ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn LVI/330/18 Obowiązujący
72 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2018 LVI/329/18 Obowiązujący
73 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn LVI/328/18 Obowiązujący
74 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela LVI/327/18 Obowiązujący
75 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim. LVI/326/18 Obowiązujący
76 2018-07-23 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego oraz poczty elektronicznej przez pracowników w Urzędzie Miasta Kętrzyn 220/2018 Obowiązujący
77 2018-07-19 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego udziału 15/100 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Składowej w Kętrzynie. 218/2018 Obowiązujący
78 2018-07-16 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie” 216/2018 Obowiązujący
79 2018-07-12 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: ,,Dostawa oraz montaż wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego ,,Smerfowa kraina" w Kętrzynie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej" 214/2018 Obowiązujący
80 2018-07-13 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn realizowanych w II półroczu 2018 r. (w okresie 3.08.2018 r. do 31.12.2018 r.) 215/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu