ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2018 XLVII/283/17 Obowiązujący
2 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2018 - 2028 XLVII/282/17 Obowiązujący
3 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Kętrzyn, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego XLVII/281/17 Obowiązujący
4 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie XLVII/280/17 Obowiązujący
5 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2017 - 2027 XLVII/279/17 Obowiązujący
6 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały Nr XVII/97/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej XLVII/278/17 Obowiązujący
7 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyna na rok 2018 XLVII/277/17 Obowiązujący
8 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/148/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2015 - 2025", zmienionej Uchwałą nr XXX/177/16 z dnia 24 listopada 2016r. oraz Uchwałą nr XXXV/222/17 z dnia 20 marca 2017r. XLVII/276/17 Obowiązujący
9 2017-12-13 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie XLVI/275/17 Obowiązujący
10 2017-12-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2017 - 2027 XLVI/274/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu