ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-05-24 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Kętrzynie” 157/2018 Obowiązujący
42 2018-05-21 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 150/2018 Obowiązujący
43 2018-04-26 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu robót publicznych na 2018r. Stanowisko_z_dnia_26_kwietnia_2018r. Obowiązujący
44 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały Nr LI/298/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie LII/313/18 Obowiązujący
45 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały Nr LI/297/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Kętrzynie LII/312/18 Obowiązujący
46 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "Barcja" w Kętrzynie na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na trasie Kętrzyn - Gierłoż - Parcz LII/311/18 Obowiązujący
47 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane LII/310/18 Obowiązujący
48 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie LII/309/18 Obowiązujący
49 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2018-2028 LII/308/18 Obowiązujący
50 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Kętrzyna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa LII/307/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu