ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 9719
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 22548
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 34632
Kierownictwo urzędu 10452
Burmistrz Miasta 11114
Zastępca Burmistrza 6340
Sekretarz 6218
Skarbnik 5662
Rada Miejska 16412
Skład Rady Miejskiej 12227
Komisje Rady Miejskiej 5305
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 9601
Komisja Gospodarki Komunalnej 9151
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 8364
Komisja Mieszkaniowa 4345
Komisja Rewizyjna 5752
Sesje Rady Miejskiej 83761
Archiwum VI kadencja 14656
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 36793
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 581
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 433
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 313
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 935
Miejskie spółki prawa handlowego 8027
KTBS Sp. z o.o. 11486
KEC Komec Sp. z o.o. 6703
MWiK Sp. z o.o. 5690
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 38384
Jednostki organizacyjne 12806
Przedszkole Integracyjne 4706
Żłobek Miejski 5134
Szkoła Podstawowa nr 1 5002
Szkoła Podstawowa nr 3 4087
Szkoła Podstawowa nr 4 5094
Szkoła Podstawowa nr 5 5226
Miejska Biblioteka Publiczna 4166
Kętrzyńskie Centrum Kultury 5725
Muzeum 4297
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9435
Środowiskowy Dom Samopomocy 6498
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5479
Oświata 7844
Informacje 7399
Rekrutacja do szkół podstawowych 6887
Obowiązek szkolny 827
Wybory 8029
Samorząd 2018 1706
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 6568
Parlament RP 2015 5837
Wybory ławników 2015 4221
Referendum ogólnokrajowe 2015 6330
Prezydent 2015 7327
Samorząd 2014 16719
Parlament Europejski 2014 5506
Organizacje pozarzadowe 15109
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2775
Kętrzyńska Rada Seniorów 1622
Wykaz organizacji NGO 9759
Wykaz organizacji pożytku publicznego 6009
Programy współpracy 2354
Program współpracy na 2018r. 1549
Program współpracy na 2017r. 2636
Program współpracy na 2016r. 4796
Program współpracy na 2015r. 4625
Program współpracy na 2014r. 4394
Program współpracy na 2013r. 1634
Otwarte konkursy ofert 94267
Zamówienia publiczne 298930
Zamówienia publiczne aktualne 205966
Zamówienia publiczne w toku 155052
Zamówienia publiczne archiwalne 200214
Wyniki zamówień publicznych 205764
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 66271
Zapytania ofertowe 220564
Ogłoszenia o naborze 78174
Ogłoszenia aktualne 28624
Ogłoszenia w toku 82987
Wyniki naboru 148567
Procedury załatwiania spraw 149334
Wydziały / Stanowiska 83678
Sprawy 110849
Akty prawne 16173
Statut Miasta 4614
Rejestr aktów prawa miejscowego 18837
Zarządzenia Burmistrza 790583
Uchwały Rady Miejskiej 797994
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 85
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 11622
Finanse miasta w 2018r. 3171
Finanse miasta w 2017r. 5793
Finanse miasta w 2016r. 8775
Finanse miasta w 2015r. 9884
Finanse miasta w 2014r. 10362
Finanse miasta w 2012r. 10288
Finanse miasta w 2013r. 12657
Finanse miasta w 2011r. 2279
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 67267
Przetargi 109661
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 128400
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 73395
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 18951
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 30629
Sprzedaż mienia 70396
Oświadczenia majątkowe 14361
Aktualne oświadczenia majątkowe 100550
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 18954
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 22807
Ochrona środowiska 10251
Gospodarka wodna 2156
Gospodarka odpadami 7628
Odpady komunalne 19403
Odpady niebezpieczne 2325
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2334
Plany i programy 6719
Rejestr Działalności Regulowanej 4619
Rejestr informacji o środowisku 13215
Informacje o środowisku i jego ochronie 9068
Czystsze powietrze 1571
Programy zdrowotne 5766
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 15260
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 26
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 3853
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4136
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 11621
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5345
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8666
Obowiązujące miejscowe plany 20208
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 6955
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6344
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 4837
Program rozwoju usług społecznych 2039
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1698
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 6699
Informacja publiczna 2866
Udostępnianie informacji publicznej 1271
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1274
Kontrole 30407
Skargi, wnioski i petycje 4763
Petycje 3255
Skargi i wnioski 2113
Ewidencje, rejestry, wykazy 7884
Księga rejestrowa instytucji kultury 5983
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2537
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6155
Ochrona danych osobowych 4710
Tablica ogłoszeń 44917

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2619
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3011
O Biuletynie 2890
Rejestr zmian 747974
Redakcja Biuletunu 3806
Instrukcja obsługi 2425
Pliki do pobrania 8418
Mapa serwisu 2847
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 6276

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 421032
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 129857
Podatki i opłaty lokalne 11626
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 69217

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn