ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-16 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie” 216/2018 Obowiązujący
2 2018-07-12 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: ,,Dostawa oraz montaż wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego ,,Smerfowa kraina" w Kętrzynie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej" 214/2018 Obowiązujący
3 2018-07-13 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w II półroczu 2018 r. (w okresie 3.08.2018 r. do 31.12.2018 r.) 215/2018 Obowiązujący
4 2018-07-12 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Kętrzynie”. 213/2018 Nieobowiązujący
5 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”. 211/2018 Obowiązujący
6 2018-07-10 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: ,,Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta" 210/2018 Obowiązujący
7 2018-06-13 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 179/2018 Obowiązujący
8 2018-06-25 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie” 199/2018 Obowiązujący
9 2018-06-25 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa sprzętu do konserwacji i utrzymania boiska piłkarskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - I etap” w następującym składzie: 198/2018 Obowiązujący
10 2018-06-22 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Budowa stanowisk postojowych i remont jezdni ulicy Poznańskiej w Kętrzynie”. 196/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn