ˆ

Tablica ogłoszeń

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Kętrzyn i Ratusza Miejskiego

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-21 10:56:23 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
(FINKCJONOWANIE MONITORINGU WIZYJNEGO)
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie (11-400).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Monika Zygmunt-Jakuć
 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia oraz zarejestrowanie nieuprawnionego dostępu do informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę oraz nadzór nad terenem wokół urzędu.
 4. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione wyżej.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.   
 6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 18 dni
 9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.
 2. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
   
  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Rudnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-21 10:56:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-21 10:56:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21 11:19:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony