ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 16759
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 35157
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 62340
Kierownictwo urzędu 18722
Burmistrz Miasta 21706
Zastępca Burmistrza 13602
Skarbnik 12605
Rada Miejska 26995
Skład Rady Miejskiej 22491
Komisje Rady Miejskiej 10219
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 26068
Komisja Gospodarki Komunalnej 22344
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 22965
Komisja Mieszkaniowa 7366
Komisja Rewizyjna 12049
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2393
Sesje Rady Miejskiej 163184
Nagrania sesji RM 3923
Interpelacje i zapytania 4586
Archiwum VII kadencja 768
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 5139
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 302
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 10147
Komisja Gospodarki Komunalnej 10670
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 10093
Komisja Mieszkaniowa 3188
Komisja Rewizyjna 6023
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 51332
Archiwum VI kadencja 28881
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 72337
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 4478
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3461
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2370
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 15387
Miejskie spółki prawa handlowego 13617
KTBS Sp. z o.o. 19543
KEC Komec Sp. z o.o. 11965
MWiK Sp. z o.o. 10247
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 79884
Jednostki organizacyjne 20405
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 639
Przedszkole Malinka 8012
Żłobek Miejski 9011
Przedszkole Smerfowa Kraina 3821
Żłobek Miejski nr 2 2737
Szkoła Podstawowa nr 1 8050
Szkoła Podstawowa nr 4 8767
Szkoła Podstawowa nr 3 6712
Szkoła Podstawowa nr 5 9525
Miejska Biblioteka Publiczna 7635
Kętrzyńskie Centrum Kultury 10030
Muzeum 7295
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14131
Środowiskowy Dom Samopomocy 12038
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10006
Oświata 12352
Informacje 13897
Rekrutacja do szkół podstawowych 12429
Obowiązek szkolny 3506
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 71
Wybory 16005
Wybory Prezydenta RP 2020 1611
Parlament RP 2019 6158
Parlament Europejski 2019 7722
Samorząd 2018 20432
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 13283
Parlament RP 2015 11092
Wybory ławników 2015 6727
Referendum ogólnokrajowe 2015 10821
Prezydent 2015 13535
Parlament Europejski 2014 10215
Samorząd 2014 24449
Organizacje pozarzadowe 23573
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 7233
Kętrzyńska Rada Seniorów 4068
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 925
Wykaz organizacji NGO 16471
Wykaz organizacji pożytku publicznego 10772
Programy współpracy 5167
Program współpracy na 2020r. 3296
Program współpracy na 2019r. 1998
Program współpracy na 2018r. 5029
Program współpracy na 2017r. 5695
Program współpracy na 2016r. 10179
Program współpracy na 2015r. 10336
Program współpracy na 2014r. 9495
Program współpracy na 2013r. 3692
Oferty złożone poza konkursem 4733
Otwarte konkursy ofert 157263
Zamówienia publiczne 625828
Zamówienia publiczne aktualne 465567
Zamówienia publiczne w toku 404870
Zamówienia publiczne archiwalne 485865
Wyniki zamówień publicznych 490223
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 104168
Zapytania ofertowe 364458
Ogłoszenia o naborze 159620
Ogłoszenia aktualne 58017
Ogłoszenia w toku 145094
Wyniki naboru 370491
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 264538
Wydziały / Stanowiska 187194
Sprawy 214439
Akty prawne 25140
Statut Miasta 9547
Rejestr aktów prawa miejscowego 42550
Zarządzenia Burmistrza 1763563
Uchwały Rady Miejskiej 1731911
Stanowiska Rady Miejskiej 127282
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 161
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 18329
Informacje o stanie mienia komunalnego 483
Finanse miasta w 2020r. 5820
Finanse miasta w 2019r. 9274
Finanse miasta w 2018r. 13435
Finanse miasta w 2017r. 12841
Finanse miasta w 2016r. 16116
Finanse miasta w 2015r. 16464
Finanse miasta w 2014r. 16091
Finanse miasta w 2013r. 20310
Finanse miasta w 2012r. 18620
Finanse miasta w 2011r. 3606
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 828
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 1518
Gospodarka nieruchomościami 79393
Przetargi 271069
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 263036
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 151922
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 33547
Sprzedaż mienia 90467
Oświadczenia majątkowe 22816
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 198
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 4459
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 5315
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 301133
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 30559
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 34814
Wzory oświadczeń majątkowych 1469
Ochrona środowiska 15629
Gospodarka wodna 5048
Gospodarka odpadami 10580
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 43061
Odpady niebezpieczne 3808
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4590
Plany i programy 12415
Rejestr Działalności Regulowanej 8044
Rejestr informacji o środowisku 42001
Informacje o środowisku i jego ochronie 17158
Czystsze powietrze 3423
Programy zdrowotne 11799
Zdrowie publiczne 841
Konkursy 1632
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 26824
Budżet Obywatelski 2020 2256
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 12286
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 7375
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 6136
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 883
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 20339
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9775
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 1674
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1817
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 836
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 1010
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 2075
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1724
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 1302
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 7835
Program rozwoju usług społecznych 3801
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 1896
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 3173
Informacja publiczna 6007
Udostępnianie informacji publicznej 3665
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3656
Kontrole 45597
Zgromadzenia publiczne 2998
Skargi, wnioski i petycje 8367
Petycje 9286
Sprawozdanie z petycji 933
Skargi i wnioski 4544
Ewidencje, rejestry, wykazy 11333
Księga rejestrowa instytucji kultury 11089
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4227
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 13416
Ochrona danych osobowych 12817
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 1155
Wydział Organizacyjny 1545
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 893
Wydział Promocji i Komunikacji 794
Wydział Rozwoju Miasta 1160
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 1562
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 1297
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 1345
Straż Miejska 1944
Tablica ogłoszeń 91252

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 3814
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4009
O Biuletynie 4085
Rejestr zmian 1740947
Redakcja Biuletunu 5614
Instrukcja obsługi 3297
Pliki do pobrania 12758
Mapa serwisu 4166
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 13090

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 785885
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 191654
Podatki i opłaty lokalne 26572
Ostatnio dodane 79322
Wybory Prezydenta RP 2020 0
« powrót do poprzedniej strony