ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 18759
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 39343
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 78924
Kierownictwo urzędu 21502
Burmistrz Miasta 24903
Zastępca Burmistrza 16291
Skarbnik 14925
Rada Miejska 30570
Skład Rady Miejskiej 25335
Komisje Rady Miejskiej 12291
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 33231
Komisja Gospodarki Komunalnej 29015
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 29447
Komisja Mieszkaniowa 8479
Komisja Rewizyjna 15472
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4474
Sesje Rady Miejskiej 196296
Nagrania sesji RM 7224
Interpelacje i zapytania 7224
Archiwum VII kadencja 1011
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 7999
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 468
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 15837
Komisja Gospodarki Komunalnej 16973
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 16287
Komisja Mieszkaniowa 4385
Komisja Rewizyjna 8743
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 83273
Archiwum VI kadencja 34588
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 90901
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 5849
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4515
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3165
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 22126
Miejskie spółki prawa handlowego 15692
KTBS Sp. z o.o. 22559
KEC Komec Sp. z o.o. 13490
MWiK Sp. z o.o. 11944
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 94355
Jednostki organizacyjne 23636
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 2092
Przedszkole Malinka 9312
Żłobek Miejski 10355
Przedszkole Smerfowa Kraina 6135
Żłobek Miejski nr 2 3672
Szkoła Podstawowa nr 1 9291
Szkoła Podstawowa nr 4 10336
Szkoła Podstawowa nr 3 7820
Szkoła Podstawowa nr 5 11072
Miejska Biblioteka Publiczna 8718
Kętrzyńskie Centrum Kultury 11586
Muzeum 8612
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15593
Środowiskowy Dom Samopomocy 14011
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11733
Oświata 14510
Informacje 17564
Rekrutacja do szkół podstawowych 15101
Obowiązek szkolny 4491
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2041
Wybory 20145
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 6756
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 5133
Parlament RP 2019 8807
Parlament Europejski 2019 10125
Samorząd 2018 24459
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 15519
Parlament RP 2015 12892
Wybory ławników 2015 7799
Referendum ogólnokrajowe 2015 12303
Prezydent 2015 15685
Parlament Europejski 2014 12099
Samorząd 2014 27550
Organizacje pozarzadowe 27518
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 9303
Kętrzyńska Rada Seniorów 5099
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 1680
Wykaz organizacji NGO 18857
Wykaz organizacji pożytku publicznego 12508
Programy współpracy 6528
Programy współpracy na 2021r. 748
Program współpracy na 2020r. 5432
Program współpracy na 2019r. 3021
Program współpracy na 2018r. 6450
Program współpracy na 2017r. 6987
Program współpracy na 2016r. 12593
Program współpracy na 2015r. 12862
Program współpracy na 2014r. 11894
Program współpracy na 2013r. 4756
Oferty złożone poza konkursem 11171
Otwarte konkursy ofert 191795
Zamówienia publiczne 770619
Zamówienia publiczne aktualne 598305
Zamówienia publiczne w toku 536764
Zamówienia publiczne archiwalne 625348
Wyniki zamówień publicznych 625821
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 118995
Zapytania ofertowe 438305
Ogłoszenia o naborze 198727
Ogłoszenia aktualne 74292
Ogłoszenia w toku 168158
Wyniki naboru 504996
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 313188
Wydziały / Stanowiska 233538
Sprawy 260194
Akty prawne 29187
Statut Miasta 11565
Rejestr aktów prawa miejscowego 52831
Zarządzenia Burmistrza 2407834
Uchwały Rady Miejskiej 2313241
Stanowiska Rady Miejskiej 589704
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 170
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 21424
Informacje o stanie mienia komunalnego 1355
Finanse miasta w 2021 635
Finanse miasta w 2020r. 12644
Finanse miasta w 2019r. 14665
Finanse miasta w 2018r. 17770
Finanse miasta w 2017r. 15820
Finanse miasta w 2016r. 19001
Finanse miasta w 2015r. 19174
Finanse miasta w 2014r. 18640
Finanse miasta w 2013r. 23917
Finanse miasta w 2012r. 22359
Finanse miasta w 2011r. 4215
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 4270
Pomoc publiczna 1916
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2260
Gospodarka nieruchomościami 84102
Przetargi 355725
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 349206
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 207201
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 39446
Sprzedaż mienia 98449
Oświadczenia majątkowe 26662
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 2190
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 8653
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 7628
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 382059
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 34637
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 39028
Wzory oświadczeń majątkowych 3013
Ochrona środowiska 18012
Gospodarka wodna 6511
Gospodarka odpadami 12371
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 56733
Odpady niebezpieczne 4613
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5577
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 680
Plany i programy 14392
Rejestr Działalności Regulowanej 9523
Rejestr informacji o środowisku 56132
Informacje o środowisku i jego ochronie 20418
Czystsze powietrze 4223
Programy zdrowotne 14924
Zdrowie publiczne 2158
Konkursy 4772
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 32703
Budżet Obywatelski 2020 3670
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 14211
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 9013
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 7216
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 1847
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 24871
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 11516
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 3481
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 4545
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 2773
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 3575
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 6986
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3141
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 3067
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 9385
Program rozwoju usług społecznych 4931
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 3922
Informacja publiczna 7274
Udostępnianie informacji publicznej 4503
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4217
Kontrole 51215
Zgromadzenia publiczne 4395
Sport i zdrowie 476
Skargi, wnioski i petycje 9711
Petycje 11913
Sprawozdanie z petycji 1715
Skargi i wnioski 5425
Ewidencje, rejestry, wykazy 12909
Księga rejestrowa instytucji kultury 13164
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4967
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 16314
Ochrona danych osobowych 16557
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 2101
Wydział Organizacyjny 2946
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 1799
Wydział Promocji i Komunikacji 1764
Wydział Rozwoju Miasta 1920
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2880
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 2391
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 2584
Straż Miejska 3608
Tablica ogłoszeń 117635

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4511
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4493
O Biuletynie 4655
Rejestr zmian 2266059
Redakcja Biuletunu 6510
Instrukcja obsługi 3792
Pliki do pobrania 15044
Mapa serwisu 4874
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 20090

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 966207
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 218721
Podatki i opłaty lokalne 32321
Stawki - uchwały 1144
Ostatnio dodane 82845
Wybory Prezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony