ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 9171
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 21324
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 32256
Kierownictwo urzędu 9874
Burmistrz Miasta 10038
Zastępca Burmistrza 5696
Sekretarz 5706
Skarbnik 5214
Rada Miejska 15570
Skład Rady Miejskiej 11204
Komisje Rady Miejskiej 4975
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 8303
Komisja Gospodarki Komunalnej 8017
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 7135
Komisja Mieszkaniowa 4005
Komisja Rewizyjna 5211
Sesje Rady Miejskiej 75387
Archiwum VI kadencja 13533
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 33719
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 215
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 153
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 111
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 293
Miejskie spółki prawa handlowego 7517
KTBS Sp. z o.o. 10447
KEC Komec Sp. z o.o. 6126
MWiK Sp. z o.o. 5253
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 33650
Jednostki organizacyjne 12083
Przedszkole Integracyjne 4330
Żłobek Miejski 4669
Szkoła Podstawowa nr 1 4446
Szkoła Podstawowa nr 3 3728
Szkoła Podstawowa nr 4 4580
Szkoła Podstawowa nr 5 4457
Miejska Biblioteka Publiczna 3874
Kętrzyńskie Centrum Kultury 5282
Muzeum 3964
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8781
Środowiskowy Dom Samopomocy 5994
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5039
Oświata 7204
Informacje 6811
Rekrutacja do szkół podstawowych 6214
Obowiązek szkolny 624
Wybory 7432
Samorząd 2018 490
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 5759
Parlament RP 2015 5484
Wybory ławników 2015 3970
Referendum ogólnokrajowe 2015 5845
Prezydent 2015 6893
Samorząd 2014 15999
Parlament Europejski 2014 5134
Organizacje pozarzadowe 13880
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2294
Kętrzyńska Rada Seniorów 1157
Wykaz organizacji NGO 9035
Wykaz organizacji pożytku publicznego 5586
Programy współpracy 2097
Program współpracy na 2018r. 1154
Program współpracy na 2017r. 2290
Program współpracy na 2016r. 4223
Program współpracy na 2015r. 4085
Program współpracy na 2014r. 3922
Program współpracy na 2013r. 1406
Otwarte konkursy ofert 85115
Zamówienia publiczne 269858
Zamówienia publiczne aktualne 187806
Zamówienia publiczne w toku 140536
Zamówienia publiczne archiwalne 178873
Wyniki zamówień publicznych 185074
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 60797
Zapytania ofertowe 206287
Ogłoszenia o naborze 69850
Ogłoszenia aktualne 26513
Ogłoszenia w toku 76113
Wyniki naboru 139591
Procedury załatwiania spraw 139483
Wydziały / Stanowiska 74894
Sprawy 101615
Akty prawne 15434
Statut Miasta 4258
Rejestr aktów prawa miejscowego 17190
Zarządzenia Burmistrza 717580
Uchwały Rady Miejskiej 725112
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 84
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 10955
Finanse miasta w 2018r. 1925
Finanse miasta w 2017r. 4695
Finanse miasta w 2016r. 7916
Finanse miasta w 2015r. 9305
Finanse miasta w 2014r. 9822
Finanse miasta w 2012r. 9573
Finanse miasta w 2013r. 11991
Finanse miasta w 2011r. 2124
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 65868
Przetargi 96478
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 117345
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 66215
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 17135
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 27975
Sprzedaż mienia 67734
Oświadczenia majątkowe 13649
Aktualne oświadczenia majątkowe 85001
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 17849
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 21560
Ochrona środowiska 9653
Gospodarka wodna 1856
Gospodarka odpadami 7410
Odpady komunalne 17753
Odpady niebezpieczne 2146
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2166
Plany i programy 6283
Rejestr Działalności Regulowanej 4339
Rejestr informacji o środowisku 10975
Informacje o środowisku i jego ochronie 8221
Czystsze powietrze 1373
Programy zdrowotne 5044
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 14199
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 24
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 3425
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 3918
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 10867
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4781
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8110
Obowiązujące miejscowe plany 18446
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 6022
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5974
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 4510
Program rozwoju usług społecznych 1812
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1526
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 6099
Informacja publiczna 2462
Udostępnianie informacji publicznej 1087
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1113
Kontrole 28725
Skargi, wnioski i petycje 4258
Petycje 2829
Skargi i wnioski 1859
Ewidencje, rejestry, wykazy 7491
Księga rejestrowa instytucji kultury 5548
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2362
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5716
Ochrona danych osobowych 3974
Tablica ogłoszeń 40333

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2506
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2896
O Biuletynie 2775
Rejestr zmian 679414
Redakcja Biuletunu 3586
Instrukcja obsługi 2325
Pliki do pobrania 8127
Mapa serwisu 2698
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 5749

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 384364
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 123744
Podatki i opłaty lokalne 10434
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 68006
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu