ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 12682
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 28351
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 44179
Kierownictwo urzędu 14096
Burmistrz Miasta 16261
Zastępca Burmistrza 9457
Skarbnik 8248
Rada Miejska 21575
Skład Rady Miejskiej 17966
Komisje Rady Miejskiej 7093
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 15986
Komisja Gospodarki Komunalnej 14347
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 13999
Komisja Mieszkaniowa 5725
Komisja Rewizyjna 7959
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 648
Sesje Rady Miejskiej 114478
Nagrania sesji RM 683
Interpelacje i zapytania 782
Archiwum VII kadencja 405
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 1319
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 96
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2879
Komisja Gospodarki Komunalnej 2188
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 2602
Komisja Mieszkaniowa 467
Komisja Rewizyjna 1365
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 11127
Archiwum VI kadencja 19131
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 49473
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 2009
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 1652
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 998
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3847
Miejskie spółki prawa handlowego 10315
KTBS Sp. z o.o. 14669
KEC Komec Sp. z o.o. 8931
MWiK Sp. z o.o. 7364
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 54869
Jednostki organizacyjne 15759
Przedszkole Malinka 5889
Żłobek Miejski 6561
Przedszkole Smerfowa Kraina 759
Żłobek Miejski nr 2 450
Szkoła Podstawowa nr 1 5999
Szkoła Podstawowa nr 4 6450
Szkoła Podstawowa nr 3 5061
Szkoła Podstawowa nr 5 6996
Miejska Biblioteka Publiczna 5032
Kętrzyńskie Centrum Kultury 7302
Muzeum 5369
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11401
Środowiskowy Dom Samopomocy 8595
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7139
Oświata 9556
Informacje 9330
Rekrutacja do szkół podstawowych 8888
Obowiązek szkolny 1547
Wybory 11354
Parlament Europejski 2019 2464
Samorząd 2018 12157
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 9197
Parlament RP 2015 7419
Wybory ławników 2015 5042
Referendum ogólnokrajowe 2015 8099
Prezydent 2015 9305
Parlament Europejski 2014 6946
Samorząd 2014 19418
Organizacje pozarzadowe 18266
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 4250
Kętrzyńska Rada Seniorów 2686
Wykaz organizacji NGO 12233
Wykaz organizacji pożytku publicznego 7791
Programy współpracy 3215
Program współpracy na 2019r. 523
Program współpracy na 2018r. 2994
Program współpracy na 2017r. 3932
Program współpracy na 2016r. 6848
Program współpracy na 2015r. 6745
Program współpracy na 2014r. 6205
Program współpracy na 2013r. 2391
Otwarte konkursy ofert 120983
Oferty złożone poza konkursem 48
Zamówienia publiczne 424691
Zamówienia publiczne aktualne 311795
Zamówienia publiczne w toku 251133
Zamówienia publiczne archiwalne 310813
Wyniki zamówień publicznych 312769
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 82767
Zapytania ofertowe 272432
Ogłoszenia o naborze 108894
Ogłoszenia aktualne 38820
Ogłoszenia w toku 111297
Wyniki naboru 201498
Procedury załatwiania spraw 192136
Wydziały / Stanowiska 121297
Sprawy 149004
Akty prawne 19454
Statut Miasta 6386
Rejestr aktów prawa miejscowego 25865
Zarządzenia Burmistrza 1178148
Uchwały Rady Miejskiej 1175117
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 91
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 13927
Finanse miasta w 2019r. 2567
Finanse miasta w 2018r. 6842
Finanse miasta w 2017r. 8523
Finanse miasta w 2015r. 12007
Finanse miasta w 2016r. 11323
Finanse miasta w 2014r. 12104
Finanse miasta w 2012r. 13007
Finanse miasta w 2013r. 15199
Finanse miasta w 2011r. 2775
Finanse miasta w 2010r. 3
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 12
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Pomoc publiczna 124
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 190
Gospodarka nieruchomościami 71775
Przetargi 168422
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 172582
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem 99351
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 24897
Sprzedaż mienia 78413
Oświadczenia majątkowe 17953
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 126
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 178940
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 22881
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 26951
Ochrona środowiska 12030
Gospodarka wodna 3112
Gospodarka odpadami 8445
Odpady komunalne 25159
Odpady niebezpieczne 2852
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2839
Plany i programy 8107
Rejestr Działalności Regulowanej 5816
Rejestr informacji o środowisku 24881
Informacje o środowisku i jego ochronie 11952
Czystsze powietrze 2261
Programy zdrowotne 8137
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 18892
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 9239
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 31
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 5121
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 4758
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 14200
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7052
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 10318
Obowiązujące miejscowe plany 27338
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 10374
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7465
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 5896
Program rozwoju usług społecznych 2645
Debata oraz raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 94
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 2245
Informacja publiczna 4074
Udostępnianie informacji publicznej 1912
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1746
Kontrole 36096
Zgromadzenia publiczne 1132
Skargi, wnioski i petycje 6223
Petycje 5039
Skargi i wnioski 2813
Ewidencje, rejestry, wykazy 9131
Księga rejestrowa instytucji kultury 7576
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3107
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8127
Ochrona danych osobowych 7093
Tablica ogłoszeń 61535

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 2977
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 3374
O Biuletynie 3338
Rejestr zmian 1129916
Redakcja Biuletunu 4512
Instrukcja obsługi 2754
Pliki do pobrania 9823
Mapa serwisu 3333
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 8116

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 560295
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 158081
Podatki i opłaty lokalne 17332
Ostatnio dodane 73402
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu