ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 6635
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 15783
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 20561
Kierownictwo urzędu 7284
Burmistrz Miasta 6523
Zastępca Burmistrza 3829
Sekretarz 3575
Skarbnik 3383
Rada Miejska 11946
Skład Rady Miejskiej 7671
Komisje Rady Miejskiej 3641
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 3880
Komisja Gospodarki Komunalnej 3637
Komisja Mieszkaniowa 2748
Komisja Rewizyjna 3006
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3622
Sesje Rady Miejskiej 44318
Archiwum VI kadencja 7328
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 17859
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 5303
KTBS Sp. z o.o. 6629
KEC Komec Sp. z o.o. 3465
MWiK Sp. z o.o. 3535
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 15268
Jednostki organizacyjne 8588
Przedszkole Integracyjne 2787
Żłobek Miejski 2802
Szkoła Podstawowa nr 1 2403
Szkoła Podstawowa nr 3 2298
Szkoła Podstawowa nr 4 2741
Zespół Szkół nr 1 2623
Gimnazjum nr 2 2499
Miejska Biblioteka Publiczna 2589
Kętrzyńskie Centrum Kultury 3497
Muzeum 2610
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6277
Środowiskowy Dom Samopomocy 3974
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2972
Oświata 4773
Rekrutacja do szkół podstawowych 3997
Informacje 3658
Wybory 5255
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 2791
Parlament RP 2015 3599
Wybory ławników 2015 2752
Referendum ogólnokrajowe 2015 3150
Prezydent 2015 4205
Samorząd 2014 12515
Parlament Europejski 2014 3115
Organizacje pozarzadowe 9248
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 513
Wykaz organizacji NGO 6003
Wykaz organizacji pożytku publicznego 3467
Programy współpracy 1104
Program współpracy na 2017r. 728
Program współpracy na 2016r. 2105
Program współpracy na 2015r. 1922
Program współpracy na 2014r. 2108
Program współpracy na 2013r. 674
Otwarte konkursy ofert 57823
Zamówienia publiczne 175209
Zamówienia publiczne aktualne 124979
Zamówienia publiczne w toku 80943
Zamówienia publiczne archiwalne 103100
Wyniki zamówień publicznych 106571
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 38611
Zapytania ofertowe 152533
Ogłoszenia o naborze 47473
Ogłoszenia aktualne 19725
Ogłoszenia w toku 50179
Wyniki naboru 102053
Procedury załatwiania spraw 94582
Wydziały / Stanowiska 43326
Sprawy 65667
Akty prawne 12092
Statut Miasta 2840
Rejestr aktów prawa miejscowego 10626
Zarządzenia Burmistrza 417551
Uchwały Rady Miejskiej 415267
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 83
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 59557
Przetargi 40055
Zbycie / dzierżawa nieruchomości 130456
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 75350
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 36586
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 10473
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 18126
Majątek i Finanse 8345
Finanse miasta w 2017r. 1938
Finanse miasta w 2016r. 5178
Finanse miasta w 2015r. 6422
Finanse miasta w 2014r. 7212
Finanse miasta w 2013r. 8954
Finanse miasta w 2012r. 6425
Finanse miasta w 2011r. 1465
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 56208
Oświadczenia majątkowe 10598
Aktualne oświadczenia majątkowe 31934
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 13290
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 16947
Ochrona środowiska 7019
Gospodarka wodna 1018
Gospodarka odpadami 6134
Odpady komunalne 11100
Odpady niebezpieczne 1351
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1377
Plany i programy 4111
Rejestr Działalności Regulowanej 2684
Rejestr informacji o środowisku 1689
Informacje o środowisku i jego ochronie 4497
Czystsze powietrze 449
Programy zdrowotne 2557
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 8933
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 17
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 1704
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 2793
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 6977
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2587
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5997
Obowiązujące miejscowe plany 10269
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 2736
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4415
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 2833
Program rozwoju usług społecznych 948
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 799
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 3839
Informacja publiczna 935
Udostępnianie informacji publicznej 336
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 418
Kontrole 19436
Skargi, wnioski i petycje 2620
Petycje 1432
Skargi i wnioski 1059
Ewidencje, rejestry, wykazy 5674
Księga rejestrowa instytucji kultury 3643
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1605
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3440
Rejestr zbiorów danych osobowych 2039
Tablica ogłoszeń 20366

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 1961
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2278
O Biuletynie 2169
Rejestr zmian 431325
Redakcja Biuletunu 2730
Instrukcja obsługi 1780
Pliki do pobrania 6528
Mapa serwisu 2027
Urząd Marszałkowski 20
Witamy 3325

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 254185
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 94728
Podatki i opłaty lokalne 5133
Ostatnio dodane 63130
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu