ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 7776
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 18136
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 25970
Kierownictwo urzędu 8527
Burmistrz Miasta 8195
Zastępca Burmistrza 4664
Sekretarz 4596
Skarbnik 4252
Rada Miejska 13492
Skład Rady Miejskiej 9093
Komisje Rady Miejskiej 4199
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5700
Komisja Gospodarki Komunalnej 5113
Komisja Mieszkaniowa 3345
Komisja Rewizyjna 3988
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 5212
Sesje Rady Miejskiej 56474
Archiwum VI kadencja 10281
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 24004
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 6274
KTBS Sp. z o.o. 8220
KEC Komec Sp. z o.o. 4613
MWiK Sp. z o.o. 4357
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 22669
Jednostki organizacyjne 10055
Przedszkole Integracyjne 3510
Żłobek Miejski 3591
Szkoła Podstawowa nr 1 3530
Szkoła Podstawowa nr 3 2902
Szkoła Podstawowa nr 4 3586
Zespół Szkół nr 1 3340
Gimnazjum nr 2 3237
Miejska Biblioteka Publiczna 3148
Kętrzyńskie Centrum Kultury 4297
Muzeum 3210
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7367
Środowiskowy Dom Samopomocy 4860
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3841
Oświata 5806
Informacje 4906
Rekrutacja do szkół podstawowych 4710
Obowiązek szkolny 70
Wybory 6250
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 4007
Parlament RP 2015 4372
Wybory ławników 2015 3241
Referendum ogólnokrajowe 2015 4354
Prezydent 2015 5500
Samorząd 2014 14020
Parlament Europejski 2014 4033
Organizacje pozarzadowe 11106
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 1131
Wykaz organizacji NGO 7265
Wykaz organizacji pożytku publicznego 4269
Programy współpracy 1535
Program współpracy na 2018r. 206
Program współpracy na 2017r. 1424
Program współpracy na 2016r. 3115
Program współpracy na 2015r. 2919
Program współpracy na 2014r. 2980
Program współpracy na 2013r. 977
Otwarte konkursy ofert 68766
Zamówienia publiczne 210194
Zamówienia publiczne aktualne 147828
Zamówienia publiczne w toku 104855
Zamówienia publiczne archiwalne 131784
Wyniki zamówień publicznych 134635
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 49223
Zapytania ofertowe 176315
Ogłoszenia o naborze 56271
Ogłoszenia aktualne 22522
Ogłoszenia w toku 61661
Wyniki naboru 117685
Procedury załatwiania spraw 114771
Wydziały / Stanowiska 56939
Sprawy 81721
Akty prawne 13583
Statut Miasta 3530
Rejestr aktów prawa miejscowego 13429
Zarządzenia Burmistrza 540085
Uchwały Rady Miejskiej 535173
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 84
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 62470
Przetargi 63496
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 94155
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 50616
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 13159
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 22508
Majątek i Finanse 9393
Finanse miasta w 2018r. 186
Finanse miasta w 2017r. 3212
Finanse miasta w 2016r. 6285
Finanse miasta w 2015r. 7636
Finanse miasta w 2014r. 8281
Finanse miasta w 2012r. 7622
Finanse miasta w 2013r. 10198
Finanse miasta w 2011r. 1728
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 61408
Oświadczenia majątkowe 11992
Aktualne oświadczenia majątkowe 52550
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 15076
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 19228
Ochrona środowiska 8172
Gospodarka wodna 1332
Gospodarka odpadami 6710
Odpady komunalne 14102
Odpady niebezpieczne 1724
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1764
Plany i programy 4961
Rejestr Działalności Regulowanej 3467
Rejestr informacji o środowisku 5463
Informacje o środowisku i jego ochronie 6006
Czystsze powietrze 825
Programy zdrowotne 3377
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 11280
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 20
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 2459
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3282
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 8773
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3565
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7089
Obowiązujące miejscowe plany 13872
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 3810
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5143
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 3580
Program rozwoju usług społecznych 1331
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1080
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 4641
Informacja publiczna 1552
Udostępnianie informacji publicznej 646
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 699
Kontrole 24326
Skargi, wnioski i petycje 3305
Petycje 2087
Skargi i wnioski 1413
Ewidencje, rejestry, wykazy 6469
Księga rejestrowa instytucji kultury 4414
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1950
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4369
Rejestr zbiorów danych osobowych 2752
Tablica ogłoszeń 28673

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2169
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2519
O Biuletynie 2384
Rejestr zmian 522644
Redakcja Biuletunu 3058
Instrukcja obsługi 2005
Pliki do pobrania 7157
Mapa serwisu 2339
Urząd Marszałkowski 21
Witamy 4256

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 301096
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 107927
Podatki i opłaty lokalne 6634
Ostatnio dodane 65324
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu