ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-11 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej. 11/2018 Obowiązujący
2 2018-01-05 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej 10/2018 Obowiązujący
3 2018-01-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym i inicjatywnym 9/2018 Obowiązujący
4 2018-01-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym i inicjatywnym 8/2018 Obowiązujący
5 2018-01-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym i inicjatywnym 7/2018 Obowiązujący
6 2018-01-02 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn 5/2018 Obowiązujący
7 2018-01-02 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia planu promocji do projektu pn. "Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1" realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9: "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych", Działania 9.3: "Infrastruktura edukacyjna", Poddziałania 9.3.4 "infrastruktura edukacji ogólnokształcącej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WArmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3/2018 Obowiązujący
8 2018-01-02 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1" realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9: "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych", Działania 9.3: "Infrastruktura edukacyjna", Poddziałania 9.3.4 "infrastruktura edukacji ogólnokształcącej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/2018 Obowiązujący
9 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia ramowych stawek czynszu za dzierżawę lub najem, będących własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn 296/2017 Obowiązujący
10 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok 294/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu