ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-28 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 48/2019 Obowiązujący
2 2019-02-21 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia sposobu wyliczania prewspółczynnika za rok 2019 oraz sposobu wyliczania proporcji rocznej struktury sprzedaży za rok 2018 w celu odliczania podatku VAT za rok 2019. 39/2019 Obowiązujący
3 2019-02-06 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienia dziewcząt urodzonych w roku 2006, zamieszkałych na terenie Miasta Kętrzyn szczepionką czterowalentną typ HPV 6, 11, 16, 18 przeciwko rakowi szyjki macicy, sromy i pochwy oraz brodawkom płciowym 36/2019 Obowiązujący
4 2019-02-05 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 316/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 16.10.2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz zasad (polityki) rachunkowości do projektu pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" złożonego w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 34/2019 Obowiązujący
5 2019-01-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 32/2019 Obowiązujący
6 2019-01-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 oraz kryteriów określających rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn 30/2019 Obowiązujący
7 2019-01-21 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 25/2019 Obowiązujący
8 2019-01-21 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 24/2019 Obowiązujący
9 2019-01-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany składu osobowego Kętrzyńskiej Rady Seniorów 19/2019 Obowiązujący
10 2019-01-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn 18/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu