ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Królowej Bony w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
296/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 295/6, obręb 6, położonej w Kętrzynie przy ul. Polnej
Nr aktu prawnego
263/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
286/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
285/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
277/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 233/2019 z dnia 2 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości do Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.2 – „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zmienionego zarządzeniem nr 305/2019 z dnia 4 listopada 2019r. oraz zarządzeniem nr 181/2020 z dnia 1 lipca 2020r.
Nr aktu prawnego
280/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Kontroli o charakterze opiniująco-kontrolnym
Nr aktu prawnego
208/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 27.02.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw Stypendiów Sportowych
Nr aktu prawnego
279/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem pn. "Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie" dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Nr aktu prawnego
249/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 189/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 01.07.2020r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, działania 2. 2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, poddziałania 2.2.1. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe”
Nr aktu prawnego
274/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji