ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Ketrzyn na rok 2019 XIV/110/2019 Obowiązujący
2 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn XIV/107/2019 Obowiązujący
3 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029. XIV/109/2019 Obowiązujący
4 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. XIV/108/2019 Obowiązujący
5 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/410/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zmienionej Uchwałą Nr XXXV/215/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 marca 2017 r. XIV/106/2019 Obowiązujący
6 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XIV/105/2019 Obowiązujący
7 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości XIV/104/2019 Obowiązujący
8 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna XIV/103/2019 Obowiązujący
9 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XIV/102/2019 Obowiązujący
10 2019-07-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2019. XIV/101/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu