ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:35:54 Edycja elementu informacja Projekt budżetu miasta Kętrzyn na 2012r. Marek Kaliszewski
09:02:27 Edycja elementu informacja Wykaz organizacji pozarządowych, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji). Marek Kaliszewski
08:59:18 Edycja elementu informacja Wykaz organizacji pozarządowych, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji). Marek Kaliszewski
08:58:32 Edycja elementu informacja Wykaz organizacji pozarządowych, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji). Marek Kaliszewski
08:53:33 Edycja elementu informacja Wykaz organizacji pozarządowych, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji). Marek Kaliszewski

Zmiany z dnia: 2013-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:00 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2013 roku w następujących sferach życia publicznego: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Integracja europejska, Ochrona i promocja zdrowia, Pomoc społeczna, Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom, Kultura i ochrona tradycji narodowej, Turystyka i krajoznawstwo, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Marek Kaliszewski
12:51:12 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2013 roku w następujących sferach życia publicznego: Edukacyjna opieka wychowawcza, Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom Marek Kaliszewski
12:47:09 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2013 roku przez organizacje pozarzadowe w następujących sferach życia publicznego: Edukacyjna opieka wychowawcza, Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom Marek Kaliszewski

Zmiany z dnia: 2013-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:34:37 Edycja elementu informacja Organizacje pozarządowe Marek Kaliszewski
15:33:37 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu w okresie od 01 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. Marek Kaliszewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony