ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
21 2018-08-30 00:00:00 2018-09-18 10:00:00 pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości na okres 3 lat – pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia lokalu gastronomicznego, położone w budynku byłej Loży Masońskiej przy ul. Adam Mickiewicza 1 w Kętrzynie wraz z udziałem w gruncie na którym znajduje się budynek. - Brak wyniku
 • Ogłoszenie (PDF, 262.9 KiB)
22 2018-08-01 00:00:00 2018-09-05 12:00:00 sprzedaż udziału 42/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 16/58 części nieruchomości został sprzedany we wcześniejszym postępowaniu przetargowym. 7 600,00 zł za udział 1/56 części nieruchomości Negatywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 544.1 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 4.1 MiB)
 • Zdjęcie (JPG, 3.5 MiB)
23 2018-08-01 00:00:00 2018-09-05 10:00:00 sprzedaż udziału 4/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej w udziałach po 1/6 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 2/6 został sprzedany we wcześniejszym postępowaniu przetargowym. 5 500,00 zł za udział 1/6 części nieruchomości Negatywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 587.9 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 3 MiB)
24 2018-05-30 00:00:00 2018-07-04 12:00:00 sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3/6 o pow. 35 m2, obręb 4, KW - OL1K/00043205/9, położonej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę boksu garażowego przyległego do istniejącego zespołu garażowego. Sprzedaż działki nastąpi łącznie z udziałem 1/8 części w działce nr 3/4 o pow. 270 m2, obręb 4, KW – OL1K/00043204/2, położonej przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie stanowiącej plac manewrowy dla funkcjonowania zespołu garaży istniejących i garażu projektowanego do wybudowania. 6 400,00 zł Negatywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 571 KiB)
25 2018-05-30 00:00:00 2018-07-04 10:00:00 sprzedaż pięciu nieruchomości lokalowych – pomieszczeń gospodarczych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach nr 230/3 o pow. 240 m2 i nr 228 o pow. 48 m2, KW - OL1K/00026310/3, obręb 5, położonych przy ul. Mazowieckiej w Kętrzynie. 1) 2 700,00 zł 2) 1 750,00 zł 3) 1 700,00 zł 4) 1 750,00 zł 5) 1 700,00 zł Negatywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 661.3 KiB)
26 2018-05-14 00:00:00 2018-06-20 10:00:00 sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 32,06 m2 położonego na I piętrze budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 7 w Kętrzynie wraz ze sprzedażą udziału 161/1000 części działki nr 119/4 o pow. 265 m2, obręb 3, KW OL1K/00041024/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Mikołaja Kopernika 7. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 3,91 m2 . 47 000,00 zł Pozytywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 453.4 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 4.9 MiB)
27 2018-05-09 00:00:00 2018-06-13 12:00:00 sprzedaż udziału 42/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 16/58 części nieruchomości został sprzedany we wcześniejszym postępowaniu przetargowym. 7 600,00 zł Negatywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 539.7 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 4.1 MiB)
28 2018-05-09 00:00:00 2018-06-13 10:00:00 sprzedaż udziału 4/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/3 o pow. 186 m2, obręb 6, KW - OL1K/00043111/3, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej w udziałach po 1/6 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem 6 garaży murowanych. Udział 2/6 został sprzedany we wcześniejszym postępowaniu przetargowym. 5 500,00 zł Negatywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 579.3 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 3 MiB)
29 2018-04-24 00:00:00 2018-05-30 10:00:00 sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Stefana Batorego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00017546/0 w załączniku Negatywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 706.5 KiB)
 • Zdjęcie (PDF, 974.7 KiB)
 • Mapka (JPG, 5.2 MiB)
30 2018-03-07 00:00:00 2018-04-11 11:00:00 sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Kętrzynie przy ul. Bydgoskiej, oznaczonej jako działka gruntu nr 218 o pow. 444 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013375/2. 13 300,00 zł Pozytywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 528.4 KiB)
 • Zdjęcie (JPG, 4.1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu