ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 9328
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 21707
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 33140
Kierownictwo urzędu 10060
Burmistrz Miasta 10379
Zastępca Burmistrza 5900
Sekretarz 5884
Skarbnik 5371
Rada Miejska 15807
Skład Rady Miejskiej 11536
Komisje Rady Miejskiej 5079
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 8763
Komisja Gospodarki Komunalnej 8421
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 7533
Komisja Mieszkaniowa 4112
Komisja Rewizyjna 5416
Sesje Rady Miejskiej 77963
Archiwum VI kadencja 13913
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 34857
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 329
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 224
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 161
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 525
Miejskie spółki prawa handlowego 7682
KTBS Sp. z o.o. 10723
KEC Komec Sp. z o.o. 6326
MWiK Sp. z o.o. 5385
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 35397
Jednostki organizacyjne 12338
Przedszkole Integracyjne 4433
Żłobek Miejski 4829
Szkoła Podstawowa nr 1 4549
Szkoła Podstawowa nr 3 3838
Szkoła Podstawowa nr 4 4744
Szkoła Podstawowa nr 5 4659
Miejska Biblioteka Publiczna 3970
Kętrzyńskie Centrum Kultury 5428
Muzeum 4074
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8996
Środowiskowy Dom Samopomocy 6181
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5205
Oświata 7417
Informacje 6989
Rekrutacja do szkół podstawowych 6414
Obowiązek szkolny 691
Wybory 7581
Samorząd 2018 676
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 6004
Parlament RP 2015 5611
Wybory ławników 2015 4054
Referendum ogólnokrajowe 2015 6075
Prezydent 2015 7088
Samorząd 2014 16274
Parlament Europejski 2014 5277
Organizacje pozarzadowe 14462
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2417
Kętrzyńska Rada Seniorów 1256
Wykaz organizacji NGO 9257
Wykaz organizacji pożytku publicznego 5719
Programy współpracy 2167
Program współpracy na 2018r. 1279
Program współpracy na 2017r. 2401
Program współpracy na 2016r. 4412
Program współpracy na 2015r. 4297
Program współpracy na 2014r. 4079
Program współpracy na 2013r. 1465
Otwarte konkursy ofert 88597
Zamówienia publiczne 280601
Zamówienia publiczne aktualne 193591
Zamówienia publiczne w toku 145776
Zamówienia publiczne archiwalne 185736
Wyniki zamówień publicznych 191531
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 62485
Zapytania ofertowe 210744
Ogłoszenia o naborze 72354
Ogłoszenia aktualne 27102
Ogłoszenia w toku 78239
Wyniki naboru 142343
Procedury załatwiania spraw 142610
Wydziały / Stanowiska 77300
Sprawy 104393
Akty prawne 15661
Statut Miasta 4383
Rejestr aktów prawa miejscowego 17735
Zarządzenia Burmistrza 739394
Uchwały Rady Miejskiej 750112
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 85
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 11133
Finanse miasta w 2018r. 2132
Finanse miasta w 2017r. 4909
Finanse miasta w 2016r. 8125
Finanse miasta w 2015r. 9452
Finanse miasta w 2014r. 9985
Finanse miasta w 2012r. 9814
Finanse miasta w 2013r. 12161
Finanse miasta w 2011r. 2176
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 66347
Przetargi 100487
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 120767
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 68627
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 17747
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 28811
Sprzedaż mienia 68735
Oświadczenia majątkowe 13852
Aktualne oświadczenia majątkowe 89957
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 18258
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 22021
Ochrona środowiska 9864
Gospodarka wodna 1951
Gospodarka odpadami 7492
Odpady komunalne 18325
Odpady niebezpieczne 2206
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2227
Plany i programy 6440
Rejestr Działalności Regulowanej 4436
Rejestr informacji o środowisku 11726
Informacje o środowisku i jego ochronie 8496
Czystsze powietrze 1437
Programy zdrowotne 5276
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 14569
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 25
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 3554
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3987
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 11123
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4961
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8267
Obowiązujące miejscowe plany 19023
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 6325
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6089
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 4635
Program rozwoju usług społecznych 1872
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1580
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 6322
Informacja publiczna 2586
Udostępnianie informacji publicznej 1157
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1166
Kontrole 29332
Skargi, wnioski i petycje 4410
Petycje 2966
Skargi i wnioski 1913
Ewidencje, rejestry, wykazy 7610
Księga rejestrowa instytucji kultury 5688
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2415
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5867
Ochrona danych osobowych 4211
Tablica ogłoszeń 41943

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2540
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2935
O Biuletynie 2813
Rejestr zmian 702017
Redakcja Biuletunu 3641
Instrukcja obsługi 2356
Pliki do pobrania 8209
Mapa serwisu 2744
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 5925

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 398712
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 125727
Podatki i opłaty lokalne 10818
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 68401

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn