ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn do wykonywania w roku 2018 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych LI/296/18 Obowiązujący
82 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Termomodernizacja budynku przedszkola KRASNAL przy ul. Chrobrego 12 w Kętrzynie” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej” 110/2018 Obowiązujący
83 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie do podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz weryfikacji potrzeb na środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 108/2018 Obowiązujący
84 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 107/2018 Obowiązujący
85 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 106/2018 Obowiązujący
86 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 105/2018 Obowiązujący
87 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie 104/2018 Obowiązujący
88 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie do podpisywania sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz weryfikacji potrzeb na środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 103/2018 Obowiązujący
89 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie 102/2018 Obowiązujący
90 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej 101/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu