Uchwały Rady Miejskiej - Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-31 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie odwołania Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie 223/2018 Obowiązujący
2 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bolesława Limanowskiego w Kętrzynie. 236/2018 Obowiązujący
3 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 298 / 2014 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 listopada 2014 r. 235/2018 Obowiązujący
4 2018-08-07 Zarządzenia Burmistrza Miasta o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części budynku (parteru) byłej Loży Masońskiej położonej w Kętrzynie przy ulicy Adama Mickiewicza 1, stanowiącej pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia lokalu gastronomicznego wraz z częścią terenu oznaczonego jako działka nr 6-508, przyległego do oranżerii. 229/2018 Obowiązujący
5 2018-07-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego środków trwałych wnioskowanych o likwidację, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn wydzierżawianych na potrzeby przedszkola położonego w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 46. 206/2018 Obowiązujący
6 2018-07-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji do przejęcia od dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 46, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn 205/2018 Obowiązujący
7 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:„Remont ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mazurskiej w Kętrzynie”. 234/2018 Obowiązujący
8 2018-08-07 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” 231/2018 Obowiązujący
9 2018-08-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym i inicjatywnym 227/2018 Obowiązujący
10 2018-08-02 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 12 w Kętrzynie”. 225/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu