ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 17417
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 36492
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 67883
Kierownictwo urzędu 19524
Burmistrz Miasta 22724
Zastępca Burmistrza 14381
Skarbnik 13239
Rada Miejska 28086
Skład Rady Miejskiej 23332
Komisje Rady Miejskiej 10826
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 28034
Komisja Gospodarki Komunalnej 24217
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 24814
Komisja Mieszkaniowa 7765
Komisja Rewizyjna 13023
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2969
Sesje Rady Miejskiej 173509
Nagrania sesji RM 4836
Interpelacje i zapytania 5364
Archiwum VII kadencja 848
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 5980
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 361
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 11821
Komisja Gospodarki Komunalnej 12477
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 11884
Komisja Mieszkaniowa 3547
Komisja Rewizyjna 6907
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 62201
Archiwum VI kadencja 30733
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 78749
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 4915
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3772
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2612
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 17557
Miejskie spółki prawa handlowego 14300
KTBS Sp. z o.o. 20475
KEC Komec Sp. z o.o. 12480
MWiK Sp. z o.o. 10757
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 83405
Jednostki organizacyjne 21458
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 1111
Przedszkole Malinka 8400
Żłobek Miejski 9408
Przedszkole Smerfowa Kraina 4581
Żłobek Miejski nr 2 3049
Szkoła Podstawowa nr 1 8453
Szkoła Podstawowa nr 4 9268
Szkoła Podstawowa nr 3 7062
Szkoła Podstawowa nr 5 10034
Miejska Biblioteka Publiczna 7996
Kętrzyńskie Centrum Kultury 10513
Muzeum 7704
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14623
Środowiskowy Dom Samopomocy 12658
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10540
Oświata 13112
Informacje 15140
Rekrutacja do szkół podstawowych 13307
Obowiązek szkolny 3813
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 741
Wybory 17577
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 2778
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 2800
Parlament RP 2019 7007
Parlament Europejski 2019 8556
Samorząd 2018 21609
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 13938
Parlament RP 2015 11623
Wybory ławników 2015 7047
Referendum ogólnokrajowe 2015 11249
Prezydent 2015 14127
Parlament Europejski 2014 10804
Samorząd 2014 25333
Organizacje pozarzadowe 24907
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 7885
Kętrzyńska Rada Seniorów 4400
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 1174
Wykaz organizacji NGO 17181
Wykaz organizacji pożytku publicznego 11298
Programy współpracy 5533
Program współpracy na 2020r. 3940
Program współpracy na 2019r. 2346
Program współpracy na 2018r. 5501
Program współpracy na 2017r. 6108
Program współpracy na 2016r. 10924
Program współpracy na 2015r. 11092
Program współpracy na 2014r. 10229
Program współpracy na 2013r. 4011
Oferty złożone poza konkursem 6565
Otwarte konkursy ofert 167154
Zamówienia publiczne 664520
Zamówienia publiczne aktualne 501015
Zamówienia publiczne w toku 440180
Zamówienia publiczne archiwalne 524064
Wyniki zamówień publicznych 527306
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 109015
Zapytania ofertowe 387785
Ogłoszenia o naborze 170175
Ogłoszenia aktualne 61685
Ogłoszenia w toku 150157
Wyniki naboru 407500
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 278224
Wydziały / Stanowiska 200682
Sprawy 227057
Akty prawne 26353
Statut Miasta 10119
Rejestr aktów prawa miejscowego 45758
Zarządzenia Burmistrza 1939415
Uchwały Rady Miejskiej 1884962
Stanowiska Rady Miejskiej 226412
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 165
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 19303
Informacje o stanie mienia komunalnego 789
Finanse miasta w 2020r. 7642
Finanse miasta w 2019r. 11081
Finanse miasta w 2018r. 14923
Finanse miasta w 2017r. 13808
Finanse miasta w 2016r. 17110
Finanse miasta w 2015r. 17388
Finanse miasta w 2014r. 16944
Finanse miasta w 2013r. 21487
Finanse miasta w 2012r. 19868
Finanse miasta w 2011r. 3846
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 1538
Pomoc publiczna 1206
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 1767
Gospodarka nieruchomościami 81005
Przetargi 296111
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 290159
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 170228
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 35587
Sprzedaż mienia 93020
Oświadczenia majątkowe 24124
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 913
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 5919
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 6069
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 325088
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 31785
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 36128
Wzory oświadczeń majątkowych 1971
Ochrona środowiska 16380
Gospodarka wodna 5521
Gospodarka odpadami 11122
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 47924
Odpady niebezpieczne 4112
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4965
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 235
Plany i programy 13091
Rejestr Działalności Regulowanej 8462
Rejestr informacji o środowisku 46061
Informacje o środowisku i jego ochronie 18155
Czystsze powietrze 3678
Programy zdrowotne 12659
Zdrowie publiczne 1258
Konkursy 2534
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 28642
Budżet Obywatelski 2020 2728
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 12844
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 7927
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 6530
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 1213
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 21963
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 10358
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 2321
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2726
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 1522
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 1886
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 3713
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2221
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 1996
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 8370
Program rozwoju usług społecznych 4198
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 3463
Informacja publiczna 6407
Udostępnianie informacji publicznej 3922
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3852
Kontrole 47321
Zgromadzenia publiczne 3429
Skargi, wnioski i petycje 8743
Petycje 9989
Sprawozdanie z petycji 1277
Skargi i wnioski 4813
Ewidencje, rejestry, wykazy 11825
Księga rejestrowa instytucji kultury 11791
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4442
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 14235
Ochrona danych osobowych 13996
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 1432
Wydział Organizacyjny 1914
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 1151
Wydział Promocji i Komunikacji 1034
Wydział Rozwoju Miasta 1388
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 1923
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 1619
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 1704
Straż Miejska 2451
Tablica ogłoszeń 99543

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4092
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4167
O Biuletynie 4266
Rejestr zmian 1836190
Redakcja Biuletunu 5929
Instrukcja obsługi 3452
Pliki do pobrania 13558
Mapa serwisu 4429
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 14386

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 834241
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 198424
Podatki i opłaty lokalne 28253
Stawki - uchwały 317
Ostatnio dodane 80666
Wybory Prezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony