ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
327/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”.
Nr aktu prawnego
326/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 296/2016 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Kętrzyn i w jej jednostkach budżetowych, zm. zarządzeniem nr 335/2019 z dnia 4 grudnia 2019r.
Nr aktu prawnego
311/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
324/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
216/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych przy ul. Skrajnej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
325/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn’’ - Etap II ”
Nr aktu prawnego
322/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn’’ - Etap I ”
Nr aktu prawnego
321/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
306/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
287/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji