ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-08-02 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Kętrzynie”. 225/2018 Obowiązujący
62 2018-07-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie odwołania Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie 223/2018 Obowiązujący
63 2018-07-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Kontroli o charakterze opiniująco-kontrolnym 222/2018 Obowiązujący
64 2018-07-05 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2018r. Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-03 Obowiązujący
65 2018-07-05 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zasadności wizyt i akceptacji składu osobowego delegacji przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-02 Obowiązujący
66 2018-07-05 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-01 Obowiązujący
67 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie LVI/334/18 Obowiązujący
68 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 - 2028 LVI/333/18 Obowiązujący
69 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber LVI/332/18 Obowiązujący
70 2018-07-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/190/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków LVI/331/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu