ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 12152
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 27190
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 42180
Kierownictwo urzędu 13324
Burmistrz Miasta 15375
Zastępca Burmistrza 8853
Skarbnik 7727
Rada Miejska 20630
Skład Rady Miejskiej 17068
Komisje Rady Miejskiej 6749
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 14251
Komisja Gospodarki Komunalnej 13076
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 12657
Komisja Mieszkaniowa 5467
Komisja Rewizyjna 7418
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 429
Sesje Rady Miejskiej 108394
Nagrania sesji RM 331
Interpelacje i zapytania 388
Archiwum VII kadencja 351
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 838
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 78
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2000
Komisja Gospodarki Komunalnej 1634
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 1985
Komisja Mieszkaniowa 297
Komisja Rewizyjna 896
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 7334
Archiwum VI kadencja 18060
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 46787
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 1722
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1387
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 831
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3105
Miejskie spółki prawa handlowego 9801
KTBS Sp. z o.o. 13927
KEC Komec Sp. z o.o. 8394
MWiK Sp. z o.o. 6933
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 51408
Jednostki organizacyjne 15031
Przedszkole Malinka 5604
Żłobek Miejski 6215
Przedszkole Smerfowa Kraina 485
Żłobek Miejski nr 2 274
Szkoła Podstawowa nr 1 5794
Szkoła Podstawowa nr 4 6129
Szkoła Podstawowa nr 3 4830
Szkoła Podstawowa nr 5 6572
Miejska Biblioteka Publiczna 4810
Kętrzyńskie Centrum Kultury 6916
Muzeum 5110
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10936
Środowiskowy Dom Samopomocy 7977
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 6718
Oświata 9168
Informacje 8904
Rekrutacja do szkół podstawowych 8379
Obowiązek szkolny 1364
Wybory 10669
Parlament Europejski 2019 450
Samorząd 2018 10733
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 8481
Parlament RP 2015 7029
Wybory ławników 2015 4823
Referendum ogólnokrajowe 2015 7722
Prezydent 2015 8825
Parlament Europejski 2014 6578
Samorząd 2014 18739
Organizacje pozarzadowe 17411
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 3882
Kętrzyńska Rada Seniorów 2459
Wykaz organizacji NGO 11571
Wykaz organizacji pożytku publicznego 7364
Programy współpracy 2981
Program współpracy na 2019r. 402
Program współpracy na 2018r. 2701
Program współpracy na 2017r. 3667
Program współpracy na 2016r. 6414
Program współpracy na 2015r. 6309
Program współpracy na 2014r. 5808
Program współpracy na 2013r. 2222
Otwarte konkursy ofert 114661
Zamówienia publiczne 392996
Zamówienia publiczne aktualne 284734
Zamówienia publiczne w toku 226013
Zamówienia publiczne archiwalne 281565
Wyniki zamówień publicznych 285187
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 79267
Zapytania ofertowe 260875
Ogłoszenia o naborze 99725
Ogłoszenia aktualne 35593
Ogłoszenia w toku 103287
Wyniki naboru 179807
Procedury załatwiania spraw 182130
Wydziały / Stanowiska 112131
Sprawy 139174
Akty prawne 18616
Statut Miasta 5938
Rejestr aktów prawa miejscowego 23885
Zarządzenia Burmistrza 1080414
Uchwały Rady Miejskiej 1083849
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 88
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 13280
Finanse miasta w 2019r. 1487
Finanse miasta w 2018r. 5801
Finanse miasta w 2017r. 7865
Finanse miasta w 2015r. 11471
Finanse miasta w 2016r. 10667
Finanse miasta w 2014r. 11615
Finanse miasta w 2012r. 12335
Finanse miasta w 2013r. 14547
Finanse miasta w 2011r. 2673
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 70716
Przetargi 152633
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 162664
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 93460
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 23576
Sprzedaż mienia 76557
Oświadczenia majątkowe 17085
Aktualne oświadczenia majątkowe 157949
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 21945
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 25958
Ochrona środowiska 11595
Gospodarka wodna 2888
Gospodarka odpadami 8217
Odpady komunalne 23573
Odpady niebezpieczne 2737
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2722
Plany i programy 7770
Rejestr Działalności Regulowanej 5477
Rejestr informacji o środowisku 21751
Informacje o środowisku i jego ochronie 11234
Czystsze powietrze 2097
Programy zdrowotne 7609
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 17828
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 30
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 4841
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4624
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 13627
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6658
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9927
Obowiązujące miejscowe plany 25656
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 9686
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7227
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 5647
Program rozwoju usług społecznych 2523
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2139
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 8610
Informacja publiczna 3816
Udostępnianie informacji publicznej 1753
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1638
Kontrole 34697
Zgromadzenia publiczne 906
Skargi, wnioski i petycje 5899
Petycje 4582
Skargi i wnioski 2644
Ewidencje, rejestry, wykazy 8844
Księga rejestrowa instytucji kultury 7181
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2951
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7566
Ochrona danych osobowych 6411
Tablica ogłoszeń 57979

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2918
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3308
O Biuletynie 3267
Rejestr zmian 1018178
Redakcja Biuletunu 4355
Instrukcja obsługi 2701
Pliki do pobrania 9361
Mapa serwisu 3219
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 7632

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 524862
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 150561
Podatki i opłaty lokalne 16155
Ostatnio dodane 72486
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu