ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 15583
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 32806
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 55997
Kierownictwo urzędu 17091
Burmistrz Miasta 19677
Zastępca Burmistrza 12056
Skarbnik 11389
Rada Miejska 25229
Skład Rady Miejskiej 21015
Komisje Rady Miejskiej 9324
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 22818
Komisja Gospodarki Komunalnej 19099
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 19821
Komisja Mieszkaniowa 6763
Komisja Rewizyjna 10651
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1710
Sesje Rady Miejskiej 147527
Nagrania sesji RM 2556
Interpelacje i zapytania 3323
Archiwum VII kadencja 629
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 4015
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 214
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 8337
Komisja Gospodarki Komunalnej 8109
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 8156
Komisja Mieszkaniowa 2660
Komisja Rewizyjna 4725
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 38751
Archiwum VI kadencja 24886
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 63002
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 3614
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2823
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1846
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 10630
Miejskie spółki prawa handlowego 12348
KTBS Sp. z o.o. 17764
KEC Komec Sp. z o.o. 11014
MWiK Sp. z o.o. 9003
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 71673
Jednostki organizacyjne 18705
Przedszkole Malinka 7240
Żłobek Miejski 8171
Przedszkole Smerfowa Kraina 2853
Żłobek Miejski nr 2 2239
Szkoła Podstawowa nr 1 7332
Szkoła Podstawowa nr 4 8021
Szkoła Podstawowa nr 3 6111
Szkoła Podstawowa nr 5 8657
Miejska Biblioteka Publiczna 6985
Kętrzyńskie Centrum Kultury 9118
Muzeum 6653
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13241
Środowiskowy Dom Samopomocy 10927
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 9086
Oświata 11208
Informacje 12110
Rekrutacja do szkół podstawowych 10907
Obowiązek szkolny 3005
Wybory 14207
Parlament RP 2019 4519
Parlament Europejski 2019 6327
Samorząd 2018 18343
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 12067
Parlament RP 2015 10055
Wybory ławników 2015 6160
Referendum ogólnokrajowe 2015 9787
Prezydent 2015 12212
Parlament Europejski 2014 9097
Samorząd 2014 22800
Organizacje pozarzadowe 21504
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 6113
Kętrzyńska Rada Seniorów 3546
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 485
Wykaz organizacji NGO 15058
Wykaz organizacji pożytku publicznego 9768
Programy współpracy 4518
Program współpracy na 2020r. 2207
Program współpracy na 2019r. 1404
Program współpracy na 2018r. 4210
Program współpracy na 2017r. 5033
Program współpracy na 2016r. 8999
Program współpracy na 2015r. 9069
Program współpracy na 2014r. 8308
Program współpracy na 2013r. 3174
Oferty złożone poza konkursem 2594
Otwarte konkursy ofert 144764
Zamówienia publiczne 553571
Zamówienia publiczne aktualne 410053
Zamówienia publiczne w toku 353255
Zamówienia publiczne archiwalne 427086
Wyniki zamówień publicznych 431359
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 96150
Zapytania ofertowe 328193
Ogłoszenia o naborze 143119
Ogłoszenia aktualne 51649
Ogłoszenia w toku 135080
Wyniki naboru 311908
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 235080
Wydziały / Stanowiska 161684
Sprawy 189505
Akty prawne 22979
Statut Miasta 8430
Rejestr aktów prawa miejscowego 35889
Zarządzenia Burmistrza 1533869
Uchwały Rady Miejskiej 1515757
Stanowiska Rady Miejskiej 43601
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 158
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 16681
Finanse miasta w 2020r. 3820
Finanse miasta w 2019r. 6587
Finanse miasta w 2018r. 11159
Finanse miasta w 2017r. 11449
Finanse miasta w 2016r. 14468
Finanse miasta w 2015r. 14941
Finanse miasta w 2014r. 14790
Finanse miasta w 2013r. 18432
Finanse miasta w 2012r. 16816
Finanse miasta w 2011r. 3276
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 531
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 1046
Gospodarka nieruchomościami 76612
Przetargi 228524
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 228603
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 131266
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 30278
Sprzedaż mienia 86261
Oświadczenia majątkowe 21131
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2444
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 3839
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 257885
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 28086
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 32289
Wzory oświadczeń majątkowych 665
Ochrona środowiska 14211
Gospodarka wodna 4230
Gospodarka odpadami 9680
Odpady komunalne 36470
Odpady niebezpieczne 3396
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 3982
Plany i programy 10545
Rejestr Działalności Regulowanej 7136
Rejestr informacji o środowisku 35653
Informacje o środowisku i jego ochronie 15234
Czystsze powietrze 3003
Programy zdrowotne 10403
Zdrowie publiczne 97
Konkursy 204
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 23839
Budżet Obywatelski 2020 1516
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 11434
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 6479
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 5517
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 344
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 17867
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8881
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 590
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 622
Obowiązujące miejscowe plany 2733
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 800
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 972
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 762
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 7089
Program rozwoju usług społecznych 3338
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 1343
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2826
Informacja publiczna 5269
Udostępnianie informacji publicznej 3132
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2253
Kontrole 42133
Zgromadzenia publiczne 2239
Skargi, wnioski i petycje 7557
Petycje 7602
Sprawozdanie z petycji 541
Skargi i wnioski 3984
Ewidencje, rejestry, wykazy 10418
Księga rejestrowa instytucji kultury 9651
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3783
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 11625
Ochrona danych osobowych 10638
Wydział Bezpieczeństwa i Obsługi 521
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 601
Wydział Organizacyjny 773
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 478
Wydział Promocji i Komunikacji 427
Wydział Rozwoju Miasta 675
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 808
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 686
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 677
Straż Miejska 999
Tablica ogłoszeń 79133

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 3423
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3694
O Biuletynie 3765
Rejestr zmian 1502839
Redakcja Biuletunu 5106
Instrukcja obsługi 3031
Pliki do pobrania 11668
Mapa serwisu 3752
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 11094

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 699761
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 180904
Podatki i opłaty lokalne 22614
Ostatnio dodane 76862
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0
« powrót do poprzedniej strony