ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 9837
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 22881
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 35302
Kierownictwo urzędu 10611
Burmistrz Miasta 11372
Zastępca Burmistrza 6512
Sekretarz 6370
Skarbnik 5772
Rada Miejska 16676
Skład Rady Miejskiej 12555
Komisje Rady Miejskiej 5381
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 9946
Komisja Gospodarki Komunalnej 9604
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 8717
Komisja Mieszkaniowa 4404
Komisja Rewizyjna 5890
Sesje Rady Miejskiej 86299
Archiwum VI kadencja 14951
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 37989
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 683
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 506
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 352
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1061
Miejskie spółki prawa handlowego 8148
KTBS Sp. z o.o. 11731
KEC Komec Sp. z o.o. 6892
MWiK Sp. z o.o. 5809
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 39832
Jednostki organizacyjne 12991
Przedszkole Integracyjne 4777
Żłobek Miejski 5255
Szkoła Podstawowa nr 1 5115
Szkoła Podstawowa nr 3 4183
Szkoła Podstawowa nr 4 5208
Szkoła Podstawowa nr 5 5380
Miejska Biblioteka Publiczna 4208
Kętrzyńskie Centrum Kultury 5854
Muzeum 4364
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9602
Środowiskowy Dom Samopomocy 6656
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5582
Oświata 7972
Informacje 7545
Rekrutacja do szkół podstawowych 7028
Obowiązek szkolny 882
Wybory 8507
Samorząd 2018 4239
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 6759
Parlament RP 2015 5944
Wybory ławników 2015 4283
Referendum ogólnokrajowe 2015 6483
Prezydent 2015 7438
Samorząd 2014 16955
Parlament Europejski 2014 5585
Organizacje pozarzadowe 15356
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2882
Kętrzyńska Rada Seniorów 1711
Wykaz organizacji NGO 9958
Wykaz organizacji pożytku publicznego 6147
Programy współpracy 2421
Program współpracy na 2018r. 1677
Program współpracy na 2017r. 2740
Program współpracy na 2016r. 4947
Program współpracy na 2015r. 4794
Program współpracy na 2014r. 4551
Program współpracy na 2013r. 1704
Otwarte konkursy ofert 96466
Zamówienia publiczne 309242
Zamówienia publiczne aktualne 212323
Zamówienia publiczne w toku 160831
Zamówienia publiczne archiwalne 206919
Wyniki zamówień publicznych 212099
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 67843
Zapytania ofertowe 225027
Ogłoszenia o naborze 79864
Ogłoszenia aktualne 29197
Ogłoszenia w toku 84695
Wyniki naboru 151358
Procedury załatwiania spraw 152209
Wydziały / Stanowiska 86120
Sprawy 113205
Akty prawne 16346
Statut Miasta 4714
Rejestr aktów prawa miejscowego 19327
Zarządzenia Burmistrza 817123
Uchwały Rady Miejskiej 824398
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 85
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 11775
Finanse miasta w 2018r. 3447
Finanse miasta w 2017r. 6010
Finanse miasta w 2016r. 8941
Finanse miasta w 2015r. 10058
Finanse miasta w 2014r. 10476
Finanse miasta w 2012r. 10464
Finanse miasta w 2013r. 12856
Finanse miasta w 2011r. 2328
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Gospodarka nieruchomościami 67690
Przetargi 114105
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 131813
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 75458
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 19494
Nieruchomości przygotowywane do sprzedaży 31350
Sprzedaż mienia 71031
Oświadczenia majątkowe 14554
Aktualne oświadczenia majątkowe 105257
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 19238
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 23134
Ochrona środowiska 10411
Gospodarka wodna 2241
Gospodarka odpadami 7682
Odpady komunalne 19824
Odpady niebezpieczne 2362
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2362
Plany i programy 6830
Rejestr Działalności Regulowanej 4697
Rejestr informacji o środowisku 14059
Informacje o środowisku i jego ochronie 9291
Czystsze powietrze 1616
Programy zdrowotne 5943
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 15492
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 27
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 3946
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4182
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 11807
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5466
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8801
Obowiązujące miejscowe plany 20753
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 7305
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6451
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 4908
Program rozwoju usług społecznych 2093
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 1739
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 6895
Informacja publiczna 2970
Udostępnianie informacji publicznej 1318
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1309
Kontrole 30873
Zgromadzenia publiczne 198
Skargi, wnioski i petycje 4926
Petycje 3379
Skargi i wnioski 2179
Ewidencje, rejestry, wykazy 8000
Księga rejestrowa instytucji kultury 6117
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2580
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6299
Ochrona danych osobowych 4877
Tablica ogłoszeń 46279

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 2650
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3047
O Biuletynie 2918
Rejestr zmian 775736
Redakcja Biuletunu 3862
Instrukcja obsługi 2451
Pliki do pobrania 8514
Mapa serwisu 2893
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 6411

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 432919
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 131417
Podatki i opłaty lokalne 11942
Wybory samorządowe 2018 0
Ostatnio dodane 69598
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu