ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 6848
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 16192
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 21501
Kierownictwo urzędu 7513
Burmistrz Miasta 6861
Zastępca Burmistrza 3970
Sekretarz 3735
Skarbnik 3552
Rada Miejska 12261
Skład Rady Miejskiej 7943
Komisje Rady Miejskiej 3750
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4332
Komisja Gospodarki Komunalnej 3962
Komisja Mieszkaniowa 2857
Komisja Rewizyjna 3231
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3938
Sesje Rady Miejskiej 46323
Archiwum VI kadencja 8096
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 18726
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Miejskie spółki prawa handlowego 5511
KTBS Sp. z o.o. 6897
KEC Komec Sp. z o.o. 3747
MWiK Sp. z o.o. 3723
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 17276
Jednostki organizacyjne 8871
Przedszkole Integracyjne 2961
Żłobek Miejski 2997
Szkoła Podstawowa nr 1 2517
Szkoła Podstawowa nr 3 2420
Szkoła Podstawowa nr 4 2892
Zespół Szkół nr 1 2749
Gimnazjum nr 2 2641
Miejska Biblioteka Publiczna 2715
Kętrzyńskie Centrum Kultury 3654
Muzeum 2720
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6465
Środowiskowy Dom Samopomocy 4169
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3149
Oświata 4972
Rekrutacja do szkół podstawowych 4147
Informacje 3926
Wybory 5473
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 3073
Parlament RP 2015 3753
Wybory ławników 2015 2822
Referendum ogólnokrajowe 2015 3352
Prezydent 2015 4456
Samorząd 2014 12783
Parlament Europejski 2014 3276
Organizacje pozarzadowe 9698
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 597
Wykaz organizacji NGO 6216
Wykaz organizacji pożytku publicznego 3612
Programy współpracy 1182
Program współpracy na 2017r. 800
Program współpracy na 2016r. 2323
Program współpracy na 2015r. 2142
Program współpracy na 2014r. 2346
Program współpracy na 2013r. 724
Otwarte konkursy ofert 59661
Zamówienia publiczne 181335
Zamówienia publiczne aktualne 129392
Zamówienia publiczne w toku 86784
Zamówienia publiczne archiwalne 108809
Wyniki zamówień publicznych 112006
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 40322
Zapytania ofertowe 156212
Ogłoszenia o naborze 48800
Ogłoszenia aktualne 20133
Ogłoszenia w toku 51825
Wyniki naboru 104973
Procedury załatwiania spraw 98938
Wydziały / Stanowiska 45412
Sprawy 69425
Akty prawne 12296
Statut Miasta 3001
Rejestr aktów prawa miejscowego 11205
Zarządzenia Burmistrza 439902
Uchwały Rady Miejskiej 440688
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 83
Monitor Polski 7
Gospodarka nieruchomościami 60055
Przetargi 43136
Zbycie / dzierżawa nieruchomości 134057
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 78639
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 39988
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 10927
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 18959
Majątek i Finanse 8523
Finanse miasta w 2017r. 2165
Finanse miasta w 2016r. 5420
Finanse miasta w 2015r. 6675
Finanse miasta w 2014r. 7431
Finanse miasta w 2013r. 9169
Finanse miasta w 2012r. 6607
Finanse miasta w 2011r. 1512
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Sprzedaż mienia 57360
Oświadczenia majątkowe 10881
Aktualne oświadczenia majątkowe 35078
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 13624
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 17405
Ochrona środowiska 7249
Gospodarka wodna 1084
Gospodarka odpadami 6255
Odpady komunalne 11869
Odpady niebezpieczne 1440
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1455
Plany i programy 4273
Rejestr Działalności Regulowanej 2811
Rejestr informacji o środowisku 2643
Informacje o środowisku i jego ochronie 4748
Czystsze powietrze 512
Programy zdrowotne 2692
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 9383
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 17
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 1846
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 2888
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 7385
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2800
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6232
Obowiązujące miejscowe plany 10871
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 2909
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4537
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 3017
Program rozwoju usług społecznych 1025
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 870
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 3989
Informacja publiczna 1040
Udostępnianie informacji publicznej 392
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 456
Kontrole 20415
Skargi, wnioski i petycje 2750
Petycje 1561
Skargi i wnioski 1136
Ewidencje, rejestry, wykazy 5823
Księga rejestrowa instytucji kultury 3771
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1687
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3594
Rejestr zbiorów danych osobowych 2178
Tablica ogłoszeń 22050

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 1990
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 2327
O Biuletynie 2209
Rejestr zmian 449447
Redakcja Biuletunu 2793
Instrukcja obsługi 1826
Pliki do pobrania 6642
Mapa serwisu 2076
Urząd Marszałkowski 20
Witamy 3556

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 262140
Przetargi 0
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 96725
Podatki i opłaty lokalne 5411
Ostatnio dodane 63486
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu