ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-12-07 13:01:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Władysław Litwinowicz

 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1981-2003 pracownik sektora bankowego, w tym Naczelnik Wydziału Kredytów (w latach 1986-1997), Dyrektor Oddziału (w latach 1997-2003). Od 2003r. pracownik samorządowy. Zainteresowania: turystyka, sport.
   Zadania
 
I. Skarbnik Miasta (Główny Księgowy Budżetu): 
  1. opracowuje projekt budżetu, 
  2. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji, 
  3. przekazuje naczelnikom wydziałów, kierownikom i samodzielnym stanowiskom oraz kierownikom podległych jednostek informacje oraz dane niezbędne do opracowania projektów planów budżetowych, 
  4. czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,  
  5. realizuje ustawę o dochodach jednostek samorządowych, finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych i o opłacie skarbowej,  
  6. wykonuje zadania i obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
II. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.
 
« powrót do poprzedniej strony