ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 08.01.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
58a/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 2 marca 2020r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
37/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia objętego ewidencją ilościową w trwały zarząd Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 602/3, obręb 6, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 602/2, obręb 6, położonej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506)
Nr aktu prawnego
110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
84/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
83/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji