ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-02 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 5/6 został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
5 300,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 706.7 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-01 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 175/7 o pow. 2369 m2 (KW– OL1K/00013390/3) i nr 176/3 o pow. 968 m2 (KW - OL1K/00013389/3), położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Kolejowej, przeznaczonej pod zabudowę usługową nieuciążliwą.
Cena wywoławcza
216 700,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 528.2 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-07-01 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 12/52) oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (dz. nr 12/53), dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 739.1 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-30 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Przemysłowej w Kętrzynie, oznaczonej jako działka gruntu nr 102 o pow. 0,1832 ha, obręb 4, KW - OL1K/00013716/5
Cena wywoławcza
106 000,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 525.2 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych (PDF, 275 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-05-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-30 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w Kętrzynie, oznaczonej jako działka gruntu nr 479/2 o pow. 0,0229 ha, obręb 6, KW - OL1K/00013510/1
Cena wywoławcza
19 200,00 ZŁ
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 542 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych (PDF, 265.1 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2020-06-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-29 12:00:00
Dotyczy
pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Dworcowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 o pow. 0,1612 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00044699/5, zabudowanej zespołem 4 podświetlanych wiat przystankowych wraz z ramkami, koszami dla komunikacji autobusowej w obrębie Dworca Kętrzyn oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Cena wywoławcza
2000,00 zł, w tym pod podatek VAT w wysokości 23%
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie o przetargu.pdf (PDF, 707.4 KiB)
 • Dodatkowe warunki.pdf (PDF, 1.9 MiB)
 • załącznik nr 1.pdf (PDF, 501.9 KiB)
 • załącznik nr 2.pdf (PDF, 153.7 KiB)
 • załącznik nr 3.pdf (PDF, 127.7 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2020-05-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-24 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż udziału 37/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 21/58 części nieruchomości został sprzedany we wcześniejszych postępowaniach przetargowych.
Cena wywoławcza
7 200,00 zł - za udział 1/58
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 611 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2020-05-11 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-24 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Kętrzynie.
Cena wywoławcza
6 500,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 862.7 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych (PDF, 248.3 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2020-04-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-09 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Kętrzyn przy ul. Andrzeja Samulowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza
z. 341/13 - 37 300,00 zł dz. 341/14 - 37 200,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 745.8 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2020-04-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-06-08 11:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0.
Cena wywoławcza
szczegóły w załączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 732.3 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 168.4 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 170.8 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 1.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji