ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 18086
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 37850
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 73556
Kierownictwo urzędu 20527
Burmistrz Miasta 23783
Zastępca Burmistrza 15369
Skarbnik 14042
Rada Miejska 29301
Skład Rady Miejskiej 24291
Komisje Rady Miejskiej 11503
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 30755
Komisja Gospodarki Komunalnej 26625
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 27129
Komisja Mieszkaniowa 8115
Komisja Rewizyjna 14298
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3708
Sesje Rady Miejskiej 184803
Nagrania sesji RM 6076
Interpelacje i zapytania 6374
Archiwum VII kadencja 932
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 7015
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 417
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 13819
Komisja Gospodarki Komunalnej 14823
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 14046
Komisja Mieszkaniowa 3980
Komisja Rewizyjna 7914
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 73615
Archiwum VI kadencja 32774
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 85384
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 5389
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4166
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2886
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 19991
Miejskie spółki prawa handlowego 15021
KTBS Sp. z o.o. 21538
KEC Komec Sp. z o.o. 13034
MWiK Sp. z o.o. 11308
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 89398
Jednostki organizacyjne 22587
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 1586
Przedszkole Malinka 8863
Żłobek Miejski 9897
Przedszkole Smerfowa Kraina 5411
Żłobek Miejski nr 2 3371
Szkoła Podstawowa nr 1 8944
Szkoła Podstawowa nr 4 9862
Szkoła Podstawowa nr 3 7451
Szkoła Podstawowa nr 5 10571
Miejska Biblioteka Publiczna 8366
Kętrzyńskie Centrum Kultury 11079
Muzeum 8143
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15116
Środowiskowy Dom Samopomocy 13366
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11183
Oświata 13859
Informacje 16466
Rekrutacja do szkół podstawowych 14234
Obowiązek szkolny 4173
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1382
Wybory 18801
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 4845
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 3984
Parlament RP 2019 7996
Parlament Europejski 2019 9390
Samorząd 2018 23064
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 14747
Parlament RP 2015 12303
Wybory ławników 2015 7450
Referendum ogólnokrajowe 2015 11851
Prezydent 2015 14897
Parlament Europejski 2014 11477
Samorząd 2014 26439
Organizacje pozarzadowe 26182
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 8629
Kętrzyńska Rada Seniorów 4741
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 1436
Wykaz organizacji NGO 18024
Wykaz organizacji pożytku publicznego 11955
Programy współpracy 6087
Programy współpracy na 2021r. 195
Program współpracy na 2020r. 4744
Program współpracy na 2019r. 2709
Program współpracy na 2018r. 6013
Program współpracy na 2017r. 6586
Program współpracy na 2016r. 11819
Program współpracy na 2015r. 12053
Program współpracy na 2014r. 11086
Program współpracy na 2013r. 4393
Oferty złożone poza konkursem 9018
Otwarte konkursy ofert 179150
Zamówienia publiczne 714680
Zamówienia publiczne aktualne 547148
Zamówienia publiczne w toku 485971
Zamówienia publiczne archiwalne 572823
Wyniki zamówień publicznych 574113
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 114109
Zapytania ofertowe 413481
Ogłoszenia o naborze 184669
Ogłoszenia aktualne 67914
Ogłoszenia w toku 159836
Wyniki naboru 455027
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 295155
Wydziały / Stanowiska 216095
Sprawy 242870
Akty prawne 27759
Statut Miasta 10842
Rejestr aktów prawa miejscowego 49352
Zarządzenia Burmistrza 2166217
Uchwały Rady Miejskiej 2091189
Stanowiska Rady Miejskiej 399016
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 168
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 20354
Informacje o stanie mienia komunalnego 1092
Finanse miasta w 2020r. 10497
Finanse miasta w 2019r. 13010
Finanse miasta w 2018r. 16419
Finanse miasta w 2017r. 14832
Finanse miasta w 2016r. 18086
Finanse miasta w 2015r. 18305
Finanse miasta w 2014r. 17840
Finanse miasta w 2013r. 22768
Finanse miasta w 2012r. 21202
Finanse miasta w 2011r. 4043
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 2968
Pomoc publiczna 1550
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2021
Gospodarka nieruchomościami 82609
Przetargi 325695
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 319565
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 188856
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 37674
Sprzedaż mienia 95842
Oświadczenia majątkowe 25303
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 1469
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 7380
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 6786
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 352674
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 33220
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 37575
Wzory oświadczeń majątkowych 2550
Ochrona środowiska 17172
Gospodarka wodna 6043
Gospodarka odpadami 11704
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 52314
Odpady niebezpieczne 4369
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5297
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 467
Plany i programy 13771
Rejestr Działalności Regulowanej 8995
Rejestr informacji o środowisku 51202
Informacje o środowisku i jego ochronie 19353
Czystsze powietrze 3949
Programy zdrowotne 13787
Zdrowie publiczne 1688
Konkursy 3506
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 30711
Budżet Obywatelski 2020 3236
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 13561
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 8532
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 6906
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 1528
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 23545
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 10975
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 2869
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3630
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 2139
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 2637
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 5316
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2719
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 2525
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 8882
Program rozwoju usług społecznych 4512
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 3712
Informacja publiczna 6832
Udostępnianie informacji publicznej 4233
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4036
Kontrole 49492
Zgromadzenia publiczne 3925
Skargi, wnioski i petycje 9233
Petycje 11041
Sprawozdanie z petycji 1500
Skargi i wnioski 5123
Ewidencje, rejestry, wykazy 12369
Księga rejestrowa instytucji kultury 12549
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4707
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 15309
Ochrona danych osobowych 15347
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 1795
Wydział Organizacyjny 2428
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 1470
Wydział Promocji i Komunikacji 1336
Wydział Rozwoju Miasta 1661
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 2442
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 2004
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 2180
Straż Miejska 3030
Tablica ogłoszeń 109186

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4311
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4327
O Biuletynie 4442
Rejestr zmian 2046130
Redakcja Biuletunu 6193
Instrukcja obsługi 3620
Pliki do pobrania 14317
Mapa serwisu 4642
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 16451

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 898813
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 208654
Podatki i opłaty lokalne 30077
Stawki - uchwały 729
Ostatnio dodane 81708
Wybory Prezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony