ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-22 09:36:43 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Termin załatwienia
 
Sprawę kończy wydanie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  
   
Osoba kontaktowa    
Monika Stankiewicz inspektor ds. oświaty  
   
Miejsce załatwienia
 
Urząd Miasta Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
III piętro - pokój nr 301
 
   
Telefon kontaktowy
 
89 752 05 70  
   
Adres e-mail
 
 
   
Sposób załatwienia
 
W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  
   
Wymagane dokumenty
 
 1. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
 2.  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; [doc]
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 
   
Czas realizacji
 
 • Wnioski złożone o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • Wnioski złożone o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 
   
Tryb odwoławczy
 
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kętrzyn w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  
   
Uwagi
 
Nauczyciele, którzy zamierzają w trakcie egzaminu wykorzystać sprzęt multimedialny zobowiązani są uzgodnić z pracownikiem zajmującym się edukacją w urzędzie Miasta w Kętrzynie.
 
   
Podstawa prawna
 
 • Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
 
   
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Stankiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-22 09:36:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-22 09:36:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10 08:44:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony