ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 15976
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 33572
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 58048
Kierownictwo urzędu 17640
Burmistrz Miasta 20326
Zastępca Burmistrza 12557
Skarbnik 11816
Rada Miejska 25826
Skład Rady Miejskiej 21545
Komisje Rady Miejskiej 9622
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 23679
Komisja Gospodarki Komunalnej 20315
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 20962
Komisja Mieszkaniowa 6948
Komisja Rewizyjna 11177
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1915
Sesje Rady Miejskiej 152863
Nagrania sesji RM 3010
Interpelacje i zapytania 3702
Archiwum VII kadencja 667
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 4362
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 237
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 8812
Komisja Gospodarki Komunalnej 8892
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 8653
Komisja Mieszkaniowa 2828
Komisja Rewizyjna 5147
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 42659
Archiwum VI kadencja 25990
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 65851
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 3889
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3020
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2038
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 11941
Miejskie spółki prawa handlowego 12759
KTBS Sp. z o.o. 18309
KEC Komec Sp. z o.o. 11333
MWiK Sp. z o.o. 9416
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 74331
Jednostki organizacyjne 19245
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 186
Przedszkole Malinka 7450
Żłobek Miejski 8414
Przedszkole Smerfowa Kraina 3120
Żłobek Miejski nr 2 2378
Szkoła Podstawowa nr 1 7542
Szkoła Podstawowa nr 4 8229
Szkoła Podstawowa nr 3 6284
Szkoła Podstawowa nr 5 8898
Miejska Biblioteka Publiczna 7208
Kętrzyńskie Centrum Kultury 9405
Muzeum 6833
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13470
Środowiskowy Dom Samopomocy 11302
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 9352
Oświata 11568
Informacje 12678
Rekrutacja do szkół podstawowych 11385
Obowiązek szkolny 3152
Wybory 14759
Wybory Prezydenta RP 2020 186
Parlament RP 2019 5183
Parlament Europejski 2019 6793
Samorząd 2018 18914
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 12418
Parlament RP 2015 10386
Wybory ławników 2015 6338
Referendum ogólnokrajowe 2015 10130
Prezydent 2015 12691
Parlament Europejski 2014 9411
Samorząd 2014 23353
Organizacje pozarzadowe 22167
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 6473
Kętrzyńska Rada Seniorów 3701
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 626
Wykaz organizacji NGO 15532
Wykaz organizacji pożytku publicznego 10043
Programy współpracy 4725
Program współpracy na 2020r. 2517
Program współpracy na 2019r. 1558
Program współpracy na 2018r. 4470
Program współpracy na 2017r. 5224
Program współpracy na 2016r. 9351
Program współpracy na 2015r. 9460
Program współpracy na 2014r. 8677
Program współpracy na 2013r. 3327
Oferty złożone poza konkursem 3139
Otwarte konkursy ofert 149037
Zamówienia publiczne 581022
Zamówienia publiczne aktualne 428062
Zamówienia publiczne w toku 370477
Zamówienia publiczne archiwalne 447451
Wyniki zamówień publicznych 452392
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 98525
Zapytania ofertowe 339811
Ogłoszenia o naborze 148807
Ogłoszenia aktualne 53575
Ogłoszenia w toku 138717
Wyniki naboru 330661
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 245050
Wydziały / Stanowiska 170674
Sprawy 198138
Akty prawne 23659
Statut Miasta 8814
Rejestr aktów prawa miejscowego 37855
Zarządzenia Burmistrza 1598841
Uchwały Rady Miejskiej 1578566
Stanowiska Rady Miejskiej 65307
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 159
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 17179
Informacje o stanie mienia komunalnego 119
Finanse miasta w 2020r. 4510
Finanse miasta w 2019r. 7357
Finanse miasta w 2018r. 11907
Finanse miasta w 2017r. 11887
Finanse miasta w 2016r. 15030
Finanse miasta w 2015r. 15480
Finanse miasta w 2014r. 15218
Finanse miasta w 2013r. 19098
Finanse miasta w 2012r. 17350
Finanse miasta w 2011r. 3367
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 620
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 1195
Gospodarka nieruchomościami 77511
Przetargi 244343
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 239742
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 137086
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 31309
Sprzedaż mienia 87580
Oświadczenia majątkowe 21635
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2982
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 4396
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 272627
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 28869
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 33146
Wzory oświadczeń majątkowych 887
Ochrona środowiska 14619
Gospodarka wodna 4466
Gospodarka odpadami 9903
Odpady komunalne 38264
Odpady niebezpieczne 3519
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4186
Plany i programy 10806
Rejestr Działalności Regulowanej 7395
Rejestr informacji o środowisku 37650
Informacje o środowisku i jego ochronie 15916
Czystsze powietrze 3112
Programy zdrowotne 10805
Zdrowie publiczne 336
Konkursy 664
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 24750
Budżet Obywatelski 2020 1758
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 11682
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 6751
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 5689
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 523
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 18621
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9188
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 850
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 859
Obowiązujące miejscowe plany 3432
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 1136
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1174
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 980
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 7287
Program rozwoju usług społecznych 3493
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 1526
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2916
Informacja publiczna 5507
Udostępnianie informacji publicznej 3316
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2374
Kontrole 43215
Zgromadzenia publiczne 2465
Skargi, wnioski i petycje 7767
Petycje 8202
Sprawozdanie z petycji 644
Skargi i wnioski 4185
Ewidencje, rejestry, wykazy 10683
Księga rejestrowa instytucji kultury 10166
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3915
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 12292
Ochrona danych osobowych 11293
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 784
Wydział Organizacyjny 1014
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 587
Wydział Promocji i Komunikacji 526
Wydział Rozwoju Miasta 846
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 1057
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 869
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 879
Straż Miejska 1276
Tablica ogłoszeń 82582

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 3520
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3801
O Biuletynie 3854
Rejestr zmian 1573370
Redakcja Biuletunu 5274
Instrukcja obsługi 3110
Pliki do pobrania 12039
Mapa serwisu 3885
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 11636

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 729306
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 184805
Podatki i opłaty lokalne 24147
Ostatnio dodane 77556
Wybory Prezydenta RP 2020 0
« powrót do poprzedniej strony