ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 8516
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 19853
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 28896
Kierownictwo urzędu 9189
Burmistrz Miasta 9038
Zastępca Burmistrza 5151
Sekretarz 5131
Skarbnik 4731
Rada Miejska 14586
Skład Rady Miejskiej 10142
Komisje Rady Miejskiej 4579
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6846
Komisja Gospodarki Komunalnej 6193
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 6009
Komisja Mieszkaniowa 3678
Komisja Rewizyjna 4531
Sesje Rady Miejskiej 65530
Archiwum VI kadencja 11757
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 28368
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 6860
KTBS Sp. z o.o. 9348
KEC Komec Sp. z o.o. 5261
MWiK Sp. z o.o. 4766
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 26916
Jednostki organizacyjne 11084
Przedszkole Integracyjne 3882
Żłobek Miejski 4086
Szkoła Podstawowa nr 1 4006
Szkoła Podstawowa nr 3 3263
Szkoła Podstawowa nr 4 4033
Szkoła Podstawowa nr 5 3840
Miejska Biblioteka Publiczna 3534
Kętrzyńskie Centrum Kultury 4770
Muzeum 3541
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8047
Środowiskowy Dom Samopomocy 5399
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4423
Oświata 6497
Informacje 5842
Rekrutacja do szkół podstawowych 5295
Obowiązek szkolny 341
Wybory 6815
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 4817
Parlament RP 2015 4890
Wybory ławników 2015 3621
Referendum ogólnokrajowe 2015 5083
Prezydent 2015 6164
Samorząd 2014 14958
Parlament Europejski 2014 4548
Organizacje pozarzadowe 12599
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 1690
Kętrzyńska Rada Seniorów 646
Wykaz organizacji NGO 8113
Wykaz organizacji pożytku publicznego 4885
Programy współpracy 1785
Program współpracy na 2018r. 672
Program współpracy na 2017r. 1842
Program współpracy na 2016r. 3595
Program współpracy na 2015r. 3426
Program współpracy na 2014r. 3372
Program współpracy na 2013r. 1169
Otwarte konkursy ofert 76599
Zamówienia publiczne 234682
Zamówienia publiczne aktualne 162571
Zamówienia publiczne w toku 118698
Zamówienia publiczne archiwalne 150778
Wyniki zamówień publicznych 154747
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 54748
Zapytania ofertowe 190910
Ogłoszenia o naborze 62828
Ogłoszenia aktualne 24458
Ogłoszenia w toku 69015
Wyniki naboru 129621
Procedury załatwiania spraw 125988
Wydziały / Stanowiska 65202
Sprawy 90210
Akty prawne 14592
Statut Miasta 3866
Rejestr aktów prawa miejscowego 15021
Zarządzenia Burmistrza 613328
Uchwały Rady Miejskiej 620014
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 84
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 64215
Przetargi 79005
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 104140
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 57389
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 14922
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 25101
Majątek i Finanse 10201
Finanse miasta w 2018r. 1056
Finanse miasta w 2017r. 3873
Finanse miasta w 2016r. 6983
Finanse miasta w 2015r. 8398
Finanse miasta w 2014r. 8999
Finanse miasta w 2012r. 8571
Finanse miasta w 2013r. 11040
Finanse miasta w 2011r. 1909
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 63908
Oświadczenia majątkowe 12768
Aktualne oświadczenia majątkowe 68310
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 16353
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 20318
Ochrona środowiska 8922
Gospodarka wodna 1498
Gospodarka odpadami 7054
Odpady komunalne 15685
Odpady niebezpieczne 1913
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1962
Plany i programy 5592
Rejestr Działalności Regulowanej 3918
Rejestr informacji o środowisku 7706
Informacje o środowisku i jego ochronie 7015
Czystsze powietrze 1115
Programy zdrowotne 4132
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 12709
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 22
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 2912
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3576
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 9775
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4145
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7574
Obowiązujące miejscowe plany 16032
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 4913
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5532
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 3997
Program rozwoju usług społecznych 1568
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1292
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 5301
Informacja publiczna 2012
Udostępnianie informacji publicznej 868
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 909
Kontrole 26311
Skargi, wnioski i petycje 3782
Petycje 2351
Skargi i wnioski 1630
Ewidencje, rejestry, wykazy 6996
Księga rejestrowa instytucji kultury 4957
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2146
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4990
Rejestr zbiorów danych osobowych 3239
Tablica ogłoszeń 33777

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2327
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2723
O Biuletynie 2591
Rejestr zmian 591573
Redakcja Biuletunu 3336
Instrukcja obsługi 2197
Pliki do pobrania 7731
Mapa serwisu 2523
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 4939

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 337334
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 116350
Podatki i opłaty lokalne 8822
Ostatnio dodane 66764

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn