ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-15 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Pocztowej w Kętrzynie, zabudowanej obiektem handlowym, stanowiącym własność osób fizycznych 350/2018 Obowiązujący
2 2018-10-27 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie LIX/354/18 Obowiązujący
3 2018-10-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami M. Curie-Skłodowskiej, M. Kajki, Pl. M. J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie LIX/353/18 Obowiązujący
4 2018-09-27 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu okresowego z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025 przez Radę Miejską w Kętrzynie Stanowisko_z_dnia_27_wrzesnia_2018r. Obowiązujący
5 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie LVIII/352/18 Obowiązujący
6 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Miasta Kętrzyna LVIII/351/18 Obowiązujący
7 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie przebiegu drogi LVIII/350/18 Obowiązujący
8 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/197/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przebiegu drogi gminnej LVIII/349/18 Obowiązujący
9 2018-11-08 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pocztowej w Kętrzynie, zabudowanej obiektem handlowym, stanowiącym własność osób fizycznych 341/2018 Obowiązujący
10 2018-10-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 1-90/5 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły. 338/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn