ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 151/2017 Obowiązujący
2 2017-08-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia kontroli w Kętrzyńskim Centrum Kultury 147/2017 Obowiązujący
3 2017-08-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej” 146/2017 Obowiązujący
4 2017-08-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętrzynie 145/2017 Obowiązujący
5 2017-08-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 1 marca 2017 r. o powołaniu zespołu do przeprowadzenia kontroli w roku 2017 w szkołach i przedszkolach niepublicznych 144/2017 Obowiązujący
6 2017-08-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie 143/2017 Obowiązujący
7 2017-08-01 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn. 140/2017 Obowiązujący
8 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej 138/2017 Obowiązujący
9 2017-06-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgodny na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Barciany, Miasta i Gminy Bisztynek oraz Gminy Miejskiej Kętrzyn i Miasta Kętrzyn" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska w tym Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności. XLI/247/17 Obowiązujący
10 2017-07-05 Stanowiska Rady Miejskiej W sprawie zasadności wizyt i akceptacji składu osobowego delegacji przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2017r.-02 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu