ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-10-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie" 275/2019 Obowiązujący
2 2019-10-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Urzędu Miasta Kętrzyn oraz regulaminu jej działania 277/2019 Obowiązujący
3 2019-10-01 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary- Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńska) w Kętrzynie”. 271/2019 Obowiązujący
4 2019-09-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 XVI/130/2019 Obowiązujący
5 2019-09-26 Uchwały Rady Miejskiej zmiany Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029. XVI/129/2019 Obowiązujący
6 2019-09-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn na lata 2019-2025” XVI/128/2019 Obowiązujący
7 2019-09-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XVI/127/2019 Obowiązujący
8 2019-09-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wykonywania zadań własnych obejmujących gospodarkę nieruchomościami Gminy Miejskiej Kętrzyn XVI/125/2019 Obowiązujący
9 2019-09-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XVI/124/2019 Obowiązujący
10 2019-09-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Kętrzyn XVI/123/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu