ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-06-20 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2017 Kętrzyńskiego Centrum Kultury 187/2018 Obowiązujący
62 2018-06-19 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 186/2018 Zmieniony
63 2018-06-15 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym i inicjatywnym. 184/2018 Obowiązujący
64 2018-06-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok LIV/325/18 Obowiązujący
65 2018-06-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 2017 rok LIV/324/18 Obowiązujący
66 2018-06-11 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie LIV/323/18 Obowiązujący
67 2018-06-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 - 2028 LIV/322/18 Obowiązujący
68 2018-06-11 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały Nr XLI/247/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 lipca 2017r. LIV/321/18 Obowiązujący
69 2018-06-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/269/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Kętrzyn LIV/320/18 Obowiązujący
70 2018-06-11 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały Nr LII/305/18 Rady Miejskiej w Ketrzynie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych LIV/319/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu