Statystyka - Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 9506
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 22133
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 33905
Kierownictwo urzędu 10272
Burmistrz Miasta 10740
Zastępca Burmistrza 6051
Sekretarz 6068
Skarbnik 5533
Rada Miejska 16064
Skład Rady Miejskiej 11815
Komisje Rady Miejskiej 5188
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 9188
Komisja Gospodarki Komunalnej 8756
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 7966
Komisja Mieszkaniowa 4235
Komisja Rewizyjna 5599
Sesje Rady Miejskiej 80802
Archiwum VI kadencja 14353
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 35943
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 458
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 327
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 248
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 746
Miejskie spółki prawa handlowego 7868
KTBS Sp. z o.o. 11019
KEC Komec Sp. z o.o. 6469
MWiK Sp. z o.o. 5532
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 36895
Jednostki organizacyjne 12582
Przedszkole Integracyjne 4558
Żłobek Miejski 4991
Szkoła Podstawowa nr 1 4634
Szkoła Podstawowa nr 3 3959
Szkoła Podstawowa nr 4 4884
Szkoła Podstawowa nr 5 4821
Miejska Biblioteka Publiczna 4059
Kętrzyńskie Centrum Kultury 5590
Muzeum 4184
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9161
Środowiskowy Dom Samopomocy 6333
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5361
Oświata 7608
Informacje 7205
Rekrutacja do szkół podstawowych 6631
Obowiązek szkolny 760
Wybory 7740
Samorząd 2018 876
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 6327
Parlament RP 2015 5741
Wybory ławników 2015 4153
Referendum ogólnokrajowe 2015 6191
Prezydent 2015 7214
Samorząd 2014 16525
Parlament Europejski 2014 5410
Organizacje pozarzadowe 14796
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2662
Kętrzyńska Rada Seniorów 1386
Wykaz organizacji NGO 9552
Wykaz organizacji pożytku publicznego 5882
Programy współpracy 2296
Program współpracy na 2018r. 1410
Program współpracy na 2017r. 2504
Program współpracy na 2016r. 4625
Program współpracy na 2015r. 4485
Program współpracy na 2014r. 4255
Program współpracy na 2013r. 1569
Otwarte konkursy ofert 91371
Zamówienia publiczne 289457
Zamówienia publiczne aktualne 198624
Zamówienia publiczne w toku 150435
Zamówienia publiczne archiwalne 192646
Wyniki zamówień publicznych 198480
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 64373
Zapytania ofertowe 215460
Ogłoszenia o naborze 75172
Ogłoszenia aktualne 27855
Ogłoszenia w toku 81020
Wyniki naboru 145328
Procedury załatwiania spraw 145996
Wydziały / Stanowiska 80327
Sprawy 107929
Akty prawne 15911
Statut Miasta 4521
Rejestr aktów prawa miejscowego 18334
Zarządzenia Burmistrza 765414
Uchwały Rady Miejskiej 774160
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 85
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 11412
Finanse miasta w 2018r. 2666
Finanse miasta w 2017r. 5431
Finanse miasta w 2016r. 8475
Finanse miasta w 2015r. 9721
Finanse miasta w 2014r. 10185
Finanse miasta w 2012r. 10057
Finanse miasta w 2013r. 12464
Finanse miasta w 2011r. 2244
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 66807
Przetargi 105235
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 124735
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 71334
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 18413
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 29743
Sprzedaż mienia 69668
Oświadczenia majątkowe 14076
Aktualne oświadczenia majątkowe 94415
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 18571
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 22400
Ochrona środowiska 10065
Gospodarka wodna 2045
Gospodarka odpadami 7563
Odpady komunalne 18873
Odpady niebezpieczne 2277
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2292
Plany i programy 6590
Rejestr Działalności Regulowanej 4523
Rejestr informacji o środowisku 12493
Informacje o środowisku i jego ochronie 8739
Czystsze powietrze 1505
Programy zdrowotne 5539
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 14975
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 25
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 3734
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4081
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 11453
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5162
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8450
Obowiązujące miejscowe plany 19531
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 6632
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6215
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 4750
Program rozwoju usług społecznych 1958
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1649
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 6505
Informacja publiczna 2749
Udostępnianie informacji publicznej 1222
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1228
Kontrole 29921
Skargi, wnioski i petycje 4614
Petycje 3143
Skargi i wnioski 2044
Ewidencje, rejestry, wykazy 7752
Księga rejestrowa instytucji kultury 5873
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2497
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6011
Ochrona danych osobowych 4438
Tablica ogłoszeń 43361

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2576
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2980
O Biuletynie 2850
Rejestr zmian 724760
Redakcja Biuletunu 3699
Instrukcja obsługi 2393
Pliki do pobrania 8309
Mapa serwisu 2800
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 6130

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 410470
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 127843
Podatki i opłaty lokalne 11250
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 68773
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu