ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:27:26 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Bożena Skalij
13:27:16 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”” Anna Grabias
09:55:58 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 6/2021 Kamil Kaczmarczyk

Zmiany z dnia: 2021-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:56:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik sprostowanie informacji z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Bożena Skalij
15:55:24 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Bożena Skalij
15:24:52 Upublicznienie elementu Przetargi - załącznik Informacja o wyniku przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: 2020/11/27 Mariusz Buniowski
15:24:18 Edycja elementu Przetargi 2020/11/27
(widoczna od 2020-11-27 00:00:00)
Mariusz Buniowski
15:24:06 Edycja elementu Przetargi 2020/11/27
(widoczna od 2020-11-27 00:00:00)
Mariusz Buniowski
08:59:17 Edycja elementu załącznik do informacji Treść ogłoszenia - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem Kamil Kaczmarczyk

Zmiany z dnia: 2021-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:21:59 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 233/2019 Kamil Kaczmarczyk

Nawigacja między stronami listy informacji