ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za rok 2019 oraz wykonania za rok budżetowy 2019 wieloletniej prognozy finansowej miasta Kęyrzyn obowiązującej w latach 2019-2029
Nr aktu prawnego
78/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXIV/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XIX/130/16 z dnia 11 lutego 2016r w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2016r.,poz.1142),wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XXIV/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXIV/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Nr aktu prawnego
74/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
Nr aktu prawnego
68/2020
Status
Zmieniony
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu
Nr aktu prawnego
XXIV/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin"Barcja".
Nr aktu prawnego
XXIV/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie miasta Kętrzyna na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIV/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r.w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji