ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 13184
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 29619
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 47359
Kierownictwo urzędu 15031
Burmistrz Miasta 17169
Zastępca Burmistrza 10128
Skarbnik 8862
Rada Miejska 22399
Skład Rady Miejskiej 18854
Komisje Rady Miejskiej 7474
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 17932
Komisja Gospodarki Komunalnej 15603
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 15596
Komisja Mieszkaniowa 5998
Komisja Rewizyjna 8699
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 896
Sesje Rady Miejskiej 120883
Nagrania sesji RM 1148
Interpelacje i zapytania 1367
Archiwum VII kadencja 480
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 2137
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 133
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4647
Komisja Gospodarki Komunalnej 3767
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 4183
Komisja Mieszkaniowa 693
Komisja Rewizyjna 2185
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 18706
Archiwum VI kadencja 20729
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 52595
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 2396
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1991
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1257
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5416
Miejskie spółki prawa handlowego 10889
KTBS Sp. z o.o. 15604
KEC Komec Sp. z o.o. 9545
MWiK Sp. z o.o. 7848
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 60031
Jednostki organizacyjne 16551
Przedszkole Malinka 6256
Żłobek Miejski 7046
Przedszkole Smerfowa Kraina 1061
Żłobek Miejski nr 2 650
Szkoła Podstawowa nr 1 6282
Szkoła Podstawowa nr 4 6940
Szkoła Podstawowa nr 3 5346
Szkoła Podstawowa nr 5 7492
Miejska Biblioteka Publiczna 5389
Kętrzyńskie Centrum Kultury 7864
Muzeum 5760
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11995
Środowiskowy Dom Samopomocy 9248
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7775
Oświata 9996
Informacje 9921
Rekrutacja do szkół podstawowych 9499
Obowiązek szkolny 1772
Wybory 11948
Parlament Europejski 2019 3593
Samorząd 2018 14168
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 10116
Parlament RP 2015 8018
Wybory ławników 2015 5381
Referendum ogólnokrajowe 2015 8568
Prezydent 2015 10109
Parlament Europejski 2014 7598
Samorząd 2014 20390
Organizacje pozarzadowe 19051
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 4677
Kętrzyńska Rada Seniorów 2933
Wykaz organizacji NGO 13114
Wykaz organizacji pożytku publicznego 8371
Programy współpracy 3556
Program współpracy na 2019r. 747
Program współpracy na 2018r. 3337
Program współpracy na 2017r. 4257
Program współpracy na 2016r. 7400
Program współpracy na 2015r. 7424
Program współpracy na 2014r. 6785
Program współpracy na 2013r. 2597
Otwarte konkursy ofert 127350
Oferty złożone poza konkursem 747
Zamówienia publiczne 460693
Zamówienia publiczne aktualne 339614
Zamówienia publiczne w toku 278098
Zamówienia publiczne archiwalne 342735
Wyniki zamówień publicznych 346301
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 86605
Zapytania ofertowe 286381
Ogłoszenia o naborze 117329
Ogłoszenia aktualne 42165
Ogłoszenia w toku 118122
Wyniki naboru 233058
Procedury załatwiania spraw 203641
Wydziały / Stanowiska 131739
Sprawy 159901
Akty prawne 20321
Statut Miasta 6967
Rejestr aktów prawa miejscowego 28636
Zarządzenia Burmistrza 1272425
Uchwały Rady Miejskiej 1267002
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 106
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 14673
Finanse miasta w 2019r. 3567
Finanse miasta w 2018r. 8119
Finanse miasta w 2017r. 9327
Finanse miasta w 2015r. 12628
Finanse miasta w 2016r. 12133
Finanse miasta w 2014r. 12707
Finanse miasta w 2012r. 13940
Finanse miasta w 2013r. 16089
Finanse miasta w 2011r. 2887
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 226
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 415
Gospodarka nieruchomościami 72952
Przetargi 183247
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 185535
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 107166
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 26399
Sprzedaż mienia 80675
Oświadczenia majątkowe 18893
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 347
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 1569
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 198033
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 24091
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 28191
Ochrona środowiska 12612
Gospodarka wodna 3402
Gospodarka odpadami 8732
Odpady komunalne 26853
Odpady niebezpieczne 2976
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 3016
Plany i programy 8481
Rejestr Działalności Regulowanej 6176
Rejestr informacji o środowisku 27553
Informacje o środowisku i jego ochronie 12783
Czystsze powietrze 2480
Programy zdrowotne 8734
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 20277
Budżet Obywatelski 2020 232
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 10034
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 32
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 5470
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4932
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 14986
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7511
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 10666
Obowiązujące miejscowe plany 28802
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 11111
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7697
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 6191
Program rozwoju usług społecznych 2806
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 359
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2392
Informacja publiczna 4381
Udostępnianie informacji publicznej 2091
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1852
Kontrole 37829
Zgromadzenia publiczne 1428
Skargi, wnioski i petycje 6584
Petycje 5689
Sprawozdanie z petycji 175
Skargi i wnioski 3038
Ewidencje, rejestry, wykazy 9480
Księga rejestrowa instytucji kultury 8076
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3267
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8909
Ochrona danych osobowych 8024
Tablica ogłoszeń 65561

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 3068
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3449
O Biuletynie 3438
Rejestr zmian 1233861
Redakcja Biuletunu 4653
Instrukcja obsługi 2818
Pliki do pobrania 10165
Mapa serwisu 3435
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 8865

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 599497
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 164356
Podatki i opłaty lokalne 18656
Ostatnio dodane 74287
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu