ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:36:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w branży drogowej i sanitarnej. Anna Grabias

Zmiany z dnia: 2021-02-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:18:09 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik z4b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
18:17:22 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
16:58:05 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
16:56:40 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik z4b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) cz. II - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
16:53:39 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
14:50:27 Upublicznienie elementu informacja Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Międzynarodowy Mecz Bokserski Kadetów Polska vs Niemcy”
(widoczna od 2021-02-25 00:00:00)
Mariusz Buniowski
08:24:58 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik zał. 5 - uzasadnienie 15.02.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: 48/2021 Szymon Rycerz
08:22:36 Usunięcie elementu Akty prawne - załącznik zał. 5 - uzasadnienie 15.02.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: 48/2021 Szymon Rycerz

Zmiany z dnia: 2021-02-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:38:16 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik z1- wzór formularza oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” Kamil Kaczmarczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony