ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-30 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja na lata 2014 - 2020 Stanowisko_z_dnia_30_listopada_2017r. Obowiązujący
2 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie XLV/273/17 Obowiązujący
3 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2017-2027 XLV/272/17 Obowiązujący
4 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego XLV/271/17 Obowiązujący
5 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLV/270/17 Obowiązujący
6 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kętrzyn XLV/269/17 Obowiązujący
7 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. XLV/268/17 Obowiązujący
8 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn dla terenu nieruchomości położonej przy Placu Słowiańskim 2 w Kętrzynie XLV/267/17 Obowiązujący
9 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze położonym w północnej części miasta przy ulicy Stefana Batorego i granicy administracyjnej miasta XLV/266/17 Obowiązujący
10 2017-12-05 Zarządzenia Burmistrza Miasta o zmianie Zarządzenia Nr 255/2017 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 268/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu