ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-07-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego środków trwałych wnioskowanych o likwidację, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn wydzierżawianych na potrzeby przedszkola położonego w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 46. 206/2018 Obowiązujący
22 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:„Remont ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mazurskiej w Kętrzynie”. 234/2018 Obowiązujący
23 2018-08-07 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” 231/2018 Obowiązujący
24 2018-08-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym i inicjatywnym 227/2018 Obowiązujący
25 2018-08-02 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Kętrzynie”. 225/2018 Obowiązujący
26 2018-07-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie odwołania Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie 223/2018 Obowiązujący
27 2018-07-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Kontroli o charakterze opiniująco-kontrolnym 222/2018 Obowiązujący
28 2018-07-05 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2018r. Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-03 Obowiązujący
29 2018-07-05 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zasadności wizyt i akceptacji składu osobowego delegacji przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-02 Obowiązujący
30 2018-07-05 Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-01 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu