ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 8290
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 19427
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 28276
Kierownictwo urzędu 9051
Burmistrz Miasta 8820
Zastępca Burmistrza 5028
Sekretarz 5007
Skarbnik 4616
Rada Miejska 14316
Skład Rady Miejskiej 9888
Komisje Rady Miejskiej 4445
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6535
Komisja Gospodarki Komunalnej 5893
Komisja Mieszkaniowa 3601
Komisja Rewizyjna 4399
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 5804
Sesje Rady Miejskiej 63488
Archiwum VI kadencja 11388
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 27384
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 6687
KTBS Sp. z o.o. 9005
KEC Komec Sp. z o.o. 5066
MWiK Sp. z o.o. 4644
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 26026
Jednostki organizacyjne 10784
Przedszkole Integracyjne 3779
Żłobek Miejski 3947
Szkoła Podstawowa nr 1 3879
Szkoła Podstawowa nr 3 3143
Szkoła Podstawowa nr 4 3894
Szkoła Podstawowa nr 5 3696
Miejska Biblioteka Publiczna 3433
Kętrzyńskie Centrum Kultury 4625
Muzeum 3446
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7862
Środowiskowy Dom Samopomocy 5237
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4298
Oświata 6306
Informacje 5614
Rekrutacja do szkół podstawowych 5061
Obowiązek szkolny 258
Wybory 6640
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 4597
Parlament RP 2015 4750
Wybory ławników 2015 3518
Referendum ogólnokrajowe 2015 4911
Prezydent 2015 6012
Samorząd 2014 14698
Parlament Europejski 2014 4448
Organizacje pozarzadowe 12242
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 1544
Kętrzyńska Rada Seniorów 465
Wykaz organizacji NGO 7898
Wykaz organizacji pożytku publicznego 4715
Programy współpracy 1709
Program współpracy na 2018r. 571
Program współpracy na 2017r. 1735
Program współpracy na 2016r. 3469
Program współpracy na 2015r. 3291
Program współpracy na 2014r. 3271
Program współpracy na 2013r. 1120
Otwarte konkursy ofert 75098
Zamówienia publiczne 228152
Zamówienia publiczne aktualne 158697
Zamówienia publiczne w toku 114832
Zamówienia publiczne archiwalne 146103
Wyniki zamówień publicznych 148951
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 53432
Zapytania ofertowe 187835
Ogłoszenia o naborze 61308
Ogłoszenia aktualne 24047
Ogłoszenia w toku 68164
Wyniki naboru 126867
Procedury załatwiania spraw 123332
Wydziały / Stanowiska 63362
Sprawy 88233
Akty prawne 14338
Statut Miasta 3779
Rejestr aktów prawa miejscowego 14616
Zarządzenia Burmistrza 596793
Uchwały Rady Miejskiej 600178
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 84
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 63775
Przetargi 74988
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 101891
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 55645
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 14446
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 24442
Majątek i Finanse 10019
Finanse miasta w 2018r. 790
Finanse miasta w 2017r. 3711
Finanse miasta w 2016r. 6798
Finanse miasta w 2015r. 8218
Finanse miasta w 2014r. 8830
Finanse miasta w 2012r. 8309
Finanse miasta w 2013r. 10834
Finanse miasta w 2011r. 1866
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 63257
Oświadczenia majątkowe 12542
Aktualne oświadczenia majątkowe 64753
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 16025
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 20040
Ochrona środowiska 8711
Gospodarka wodna 1453
Gospodarka odpadami 6988
Odpady komunalne 15341
Odpady niebezpieczne 1857
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1915
Plany i programy 5455
Rejestr Działalności Regulowanej 3827
Rejestr informacji o środowisku 7147
Informacje o środowisku i jego ochronie 6785
Czystsze powietrze 1043
Programy zdrowotne 3903
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 12390
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 22
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 2794
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3502
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 9525
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3958
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7476
Obowiązujące miejscowe plany 15492
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 4669
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5428
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 3891
Program rozwoju usług społecznych 1503
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1228
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 5112
Informacja publiczna 1899
Udostępnianie informacji publicznej 812
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 858
Kontrole 25891
Skargi, wnioski i petycje 3652
Petycje 2273
Skargi i wnioski 1579
Ewidencje, rejestry, wykazy 6846
Księga rejestrowa instytucji kultury 4818
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2092
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4860
Rejestr zbiorów danych osobowych 3107
Tablica ogłoszeń 32604

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2277
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2656
O Biuletynie 2529
Rejestr zmian 576044
Redakcja Biuletunu 3253
Instrukcja obsługi 2145
Pliki do pobrania 7590
Mapa serwisu 2468
Urząd Marszałkowski 21
Witamy 4738

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 328143
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 114358
Podatki i opłaty lokalne 8319
Ostatnio dodane 66420
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu