
Wykaz organizacji pożytku publicznego 4419
Programy współpracy 1606
Program współpracy na 2018r. 424
Program współpracy na 2017r. 1556
Program współpracy na 2016r. 3293
Program współpracy na 2015r. 3080
Program współpracy na 2014r. 3107
Program współpracy na 2013r. 1046
Otwarte konkursy ofert 71981
Zamówienia publiczne 218364
Zamówienia publiczne aktualne 152481
Zamówienia publiczne w toku 108948
Zamówienia publiczne archiwalne 138552
Wyniki zamówień publicznych 140538
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 51223
Zapytania ofertowe 181880
Ogłoszenia o naborze 58707
Ogłoszenia aktualne 23293
Ogłoszenia w toku 64705
Wyniki naboru 122456
Procedury załatwiania spraw 118878
Wydziały / Stanowiska 60210
Sprawy 84858
Akty prawne 14042
Statut Miasta 3649
Rejestr aktów prawa miejscowego 14038
Zarządzenia Burmistrza 567339
Uchwały Rady Miejskiej 564495
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 84
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 63063
Przetargi 69225
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 97963
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 52930
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 13726
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 23338
Majątek i Finanse 9685
Finanse miasta w 2018r. 441
Finanse miasta w 2017r. 3467
Finanse miasta w 2016r. 6564
Finanse miasta w 2015r. 7910
Finanse miasta w 2014r. 8565
Finanse miasta w 2012r. 7955
Finanse miasta w 2013r. 10491
Finanse miasta w 2011r. 1794
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 62272
Oświadczenia majątkowe 12260
Aktualne oświadczenia majątkowe 58298
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 15499
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 19636
Ochrona środowiska 8421
Gospodarka wodna 1400
Gospodarka odpadami 6838
Odpady komunalne 14721
Odpady niebezpieczne 1794
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1844
Plany i programy 5190
Rejestr Działalności Regulowanej 3608
Rejestr informacji o środowisku 6308
Informacje o środowisku i jego ochronie 6446
Czystsze powietrze 912
Programy zdrowotne 3578
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 11838
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 21
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 2616
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3363
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 9136
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3766
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7305
Obowiązujące miejscowe plany 14563
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 4205
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5264
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 3730
Program rozwoju usług społecznych 1409
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1150
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 4823
Informacja publiczna 1699
Udostępnianie informacji publicznej 713
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 764
Kontrole 25096
Skargi, wnioski i petycje 3471
Petycje 2185
Skargi i wnioski 1493
Ewidencje, rejestry, wykazy 6638
Księga rejestrowa instytucji kultury 4622
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2012
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4603
Rejestr zbiorów danych osobowych 2894
Tablica ogłoszeń 30425

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2216
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2574
O Biuletynie 2442
Rejestr zmian 544624
Redakcja Biuletunu 3158
Instrukcja obsługi 2058
Pliki do pobrania 7374
Mapa serwisu 2404
Urząd Marszałkowski 21
Witamy 4427

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 313534
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 111309
Podatki i opłaty lokalne 7425
Ostatnio dodane 65824

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn