ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXVII/201/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr XXIV/181/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu,
Nr aktu prawnego
XXVII/200/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020,
Nr aktu prawnego
XXVII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXVII/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/410/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXVII/197/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn do wykonywania w roku 2020 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
XXVII/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020.
Nr aktu prawnego
XXVII/195/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany praw do nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a Kętrzyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVII/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXVII/192/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji