ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 19555
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 41092
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 85512
Kierownictwo urzędu 22790
Burmistrz Miasta 26156
Zastępca Burmistrza 17328
Skarbnik 15961
Rada Miejska 31900
Skład Rady Miejskiej 26379
Komisje Rady Miejskiej 13196
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 36469
Komisja Gospodarki Komunalnej 31907
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 32041
Komisja Mieszkaniowa 8899
Komisja Rewizyjna 17047
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5433
Sesje Rady Miejskiej 208910
Nagrania sesji RM 8400
Interpelacje i zapytania 8478
Archiwum VII kadencja 1089
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 9140
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 523
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 17918
Komisja Gospodarki Komunalnej 19353
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 18704
Komisja Mieszkaniowa 4834
Komisja Rewizyjna 9783
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 95703
Archiwum VI kadencja 36755
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 97549
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 6445
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4987
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3488
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 24881
Miejskie spółki prawa handlowego 16634
KTBS Sp. z o.o. 23943
KEC Komec Sp. z o.o. 14211
MWiK Sp. z o.o. 12726
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 100702
Jednostki organizacyjne 24921
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 2707
Przedszkole Malinka 9935
Żłobek Miejski 11030
Przedszkole Smerfowa Kraina 6810
Żłobek Miejski nr 2 3966
Szkoła Podstawowa nr 1 9806
Szkoła Podstawowa nr 4 11018
Szkoła Podstawowa nr 3 8265
Szkoła Podstawowa nr 5 11754
Miejska Biblioteka Publiczna 9213
Kętrzyńskie Centrum Kultury 12267
Muzeum 9200
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16278
Środowiskowy Dom Samopomocy 14862
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 12449
Oświata 15329
Informacje 18964
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 16427
Obowiązek szkolny 4883
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 3135
Wybory 21728
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 9011
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 6491
Parlament RP 2019 9918
Parlament Europejski 2019 11210
Samorząd 2018 26026
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 16418
Parlament RP 2015 13661
Wybory ławników 2015 8248
Referendum ogólnokrajowe 2015 12908
Prezydent 2015 16580
Parlament Europejski 2014 13023
Samorząd 2014 28935
Organizacje pozarzadowe 29165
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 10159
Kętrzyńska Rada Seniorów 5529
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 1976
Wykaz organizacji NGO 19891
Wykaz organizacji pożytku publicznego 13235
Programy współpracy 7156
Programy współpracy na 2021r. 1301
Program współpracy na 2020r. 6240
Program współpracy na 2019r. 3448
Program współpracy na 2018r. 7028
Program współpracy na 2017r. 7533
Program współpracy na 2016r. 13533
Program współpracy na 2015r. 13839
Program współpracy na 2014r. 12875
Program współpracy na 2013r. 5207
Oferty złożone poza konkursem 14998
Otwarte konkursy ofert 207782
Zamówienia publiczne 852879
Zamówienia publiczne aktualne 667565
Zamówienia publiczne w toku 606613
Zamówienia publiczne archiwalne 700924
Wyniki zamówień publicznych 696758
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 123897
Zapytania ofertowe 468625
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 617
Ogłoszenia o naborze 215022
Ogłoszenia aktualne 81479
Ogłoszenia w toku 178081
Wyniki naboru 563651
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 338163
Wydziały / Stanowiska 257128
Sprawy 283583
Akty prawne 30869
Statut Miasta 12497
Rejestr aktów prawa miejscowego 57627
Zarządzenia Burmistrza 2674153
Uchwały Rady Miejskiej 2554031
Stanowiska Rady Miejskiej 813219
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 172
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 22811
Informacje o stanie mienia komunalnego 1729
Finanse miasta w 2021 1360
Finanse miasta w 2020r. 15331
Finanse miasta w 2019r. 16753
Finanse miasta w 2018r. 19541
Finanse miasta w 2017r. 16982
Finanse miasta w 2016r. 20260
Finanse miasta w 2015r. 20142
Finanse miasta w 2014r. 19680
Finanse miasta w 2013r. 25194
Finanse miasta w 2012r. 23951
Finanse miasta w 2011r. 4429
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 5936
Pomoc publiczna 2335
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2565
Gospodarka nieruchomościami 85820
Przetargi 395964
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 384532
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 229167
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 41494
Sprzedaż mienia 101651
Oświadczenia majątkowe 28642
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 870
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 3427
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 10405
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 8679
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 416751
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 36348
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 40837
Wzory oświadczeń majątkowych 3747
Ochrona środowiska 19001
Gospodarka wodna 7181
Gospodarka odpadami 13012
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 61621
Odpady niebezpieczne 4950
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5931
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 929
Plany i programy 15158
Rejestr Działalności Regulowanej 10201
Rejestr informacji o środowisku 62867
Informacje o środowisku i jego ochronie 21846
Czystsze powietrze 4577
Programy zdrowotne 16203
Zdrowie publiczne 2698
Konkursy 6157
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 35102
Budżet Obywatelski 2020 4248
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 15083
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 9603
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 7610
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 2207
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 26600
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 12189
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 4223
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6300
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 3763
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 4886
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 8766
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3756
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 3793
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 10043
Program rozwoju usług społecznych 5486
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4184
Informacja publiczna 7772
Udostępnianie informacji publicznej 4825
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4423
Kontrole 53454
Zgromadzenia publiczne 4949
Sport i zdrowie 1110
Skargi, wnioski i petycje 10227
Petycje 13177
Sprawozdanie z petycji 2030
Skargi i wnioski 5807
Ewidencje, rejestry, wykazy 13551
Księga rejestrowa instytucji kultury 13973
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5257
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 17740
Ochrona danych osobowych 17962
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 2503
Wydział Organizacyjny 3499
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 2147
Wydział Promocji i Komunikacji 2149
Wydział Rozwoju Miasta 2238
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 3493
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 2914
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 3090
Straż Miejska 4247
Tablica ogłoszeń 128614
Narodowy Spis Powszechny 2021 242
Koordynator ds. dostępności 276
Deklaracja dostępności 204

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4735
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4668
O Biuletynie 4858
Rejestr zmian 2520293
Redakcja Biuletunu 6851
Instrukcja obsługi 4003
Pliki do pobrania 15966
Mapa serwisu 5086
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 24676

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1040828
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 230562
Podatki i opłaty lokalne 35624
Stawki - uchwały 1694
Ostatnio dodane 84068
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony