ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 13660
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 30767
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 50489
Kierownictwo urzędu 15890
Burmistrz Miasta 18082
Zastępca Burmistrza 10856
Skarbnik 9519
Rada Miejska 23220
Skład Rady Miejskiej 19655
Komisje Rady Miejskiej 7913
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 19887
Komisja Gospodarki Komunalnej 16845
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 17385
Komisja Mieszkaniowa 6276
Komisja Rewizyjna 9468
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1205
Sesje Rady Miejskiej 127632
Nagrania sesji RM 1568
Interpelacje i zapytania 1830
Archiwum VII kadencja 522
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 2977
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 157
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6283
Komisja Gospodarki Komunalnej 5508
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 5536
Komisja Mieszkaniowa 955
Komisja Rewizyjna 2999
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 25792
Archiwum VI kadencja 22471
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 55938
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 2772
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2326
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1513
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 6924
Miejskie spółki prawa handlowego 11444
KTBS Sp. z o.o. 16499
KEC Komec Sp. z o.o. 10128
MWiK Sp. z o.o. 8278
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 65091
Jednostki organizacyjne 17477
Przedszkole Malinka 6636
Żłobek Miejski 7500
Przedszkole Smerfowa Kraina 1366
Żłobek Miejski nr 2 876
Szkoła Podstawowa nr 1 6724
Szkoła Podstawowa nr 4 7432
Szkoła Podstawowa nr 3 5675
Szkoła Podstawowa nr 5 8005
Miejska Biblioteka Publiczna 5710
Kętrzyńskie Centrum Kultury 8380
Muzeum 6122
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12528
Środowiskowy Dom Samopomocy 9987
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 8333
Oświata 10553
Informacje 10568
Rekrutacja do szkół podstawowych 10085
Obowiązek szkolny 1981
Wybory 13031
Parlament RP 2019 2112
Parlament Europejski 2019 4925
Samorząd 2018 16016
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 10947
Parlament RP 2015 8659
Wybory ławników 2015 5694
Referendum ogólnokrajowe 2015 9016
Prezydent 2015 10943
Parlament Europejski 2014 8274
Samorząd 2014 21421
Organizacje pozarzadowe 19938
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 5246
Kętrzyńska Rada Seniorów 3145
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 149
Wykaz organizacji NGO 13898
Wykaz organizacji pożytku publicznego 8945
Programy współpracy 3920
Program współpracy na 2019r. 994
Program współpracy na 2018r. 3651
Program współpracy na 2017r. 4568
Program współpracy na 2016r. 7992
Program współpracy na 2015r. 8091
Program współpracy na 2014r. 7394
Program współpracy na 2013r. 2826
Oferty złożone poza konkursem 1413
Otwarte konkursy ofert 132473
Zamówienia publiczne 496578
Zamówienia publiczne aktualne 368406
Zamówienia publiczne w toku 307656
Zamówienia publiczne archiwalne 378781
Wyniki zamówień publicznych 384806
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 90425
Zapytania ofertowe 300971
Ogłoszenia o naborze 126491
Ogłoszenia aktualne 45946
Ogłoszenia w toku 125686
Wyniki naboru 267825
Procedury załatwiania spraw 216340
Wydziały / Stanowiska 143987
Sprawy 172738
Akty prawne 21306
Statut Miasta 7473
Rejestr aktów prawa miejscowego 31118
Zarządzenia Burmistrza 1367229
Uchwały Rady Miejskiej 1360275
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 124
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 15458
Finanse miasta w 2019r. 4522
Finanse miasta w 2018r. 9380
Finanse miasta w 2017r. 10150
Finanse miasta w 2015r. 13349
Finanse miasta w 2016r. 13094
Finanse miasta w 2014r. 13412
Finanse miasta w 2012r. 15012
Finanse miasta w 2013r. 17069
Finanse miasta w 2011r. 3020
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 332
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 617
Gospodarka nieruchomościami 74289
Przetargi 199810
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 198927
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 115203
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 27914
Sprzedaż mienia 83054
Oświadczenia majątkowe 19743
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1119
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 2478
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 218255
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 25326
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 29886
Ochrona środowiska 13248
Gospodarka wodna 3708
Gospodarka odpadami 9123
Odpady komunalne 30064
Odpady niebezpieczne 3133
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 3190
Plany i programy 8938
Rejestr Działalności Regulowanej 6507
Rejestr informacji o środowisku 31011
Informacje o środowisku i jego ochronie 13837
Czystsze powietrze 2701
Programy zdrowotne 9409
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 21726
Budżet Obywatelski 2020 741
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 10619
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 32
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 5833
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 5093
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 15826
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7966
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 11088
Obowiązujące miejscowe plany 30716
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 11786
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8011
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 6532
Program rozwoju usług społecznych 3003
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 587
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2537
Informacja publiczna 4756
Udostępnianie informacji publicznej 2287
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1980
Kontrole 39703
Zgromadzenia publiczne 1693
Skargi, wnioski i petycje 6931
Petycje 6501
Sprawozdanie z petycji 317
Skargi i wnioski 3263
Ewidencje, rejestry, wykazy 9837
Księga rejestrowa instytucji kultury 8671
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3465
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 9848
Ochrona danych osobowych 9120
Wydział Bezpieczeństwa i Obsługi 222
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 254
Wydział Organizacyjny 248
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 177
Wydział Promocji i Komunikacji 161
Wydział Rozwoju Miasta 181
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 299
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 279
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 258
Straż Miejska 156
Tablica ogłoszeń 70590

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 3188
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3525
O Biuletynie 3550
Rejestr zmian 1345204
Redakcja Biuletunu 4820
Instrukcja obsługi 2885
Pliki do pobrania 10782
Mapa serwisu 3541
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 9667

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 638147
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 171021
Podatki i opłaty lokalne 20056
Ostatnio dodane 75338
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu