ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały Nr XXXIII/159/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 maja 2008r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn w Związku Gmin "Barcja" III/26/2018 Obowiązujący
62 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/236/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Kętrzyn w Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie III/25/2018 Obowiązujący
63 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn III/24/2018 Obowiązujący
64 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca Uchwałę Nr XLV/271/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego III/23/2018 Obowiązujący
65 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn i jej jednostkom podległym, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych III/22/2018 Obowiązujący
66 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn III/21/2018 Obowiązujący
67 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości III/20/2018 Obowiązujący
68 2018-12-10 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok III/19/2018 Obowiązujący
69 2018-12-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kętrzyn i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 394/2018 Obowiązujący
70 2018-12-14 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 310/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 10 października 2018r. 377/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu