ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 8873
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 20573
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 30277
Kierownictwo urzędu 9495
Burmistrz Miasta 9514
Zastępca Burmistrza 5391
Sekretarz 5401
Skarbnik 4940
Rada Miejska 15079
Skład Rady Miejskiej 10609
Komisje Rady Miejskiej 4781
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 7380
Komisja Gospodarki Komunalnej 7062
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 6444
Komisja Mieszkaniowa 3835
Komisja Rewizyjna 4830
Sesje Rady Miejskiej 69690
Archiwum VI kadencja 12493
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 30503
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 7202
KTBS Sp. z o.o. 9799
KEC Komec Sp. z o.o. 5679
MWiK Sp. z o.o. 4999
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 29649
Jednostki organizacyjne 11551
Przedszkole Integracyjne 4092
Żłobek Miejski 4359
Szkoła Podstawowa nr 1 4226
Szkoła Podstawowa nr 3 3466
Szkoła Podstawowa nr 4 4283
Szkoła Podstawowa nr 5 4110
Miejska Biblioteka Publiczna 3699
Kętrzyńskie Centrum Kultury 5006
Muzeum 3750
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8399
Środowiskowy Dom Samopomocy 5669
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4719
Oświata 6852
Informacje 6278
Rekrutacja do szkół podstawowych 5692
Obowiązek szkolny 486
Wybory 7154
Samorząd 2018 167
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 5296
Parlament RP 2015 5156
Wybory ławników 2015 3791
Referendum ogólnokrajowe 2015 5425
Prezydent 2015 6489
Samorząd 2014 15386
Parlament Europejski 2014 4813
Organizacje pozarzadowe 13110
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2002
Kętrzyńska Rada Seniorów 894
Wykaz organizacji NGO 8501
Wykaz organizacji pożytku publicznego 5261
Programy współpracy 1927
Program współpracy na 2018r. 876
Program współpracy na 2017r. 2033
Program współpracy na 2016r. 3872
Program współpracy na 2015r. 3697
Program współpracy na 2014r. 3600
Program współpracy na 2013r. 1269
Otwarte konkursy ofert 79413
Zamówienia publiczne 250364
Zamówienia publiczne aktualne 173777
Zamówienia publiczne w toku 128988
Zamówienia publiczne archiwalne 162432
Wyniki zamówień publicznych 168301
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 57220
Zapytania ofertowe 197058
Ogłoszenia o naborze 65919
Ogłoszenia aktualne 25298
Ogłoszenia w toku 72788
Wyniki naboru 134059
Procedury załatwiania spraw 131386
Wydziały / Stanowiska 69167
Sprawy 94630
Akty prawne 15019
Statut Miasta 4055
Rejestr aktów prawa miejscowego 16019
Zarządzenia Burmistrza 661015
Uchwały Rady Miejskiej 664935
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 84
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 64972
Przetargi 86544
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 109737
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 61017
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 15791
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 26296
Majątek i Finanse 10584
Finanse miasta w 2018r. 1492
Finanse miasta w 2017r. 4238
Finanse miasta w 2016r. 7397
Finanse miasta w 2015r. 8825
Finanse miasta w 2014r. 9397
Finanse miasta w 2012r. 8990
Finanse miasta w 2013r. 11422
Finanse miasta w 2011r. 2021
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 65337
Oświadczenia majątkowe 13129
Aktualne oświadczenia majątkowe 75474
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 16991
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 20825
Ochrona środowiska 9275
Gospodarka wodna 1603
Gospodarka odpadami 7213
Odpady komunalne 16535
Odpady niebezpieczne 2013
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2064
Plany i programy 5890
Rejestr Działalności Regulowanej 4114
Rejestr informacji o środowisku 9031
Informacje o środowisku i jego ochronie 7485
Czystsze powietrze 1247
Programy zdrowotne 4570
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 13437
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 23
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 3144
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3736
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 10268
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4405
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7816
Obowiązujące miejscowe plany 17115
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 5412
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5712
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 4221
Program rozwoju usług społecznych 1698
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1406
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 5677
Informacja publiczna 2241
Udostępnianie informacji publicznej 974
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1006
Kontrole 27325
Skargi, wnioski i petycje 4012
Petycje 2547
Skargi i wnioski 1743
Ewidencje, rejestry, wykazy 7233
Księga rejestrowa instytucji kultury 5219
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2253
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5280
Rejestr zbiorów danych osobowych 3507
Tablica ogłoszeń 36415

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2423
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2826
O Biuletynie 2698
Rejestr zmian 628872
Redakcja Biuletunu 3470
Instrukcja obsługi 2276
Pliki do pobrania 7922
Mapa serwisu 2616
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 5382

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 358769
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 119763
Podatki i opłaty lokalne 9631
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 67288
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu