ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-04-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko” w Kętrzynie 112/2018 Obowiązujący
72 2018-04-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2018 roku- część I” 111/2018 Obowiązujący
73 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału miasta Kętrzyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym LI/304/18 Obowiązujący
74 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Kętrzyna LI/303/18 Obowiązujący
75 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie LI/302/18 Obowiązujący
76 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 - 2028 LI/301/18 Obowiązujący
77 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości LI/300/18 Zmieniony
78 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane prze jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego LI/299/18 Obowiązujący
79 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie LI/298/18 Obowiązujący
80 2018-03-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Kętrzynie LI/297/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu