ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 6382
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 15347
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 19587
Kierownictwo urzędu 7058
Burmistrz Miasta 6153
Zastępca Burmistrza 3716
Sekretarz 3461
Skarbnik 3276
Rada Miejska 11600
Skład Rady Miejskiej 7347
Komisje Rady Miejskiej 3513
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3648
Komisja Gospodarki Komunalnej 3399
Komisja Mieszkaniowa 2622
Komisja Rewizyjna 2798
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3455
Sesje Rady Miejskiej 42298
Archiwum VI kadencja 6881
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 16857
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 5109
KTBS Sp. z o.o. 6349
KEC Komec Sp. z o.o. 3255
MWiK Sp. z o.o. 3404
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 14222
Jednostki organizacyjne 8271
Przedszkole Integracyjne 2555
Żłobek Miejski 2595
Szkoła Podstawowa nr 1 2294
Szkoła Podstawowa nr 3 2168
Szkoła Podstawowa nr 4 2569
Zespół Szkół nr 1 2482
Gimnazjum nr 2 2342
Miejska Biblioteka Publiczna 2442
Kętrzyńskie Centrum Kultury 3321
Muzeum 2475
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6079
Środowiskowy Dom Samopomocy 3791
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2802
Oświata 4567
Rekrutacja do szkół podstawowych 3857
Informacje 3422
Wybory 5017
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 2492
Parlament RP 2015 3430
Wybory ławników 2015 2664
Referendum ogólnokrajowe 2015 2942
Prezydent 2015 3950
Samorząd 2014 12298
Parlament Europejski 2014 3013
Organizacje pozarzadowe 8773
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 403
Wykaz organizacji NGO 5774
Wykaz organizacji pożytku publicznego 3301
Programy współpracy 1023
Program współpracy na 2017r. 671
Program współpracy na 2016r. 1936
Program współpracy na 2015r. 1756
Program współpracy na 2014r. 1927
Program współpracy na 2013r. 635
Otwarte konkursy ofert 55853
Zamówienia publiczne 168740
Zamówienia publiczne aktualne 122311
Zamówienia publiczne w toku 77756
Zamówienia publiczne archiwalne 99747
Wyniki zamówień publicznych 102765
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 36784
Zapytania ofertowe 149103
Ogłoszenia o naborze 45736
Ogłoszenia aktualne 19253
Ogłoszenia w toku 48605
Wyniki naboru 99325
Procedury załatwiania spraw 90930
Wydziały / Stanowiska 41121
Sprawy 63141
Akty prawne 11853
Statut Miasta 2692
Rejestr aktów prawa miejscowego 10131
Zarządzenia Burmistrza 395646
Uchwały Rady Miejskiej 393306
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 83
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 58927
Przetargi 37088
Zbycie / dzierżawa nieruchomości 126330
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 72303
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 34054
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 9965
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 17250
Majątek i Finanse 8122
Finanse miasta w 2017r. 1645
Finanse miasta w 2016r. 4925
Finanse miasta w 2015r. 6164
Finanse miasta w 2014r. 7028
Finanse miasta w 2013r. 8756
Finanse miasta w 2012r. 6274
Finanse miasta w 2011r. 1420
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 55111
Oświadczenia majątkowe 10236
Aktualne oświadczenia majątkowe 29158
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 13027
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 16509
Ochrona środowiska 6770
Gospodarka wodna 960
Gospodarka odpadami 6019
Odpady komunalne 10478
Odpady niebezpieczne 1279
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1322
Plany i programy 3965
Rejestr Działalności Regulowanej 2556
Rejestr informacji o środowisku 1260
Informacje o środowisku i jego ochronie 4237
Czystsze powietrze 393
Programy zdrowotne 2395
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 8546
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 16
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 1576
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 2714
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 6627
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2377
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5762
Obowiązujące miejscowe plany 9692
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 2563
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4235
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 2711
Program rozwoju usług społecznych 883
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 746
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 3693
Informacja publiczna 795
Udostępnianie informacji publicznej 273
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 359
Kontrole 18705
Skargi, wnioski i petycje 2480
Petycje 1301
Skargi i wnioski 969
Ewidencje, rejestry, wykazy 5507
Księga rejestrowa instytucji kultury 3529
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1532
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3161
Rejestr zbiorów danych osobowych 1875
Tablica ogłoszeń 18882

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 1913
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2229
O Biuletynie 2108
Rejestr zmian 414800
Redakcja Biuletunu 2663
Instrukcja obsługi 1727
Pliki do pobrania 6413
Mapa serwisu 1964
Urząd Marszałkowski 20
Witamy 3138

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 246304
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 92298
Podatki i opłaty lokalne 4790
Ostatnio dodane 62685
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu