ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-08-21 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 247/2018 Obowiązujący
12 2018-08-20 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn”. 245/2018 Obowiązujący
13 2018-08-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. 242/2018 Obowiązujący
14 2018-08-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. 241/2018 Obowiązujący
15 2018-08-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 186/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. 240/2018 Obowiązujący
16 2018-08-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 243/2018 Obowiązujący
17 2018-08-10 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie, zabudowanej obiektem handlowym, stanowiącym własność osób fizycznych 238/2018 Obowiązujący
18 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bolesława Limanowskiego w Kętrzynie. 236/2018 Obowiązujący
19 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 298 / 2014 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 listopada 2014 r. 235/2018 Obowiązujący
20 2018-08-07 Zarządzenia Burmistrza Miasta o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części budynku (parteru) byłej Loży Masońskiej położonej w Kętrzynie przy ulicy Adama Mickiewicza 1, stanowiącej pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia lokalu gastronomicznego wraz z częścią terenu oznaczonego jako działka nr 6-508, przyległego do oranżerii. 229/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu