ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 7253
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 16936
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 23719
Kierownictwo urzędu 7986
Burmistrz Miasta 7412
Zastępca Burmistrza 4293
Sekretarz 4147
Skarbnik 3878
Rada Miejska 12742
Skład Rady Miejskiej 8388
Komisje Rady Miejskiej 3937
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4907
Komisja Gospodarki Komunalnej 4464
Komisja Mieszkaniowa 3051
Komisja Rewizyjna 3552
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 4512
Sesje Rady Miejskiej 50856
Archiwum VI kadencja 9196
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 20935
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 5883
KTBS Sp. z o.o. 7424
KEC Komec Sp. z o.o. 4161
MWiK Sp. z o.o. 4017
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 19309
Jednostki organizacyjne 9374
Przedszkole Integracyjne 3211
Żłobek Miejski 3269
Szkoła Podstawowa nr 1 3116
Szkoła Podstawowa nr 3 2637
Szkoła Podstawowa nr 4 3186
Zespół Szkół nr 1 2970
Gimnazjum nr 2 2901
Miejska Biblioteka Publiczna 2925
Kętrzyńskie Centrum Kultury 3903
Muzeum 2913
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6875
Środowiskowy Dom Samopomocy 4476
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3423
Oświata 5352
Rekrutacja do szkół podstawowych 4379
Informacje 4359
Wybory 5829
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 3466
Parlament RP 2015 4040
Wybory ławników 2015 2971
Referendum ogólnokrajowe 2015 3848
Prezydent 2015 5015
Samorząd 2014 13366
Parlament Europejski 2014 3620
Organizacje pozarzadowe 10321
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 831
Wykaz organizacji NGO 6628
Wykaz organizacji pożytku publicznego 3894
Programy współpracy 1300
Program współpracy na 2017r. 959
Program współpracy na 2016r. 2686
Program współpracy na 2015r. 2490
Program współpracy na 2014r. 2669
Program współpracy na 2013r. 812
Otwarte konkursy ofert 63510
Zamówienia publiczne 193486
Zamówienia publiczne aktualne 137438
Zamówienia publiczne w toku 94697
Zamówienia publiczne archiwalne 117267
Wyniki zamówień publicznych 121581
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 44005
Zapytania ofertowe 164045
Ogłoszenia o naborze 51550
Ogłoszenia aktualne 21066
Ogłoszenia w toku 53658
Wyniki naboru 109793
Procedury załatwiania spraw 106226
Wydziały / Stanowiska 50078
Sprawy 74754
Akty prawne 12838
Statut Miasta 3251
Rejestr aktów prawa miejscowego 12179
Zarządzenia Burmistrza 487010
Uchwały Rady Miejskiej 482911
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 83
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 61136
Przetargi 50609
Zbycie / dzierżawa nieruchomości 141760
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 85943
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 45763
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 11963
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 20662
Majątek i Finanse 8889
Finanse miasta w 2017r. 2627
Finanse miasta w 2016r. 5755
Finanse miasta w 2015r. 7134
Finanse miasta w 2014r. 7818
Finanse miasta w 2013r. 9611
Finanse miasta w 2012r. 6962
Finanse miasta w 2011r. 1612
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 59399
Oświadczenia majątkowe 11360
Aktualne oświadczenia majątkowe 41502
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 14253
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 18314
Ochrona środowiska 7705
Gospodarka wodna 1193
Gospodarka odpadami 6481
Odpady komunalne 13012
Odpady niebezpieczne 1582
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1610
Plany i programy 4574
Rejestr Działalności Regulowanej 3031
Rejestr informacji o środowisku 3767
Informacje o środowisku i jego ochronie 5214
Czystsze powietrze 658
Programy zdrowotne 2996
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 10203
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 19
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 2083
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3084
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 8036
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3179
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6571
Obowiązujące miejscowe plany 12095
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 3252
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4780
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 3301
Program rozwoju usług społecznych 1139
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 973
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 4258
Informacja publiczna 1243
Udostępnianie informacji publicznej 511
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 566
Kontrole 22142
Skargi, wnioski i petycje 2989
Petycje 1849
Skargi i wnioski 1276
Ewidencje, rejestry, wykazy 6113
Księga rejestrowa instytucji kultury 4028
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1813
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3924
Rejestr zbiorów danych osobowych 2421
Tablica ogłoszeń 25115

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2068
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2413
O Biuletynie 2288
Rejestr zmian 481664
Redakcja Biuletunu 2908
Instrukcja obsługi 1911
Pliki do pobrania 6878
Mapa serwisu 2207
Urząd Marszałkowski 20
Witamy 3895

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 278054
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 100370
Podatki i opłaty lokalne 5858
Ostatnio dodane 64237
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu