ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 16342
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 34273
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 59823
Kierownictwo urzędu 18107
Burmistrz Miasta 20983
Zastępca Burmistrza 13009
Skarbnik 12169
Rada Miejska 26381
Skład Rady Miejskiej 21919
Komisje Rady Miejskiej 9847
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 24734
Komisja Gospodarki Komunalnej 21000
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 21673
Komisja Mieszkaniowa 7098
Komisja Rewizyjna 11452
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2076
Sesje Rady Miejskiej 157253
Nagrania sesji RM 3365
Interpelacje i zapytania 4098
Archiwum VII kadencja 716
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 4711
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 268
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 9507
Komisja Gospodarki Komunalnej 9882
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 9316
Komisja Mieszkaniowa 2956
Komisja Rewizyjna 5522
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 46804
Archiwum VI kadencja 27054
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 68451
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 4120
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3174
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 2163
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 13253
Miejskie spółki prawa handlowego 13119
KTBS Sp. z o.o. 18861
KEC Komec Sp. z o.o. 11608
MWiK Sp. z o.o. 9816
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 76827
Jednostki organizacyjne 19707
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 360
Przedszkole Malinka 7689
Żłobek Miejski 8661
Przedszkole Smerfowa Kraina 3364
Żłobek Miejski nr 2 2521
Szkoła Podstawowa nr 1 7776
Szkoła Podstawowa nr 4 8460
Szkoła Podstawowa nr 3 6459
Szkoła Podstawowa nr 5 9152
Miejska Biblioteka Publiczna 7387
Kętrzyńskie Centrum Kultury 9675
Muzeum 7032
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13735
Środowiskowy Dom Samopomocy 11634
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 9630
Oświata 11866
Informacje 13107
Rekrutacja do szkół podstawowych 11780
Obowiązek szkolny 3289
Wybory 15230
Wybory Prezydenta RP 2020 563
Parlament RP 2019 5624
Parlament Europejski 2019 7225
Samorząd 2018 19664
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 12770
Parlament RP 2015 10698
Wybory ławników 2015 6487
Referendum ogólnokrajowe 2015 10461
Prezydent 2015 13104
Parlament Europejski 2014 9769
Samorząd 2014 23822
Organizacje pozarzadowe 22737
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 6761
Kętrzyńska Rada Seniorów 3843
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 740
Wykaz organizacji NGO 15905
Wykaz organizacji pożytku publicznego 10349
Programy współpracy 4895
Program współpracy na 2020r. 2837
Program współpracy na 2019r. 1736
Program współpracy na 2018r. 4660
Program współpracy na 2017r. 5385
Program współpracy na 2016r. 9659
Program współpracy na 2015r. 9811
Program współpracy na 2014r. 8968
Program współpracy na 2013r. 3444
Oferty złożone poza konkursem 3817
Otwarte konkursy ofert 152687
Zamówienia publiczne 599071
Zamówienia publiczne aktualne 444536
Zamówienia publiczne w toku 383469
Zamówienia publiczne archiwalne 464543
Wyniki zamówień publicznych 468559
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 100942
Zapytania ofertowe 351601
Ogłoszenia o naborze 153160
Ogłoszenia aktualne 55437
Ogłoszenia w toku 141468
Wyniki naboru 350493
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 253547
Wydziały / Stanowiska 177562
Sprawy 204188
Akty prawne 24331
Statut Miasta 9125
Rejestr aktów prawa miejscowego 39836
Zarządzenia Burmistrza 1670921
Uchwały Rady Miejskiej 1642434
Stanowiska Rady Miejskiej 96789
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 160
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 17624
Informacje o stanie mienia komunalnego 240
Finanse miasta w 2020r. 4959
Finanse miasta w 2019r. 8059
Finanse miasta w 2018r. 12587
Finanse miasta w 2017r. 12248
Finanse miasta w 2016r. 15559
Finanse miasta w 2015r. 15891
Finanse miasta w 2014r. 15611
Finanse miasta w 2013r. 19625
Finanse miasta w 2012r. 17964
Finanse miasta w 2011r. 3468
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 701
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 1330
Gospodarka nieruchomościami 78280
Przetargi 255349
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 249394
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 142737
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 32146
Sprzedaż mienia 88770
Oświadczenia majątkowe 22107
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 3519
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 4754
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 286293
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 29731
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 33986
Wzory oświadczeń majątkowych 1111
Ochrona środowiska 14976
Gospodarka wodna 4711
Gospodarka odpadami 10144
Odpady komunalne 40167
Odpady niebezpieczne 3636
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4339
Plany i programy 11372
Rejestr Działalności Regulowanej 7625
Rejestr informacji o środowisku 39157
Informacje o środowisku i jego ochronie 16526
Czystsze powietrze 3243
Programy zdrowotne 11177
Zdrowie publiczne 518
Konkursy 1058
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 25614
Budżet Obywatelski 2020 1955
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 11978
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 7014
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 5873
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 659
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 19345
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9409
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 1164
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1256
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 310
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 383
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 1519
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1335
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 1102
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 7504
Program rozwoju usług społecznych 3613
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 1678
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 3013
Informacja publiczna 5694
Udostępnianie informacji publicznej 3454
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2895
Kontrole 44200
Zgromadzenia publiczne 2686
Skargi, wnioski i petycje 8021
Petycje 8646
Sprawozdanie z petycji 750
Skargi i wnioski 4327
Ewidencje, rejestry, wykazy 10935
Księga rejestrowa instytucji kultury 10521
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4037
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 12899
Ochrona danych osobowych 11873
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 940
Wydział Organizacyjny 1242
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 717
Wydział Promocji i Komunikacji 644
Wydział Rozwoju Miasta 982
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 1277
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 1045
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 1077
Straż Miejska 1519
Tablica ogłoszeń 86111

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 3639
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3891
O Biuletynie 3963
Rejestr zmian 1645158
Redakcja Biuletunu 5434
Instrukcja obsługi 3189
Pliki do pobrania 12319
Mapa serwisu 3989
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 12223

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 753344
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 187479
Podatki i opłaty lokalne 25165
Ostatnio dodane 78407
Wybory Prezydenta RP 2020 0
« powrót do poprzedniej strony