ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych przy ul. Skrajnej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
26/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2020 pn. Prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
31/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie procedury realizacji przez Gminę Miejską Kętrzyn obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych
Nr aktu prawnego
375/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Kętrzyna i Ratusza Miejskiego
Nr aktu prawnego
24/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie transmisji i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
23/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/152/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020-2030.
Nr aktu prawnego
XXI/151/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
20/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2020 pn.:Prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo - wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych
Nr aktu prawnego
18/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulamiu Organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
17/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji