ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 11097
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 25141
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 38736
Kierownictwo urzędu 11993
Burmistrz Miasta 13810
Zastępca Burmistrza 7793
Sekretarz 7415
Skarbnik 6697
Rada Miejska 18913
Skład Rady Miejskiej 15732
Komisje Rady Miejskiej 6189
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 12033
Komisja Gospodarki Komunalnej 11529
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 10766
Komisja Mieszkaniowa 4976
Komisja Rewizyjna 6708
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 113
Sesje Rady Miejskiej 98201
Archiwum VII kadencja 178
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 265
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 35
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 673
Komisja Gospodarki Komunalnej 509
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 650
Komisja Mieszkaniowa 95
Komisja Rewizyjna 215
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 2402
Archiwum VI kadencja 16483
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 42466
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 1217
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 948
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 594
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1926
Miejskie spółki prawa handlowego 8995
KTBS Sp. z o.o. 12797
KEC Komec Sp. z o.o. 7678
MWiK Sp. z o.o. 6400
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 45870
Jednostki organizacyjne 13962
Przedszkole Integracyjne 5177
Żłobek Miejski 5734
Szkoła Podstawowa nr 1 5499
Szkoła Podstawowa nr 3 4528
Szkoła Podstawowa nr 4 5702
Szkoła Podstawowa nr 5 5969
Miejska Biblioteka Publiczna 4538
Kętrzyńskie Centrum Kultury 6366
Muzeum 4756
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10340
Środowiskowy Dom Samopomocy 7291
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 6215
Oświata 8550
Informacje 8241
Rekrutacja do szkół podstawowych 7605
Obowiązek szkolny 1129
Wybory 10041
Samorząd 2018 8819
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 7666
Parlament RP 2015 6490
Wybory ławników 2015 4577
Referendum ogólnokrajowe 2015 7052
Prezydent 2015 8051
Samorząd 2014 17814
Parlament Europejski 2014 6067
Organizacje pozarzadowe 16445
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 3391
Kętrzyńska Rada Seniorów 2080
Wykaz organizacji NGO 10803
Wykaz organizacji pożytku publicznego 6764
Programy współpracy 2724
Program współpracy na 2019r. 215
Program współpracy na 2018r. 2228
Program współpracy na 2017r. 3260
Program współpracy na 2016r. 5706
Program współpracy na 2015r. 5573
Program współpracy na 2014r. 5186
Program współpracy na 2013r. 1966
Otwarte konkursy ofert 105787
Zamówienia publiczne 347892
Zamówienia publiczne aktualne 244767
Zamówienia publiczne w toku 189832
Zamówienia publiczne archiwalne 240612
Wyniki zamówień publicznych 245723
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 74071
Zapytania ofertowe 242912
Ogłoszenia o naborze 88472
Ogłoszenia aktualne 31900
Ogłoszenia w toku 91773
Wyniki naboru 162915
Procedury załatwiania spraw 167259
Wydziały / Stanowiska 98662
Sprawy 125556
Akty prawne 17370
Statut Miasta 5286
Rejestr aktów prawa miejscowego 21591
Zarządzenia Burmistrza 938853
Uchwały Rady Miejskiej 943622
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 87
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 12512
Finanse miasta w 2019r. 741
Finanse miasta w 2018r. 4622
Finanse miasta w 2017r. 6908
Finanse miasta w 2015r. 10685
Finanse miasta w 2016r. 9781
Finanse miasta w 2014r. 11040
Finanse miasta w 2012r. 11412
Finanse miasta w 2013r. 13717
Finanse miasta w 2011r. 2509
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 69298
Przetargi 132177
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 146494
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 84620
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 21635
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 34265
Sprzedaż mienia 73963
Oświadczenia majątkowe 15791
Aktualne oświadczenia majątkowe 131386
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 20647
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 24623
Ochrona środowiska 11002
Gospodarka wodna 2549
Gospodarka odpadami 7925
Odpady komunalne 21724
Odpady niebezpieczne 2567
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2550
Plany i programy 7249
Rejestr Działalności Regulowanej 5117
Rejestr informacji o środowisku 17780
Informacje o środowisku i jego ochronie 10312
Czystsze powietrze 1858
Programy zdrowotne 6760
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 16666
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 28
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 4399
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4399
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 12777
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6056
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9346
Obowiązujące miejscowe plany 23007
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 8520
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6812
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 5277
Program rozwoju usług społecznych 2317
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1945
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 7774
Informacja publiczna 3381
Udostępnianie informacji publicznej 1534
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1481
Kontrole 32813
Zgromadzenia publiczne 586
Skargi, wnioski i petycje 5434
Petycje 3949
Skargi i wnioski 2408
Ewidencje, rejestry, wykazy 8429
Księga rejestrowa instytucji kultury 6618
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2764
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6889
Ochrona danych osobowych 5593
Tablica ogłoszeń 52026

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2780
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3186
O Biuletynie 3090
Rejestr zmian 889210
Redakcja Biuletunu 4118
Instrukcja obsługi 2577
Pliki do pobrania 8941
Mapa serwisu 3059
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 7041

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 476245
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 140235
Podatki i opłaty lokalne 14075
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 71136

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn