ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-04-24 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kętrzyn z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 128/2018 Obowiązujący
62 2018-04-20 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej” 127/2018 Obowiązujący
63 2018-04-20 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem nieruchomości zabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Adama Mickiewicza 1, na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 126/2018 Obowiązujący
64 2018-04-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przekazania stanowiska dyrektora Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 123/2018 Obowiązujący
65 2018-04-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Dyrektora Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 122/2018 Obowiązujący
66 2018-04-12 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania komisji ds. przekazania stanowiska Inspektora ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - ABI w Urzędzie Miasta w Kętrzynie 120/2018 Obowiązujący
67 2018-04-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2016 dotyczącego udzielania upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 116/2018 Obowiązujący
68 2018-04-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia nr 294/2016 dotyczącego udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 115/2018 Obowiązujący
69 2018-04-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2014 dotyczącego udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 114/2018 Obowiązujący
70 2018-04-04 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” 113/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu