ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie – ekologia i ochrona zwierząt

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-05 15:50:19 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr - brak tytułu

 
Przedmiot konkursu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie – ekologia i ochrona zwierząt
Sfery życia publicznego objęte niniejszym konkursem
 Załączniki:
  1. Wzór oferty [rtf]
  2. Wzór sprawozdania [docx] 
  3. Karta oceny [pdf]
Termin składania ofert 26.01.2021r. g. 12.00
Wyniki:
  Bliższych informacji w tej sprawie udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 301 (III piętro), tel. 89 752 05 70