ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 10697
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 24323
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 37247
Kierownictwo urzędu 11491
Burmistrz Miasta 13095
Zastępca Burmistrza 7253
Sekretarz 7052
Skarbnik 6365
Rada Miejska 18221
Skład Rady Miejskiej 15050
Komisje Rady Miejskiej 5908
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 11140
Komisja Gospodarki Komunalnej 10643
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 9868
Komisja Mieszkaniowa 4701
Komisja Rewizyjna 6309
Sesje Rady Miejskiej 93577
Archiwum VII kadencja 74
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 110
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 14
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 240
Komisja Gospodarki Komunalnej 148
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 147
Komisja Mieszkaniowa 38
Komisja Rewizyjna 73
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 346
Archiwum VI kadencja 15801
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 40302
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 1024
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 776
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 492
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1513
Miejskie spółki prawa handlowego 8664
KTBS Sp. z o.o. 12385
KEC Komec Sp. z o.o. 7395
MWiK Sp. z o.o. 6172
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 43243
Jednostki organizacyjne 13602
Przedszkole Integracyjne 5031
Żłobek Miejski 5561
Szkoła Podstawowa nr 1 5365
Szkoła Podstawowa nr 3 4391
Szkoła Podstawowa nr 4 5522
Szkoła Podstawowa nr 5 5748
Miejska Biblioteka Publiczna 4415
Kętrzyńskie Centrum Kultury 6172
Muzeum 4622
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10090
Środowiskowy Dom Samopomocy 7054
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5969
Oświata 8310
Informacje 7944
Rekrutacja do szkół podstawowych 7358
Obowiązek szkolny 1033
Wybory 9779
Samorząd 2018 8009
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 7327
Parlament RP 2015 6272
Wybory ławników 2015 4463
Referendum ogólnokrajowe 2015 6815
Prezydent 2015 7781
Samorząd 2014 17446
Parlament Europejski 2014 5866
Organizacje pozarzadowe 15912
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 3163
Kętrzyńska Rada Seniorów 1928
Wykaz organizacji NGO 10464
Wykaz organizacji pożytku publicznego 6507
Programy współpracy 2601
Program współpracy na 2019r. 126
Program współpracy na 2018r. 2015
Program współpracy na 2017r. 3061
Program współpracy na 2016r. 5380
Program współpracy na 2015r. 5199
Program współpracy na 2014r. 4897
Program współpracy na 2013r. 1849
Otwarte konkursy ofert 101471
Zamówienia publiczne 330334
Zamówienia publiczne aktualne 230838
Zamówienia publiczne w toku 176676
Zamówienia publiczne archiwalne 225206
Wyniki zamówień publicznych 230308
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 71762
Zapytania ofertowe 235528
Ogłoszenia o naborze 84207
Ogłoszenia aktualne 30593
Ogłoszenia w toku 87463
Wyniki naboru 157135
Procedury załatwiania spraw 160055
Wydziały / Stanowiska 92576
Sprawy 119307
Akty prawne 16883
Statut Miasta 5010
Rejestr aktów prawa miejscowego 20633
Zarządzenia Burmistrza 879163
Uchwały Rady Miejskiej 886439
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 85
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 12201
Finanse miasta w 2019r. 199
Finanse miasta w 2018r. 4147
Finanse miasta w 2017r. 6555
Finanse miasta w 2015r. 10366
Finanse miasta w 2016r. 9426
Finanse miasta w 2014r. 10803
Finanse miasta w 2012r. 10995
Finanse miasta w 2013r. 13282
Finanse miasta w 2011r. 2440
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 68672
Przetargi 123492
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 139660
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 80652
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 20713
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 33128
Sprzedaż mienia 72673
Oświadczenia majątkowe 15309
Aktualne oświadczenia majątkowe 120633
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 20080
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 24021
Ochrona środowiska 10777
Gospodarka wodna 2423
Gospodarka odpadami 7827
Odpady komunalne 20998
Odpady niebezpieczne 2475
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2475
Plany i programy 7079
Rejestr Działalności Regulowanej 4970
Rejestr informacji o środowisku 15904
Informacje o środowisku i jego ochronie 9893
Czystsze powietrze 1763
Programy zdrowotne 6389
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 16231
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 28
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 4219
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4304
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 12324
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5802
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9154
Obowiązujące miejscowe plany 22113
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 8021
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6675
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 5112
Program rozwoju usług społecznych 2230
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1864
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 7413
Informacja publiczna 3203
Udostępnianie informacji publicznej 1443
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1410
Kontrole 31994
Zgromadzenia publiczne 443
Skargi, wnioski i petycje 5242
Petycje 3647
Skargi i wnioski 2315
Ewidencje, rejestry, wykazy 8259
Księga rejestrowa instytucji kultury 6375
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2683
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6619
Ochrona danych osobowych 5246
Tablica ogłoszeń 49586

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2725
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3137
O Biuletynie 3019
Rejestr zmian 836262
Redakcja Biuletunu 4024
Instrukcja obsługi 2521
Pliki do pobrania 8727
Mapa serwisu 2996
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 6823

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 457061
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 135687
Podatki i opłaty lokalne 12766
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 70565
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu