ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 11452
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 25849
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 39642
Kierownictwo urzędu 12450
Burmistrz Miasta 14281
Zastępca Burmistrza 8152
Sekretarz 7723
Skarbnik 7104
Rada Miejska 19417
Skład Rady Miejskiej 16128
Komisje Rady Miejskiej 6386
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 12566
Komisja Gospodarki Komunalnej 11985
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 11306
Komisja Mieszkaniowa 5141
Komisja Rewizyjna 6935
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 224
Sesje Rady Miejskiej 101250
Archiwum VII kadencja 234
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 435
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 51
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1043
Komisja Gospodarki Komunalnej 884
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 958
Komisja Mieszkaniowa 177
Komisja Rewizyjna 423
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 3511
Archiwum VI kadencja 16962
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 43753
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 1384
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1125
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 674
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2286
Miejskie spółki prawa handlowego 9267
KTBS Sp. z o.o. 13100
KEC Komec Sp. z o.o. 7859
MWiK Sp. z o.o. 6573
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 47507
Jednostki organizacyjne 14334
Przedszkole Malinka 5299
Żłobek Miejski 5881
Przedszkole Smerfowa Kraina 98
Żłobek Miejski nr 2 89
Szkoła Podstawowa nr 1 5584
Szkoła Podstawowa nr 4 5822
Szkoła Podstawowa nr 3 4628
Szkoła Podstawowa nr 5 6137
Miejska Biblioteka Publiczna 4625
Kętrzyńskie Centrum Kultury 6532
Muzeum 4862
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10517
Środowiskowy Dom Samopomocy 7474
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 6358
Oświata 8747
Informacje 8446
Rekrutacja do szkół podstawowych 7801
Obowiązek szkolny 1220
Wybory 10243
Samorząd 2018 9486
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 7912
Parlament RP 2015 6647
Wybory ławników 2015 4653
Referendum ogólnokrajowe 2015 7258
Prezydent 2015 8304
Samorząd 2014 18105
Parlament Europejski 2014 6235
Organizacje pozarzadowe 16827
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 3552
Kętrzyńska Rada Seniorów 2193
Wykaz organizacji NGO 11031
Wykaz organizacji pożytku publicznego 6948
Programy współpracy 2803
Program współpracy na 2019r. 277
Program współpracy na 2018r. 2359
Program współpracy na 2017r. 3391
Program współpracy na 2016r. 5939
Program współpracy na 2015r. 5820
Program współpracy na 2014r. 5378
Program współpracy na 2013r. 2048
Otwarte konkursy ofert 108178
Zamówienia publiczne 356777
Zamówienia publiczne aktualne 254009
Zamówienia publiczne w toku 196019
Zamówienia publiczne archiwalne 250584
Wyniki zamówień publicznych 254591
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 75561
Zapytania ofertowe 247911
Ogłoszenia o naborze 91758
Ogłoszenia aktualne 32949
Ogłoszenia w toku 96054
Wyniki naboru 167762
Procedury załatwiania spraw 171589
Wydziały / Stanowiska 101869
Sprawy 129210
Akty prawne 17775
Statut Miasta 5486
Rejestr aktów prawa miejscowego 22295
Zarządzenia Burmistrza 973807
Uchwały Rady Miejskiej 976116
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 87
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 12746
Finanse miasta w 2019r. 960
Finanse miasta w 2018r. 4939
Finanse miasta w 2017r. 7182
Finanse miasta w 2015r. 10913
Finanse miasta w 2016r. 10070
Finanse miasta w 2014r. 11253
Finanse miasta w 2012r. 11754
Finanse miasta w 2013r. 13955
Finanse miasta w 2011r. 2566
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 69723
Przetargi 137340
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 150245
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 86911
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 22209
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 35010
Sprzedaż mienia 74775
Oświadczenia majątkowe 16189
Aktualne oświadczenia majątkowe 138814
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 21063
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 25074
Ochrona środowiska 11180
Gospodarka wodna 2657
Gospodarka odpadami 8021
Odpady komunalne 22309
Odpady niebezpieczne 2627
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2612
Plany i programy 7418
Rejestr Działalności Regulowanej 5231
Rejestr informacji o środowisku 18797
Informacje o środowisku i jego ochronie 10628
Czystsze powietrze 1934
Programy zdrowotne 7039
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 17072
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 29
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 4536
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4478
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 13065
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6241
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9526
Obowiązujące miejscowe plany 23731
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 8878
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6926
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 5390
Program rozwoju usług społecznych 2389
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2011
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 8019
Informacja publiczna 3528
Udostępnianie informacji publicznej 1617
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1538
Kontrole 33446
Zgromadzenia publiczne 697
Skargi, wnioski i petycje 5593
Petycje 4142
Skargi i wnioski 2491
Ewidencje, rejestry, wykazy 8567
Księga rejestrowa instytucji kultury 6771
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2828
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7086
Ochrona danych osobowych 5847
Tablica ogłoszeń 53789

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2831
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3241
O Biuletynie 3160
Rejestr zmian 917815
Redakcja Biuletunu 4199
Instrukcja obsługi 2634
Pliki do pobrania 9063
Mapa serwisu 3116
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 7238

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 486302
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 143385
Podatki i opłaty lokalne 14759
Ostatnio dodane 71546
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu